29. 12. 2011.

Završen projekat “Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“

U prethodne dve godine Mladi istraživači Srbije su, sa brojnim partnerima, radili na projektu koji je doprineo zaštiti biodiverziteta u regionu kroz jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za primenu EU Direktiva za zaštitu prirode, ali i za zagovaranje, sprovođenje kampanja, umrežavanje. Na ovom blogu možete da pročitate veliki broj tekstova o aktivnostima, o stavovima, o EU Direktivama, o saradnji, problemima i rešenjima. Tokom projekta realizovano je i 15 lokalnih akcija za zaštitu biodiverziteta i promociju energetske efikasnosti u Srbiji i u Crnoj Gori. Rezultate aktivnosti možete pogledati u filmu koji je snimljen tokom završne radionice u Beogradu.


Mladi istraživači Srbije se zahvaljuju partnerima: WWF, Green Home i NVO Sunce na saradnji i uspešnoj realizaciji aktivnosti.

Projekti tim je posebno zahvalan organizacijama članicama mreža „Natura 2000 Resursni centar Srbije“ i „Natura 2000 info centar“ na kvalitetnom učešću, profesionalnom radu i nizu odličnih akcija.

25. 12. 2011.

Dragi prijatelji i kolege,

da smo negdje zajedno, podijelila bih s vama ove kolačiće... Kako smo ipak kilometrima udaljeni, želim vam sretne blagdane uz puno, puno dobrih zalogaja i još više finih kapljica!
Nadam se da ćemo u novoj godini napraviti puno lijepih i dobrih stvari za zaštitu prirode, mreže, Naturu, biodiverzitet općenito...
Želim vam puno sreće u 2012!
Petra

23. 12. 2011.

Srećna 2012. – godina u kojoj se održava konferencija RIO+20

U izveštaju "Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20", Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija, predstavljenje su promene na globalnom nivou koje su se dešavale poslednjih 20 godina. Niz podataka, koji će detaljnije biti predstavljeni u Global Environmental Outlook 5, u maju 2012. godine, navodi nas da se iznenadimo, zamislimo, obradujemo, konsulutujemo sa drugima, bolje planiramo itd.

Šta se promenio u svetu za 20 godina (od Rio do Rio+ konfrencije). Kakav svet nas čeka u 2102.?

Demografija – svetska populacija je dostigla cifru od 7 milijardi ljudi! Broj stanovnika u urbanim sredinama porastao je za 45% od 1992. gidine. Broj megalopolisa (gradava sa najmanje 10 miliona stanovnika) je bio 10 te 1992. godine i popastao na 21 u 2010.godini.
1,4 milijarede ljudi na svetu nema stalan pristup električnoj energiji!
Klimatske promene – 80% celokupne emisije CO2 u svetu dolazi iz 19 zemalja. Ledene površine na čitavoj planeti se smanjuju i utiču na životnu sredinu i ljude. Nivo mora je globalno porastao u proseku za 2,5mm od 1992.godine.
Energija – obnovljivi izvori enegrije se koriste 16% više! Ulaganja u održivu proizvodnje energije su porasla za 540%!
Efikasnost korišćenje prirodnih resursa – u izveštaju se kaže: „ Ukoliko se ne preduzme hitna akcija za sprečavanje prevelikog korišćenje resursa, za pljačkanje resursa u korist ekonomskog razvoja pojedinih zemalja, doći će do potpunog gubitka resursa od kojih zavise naša privreda i naši životi“!
Šume – uprkos porastu površina pod šumama u Evropi, severnoj Americi i nekim zemljama Azije, globalno se smanjuju površine pod šumama! Samo 10% svetskih šuma je sertifikovano kao „održive“ !
13% svetskog kopna, 7% priobalnih voda i 1,4% okeana su zaštićeni!
Raznovrsnost živog sveta je smanjena za 12% na svetskom nivou, a 30% u tropskim predelima!
pH okeana je promenjena sa 8,11 na 8,06 u poslednjih dvadeset godina što ima uticaj na pojedine vrste koje se ne prilagođavaju ovim promenama. Naravno, to kao posledicu ima promene u lancima ishrane i ima negativan uticaj na veći broj vrsta. Takođe, ribolov i turizam su pogođeni ovim promenama.
Proizvodnja plastike je porasla za 130%!
Međunarodna saradnja i sporazumi su imali niz pozitivnih efekata na životnu sredinu u poslednjih 20 godina: usvojene su brojne konvencije sa novim obavezama zemalja članica, zelena ekonomija je u porastu, recikliraje otpada se obavlja u mnogim zemljama, hemijske materije se racionalnije koriste u proizvodnji i potrošnji, potrošači sve češće biraju proizvode koji imaju eko oznaku itd.

Srećnu 2012. godinu žele vam Mladi istraživači Srbije!

15. 12. 2011.

Oliver Dulić: Ministarstvo ima veoma dobru saradnju sa nevladinim sektorom


Ministar životne sredine u Srbiji Oliver Dulić

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Republici Srbiji, gospodin Oliver Dulić, zadovoljan je prvim koracima koje je Srbija napravila vezano uz implementaciju zakona Europske unije na području zaštite prirode. Svjestan je nužnosti da nevladin sektor surađuje s vladajućim institucijama što, smatra, već rade zajedničkim radionicama i skupovima.

Postoji li u Srbiji politička volja za implementacijom EU zakona za zaštitu prirode, prije svega mislim na Natura 2000? Kako se ta politička volja ogleda u praksi?
- Pokazali smo jasnu političku volju da implementiramo zakonodavstvo Evropske unije. Pored transponovanja EU direktiva u zakonodavni okvir Republike Srbije, u januaru 2010. godine započet je tvining projekat „Jačanje administrativnih kapaciteta u Srbiji Natura 2000“,  čime počinjemo uspostavljanje i razvoj evropske ekološke mreže NATURA 2000 u Republici Srbiji. Prvi rezultati  projekta su vidljivi, formirali smo neophodna radna tela i uključili domaću stručnu i naučnu javnost u ceo proces.
Osnovana je „državna“ radna grupa za  implementaciju Natura 2000, postoji savjet za Natura 2000?  Planirate li uključiti domaće nevladine organizacije u ova tijela?
- Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja kroz različite aktivnosti uključuje zainteresovane strane u sam proces pripreme mreže NATURA 2000 u Srbiji. Organizacije civilnog društva su prisutne na radionicama i skupovima sa ovom temom, ali i predstavnici Ministarstva na skupovima koje organizuje nevladin sektor. Imajući u vidu da je proces uspostavljanja ove ekološke mreže otpočet, nevladine organizacije su od početka uključene i verujem da će aktivno učestvovati.
Zaštićena područja
Jeste li zadovoljni suradnjom s drugim sektorima (poljoprivrednom, vodoprivrednom, šumarskim sektorom) na zaštiti prirode i pripremama za EU interacije?
- Bez drugih sektora ne bismo mogli ni da započnemo tako veliki posao, kao što je uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000. Postoji intenzivna i neposredna saradnja svih nas, a bez usaglašavanja svih sektora ne bi bilo moguće usvojiti velik broj akata koji su neophodni u pripremama za pristup EU.
U Srbiji živi 43,3 posto vrsta koje naseljavaju Europu, a samo 5,86 posto površine Srbije je zaštićeno. Hoće li za vrijeme Vašeg mandata taj postotak porasti?
- Trenutno je zaštićeno oko 6 odsto teritorije Srbije i kao što smo najavili, aktivno radimo da se taj procenat koji se nalazi pod zaštitom države poveća. U toku je usvajanje više uredbi od kojih se nekoliko nalazi u završnoj fazi, a koje će doprineti da se proglase nova zaštićena područja.
Poruka
Jeste li upoznati s aktivnostima projekta “Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ i ako jeste kakvo je Vaše mišljenje o tom projektu?
Smatram da je izuzetno važno jačanje kapaciteta nevladinog sektora u oblasti zaštite životne sredine, kojim se projekat i bavi.
Koja je Vaša poruka nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom prirode?
Ministarstvo ima veoma dobru saradnju sa nevladinim sektorom i pozivamo ih da nastave sa korisnim projektima u oblasti zaštite prirode.

 Petra Boić Petrač, WWF

Cooperation between NGOs and institutions as a basis for establishment of Natura 2000 in Montenegro

After two years of the project "Partnership Action for Biodiversity Protection in Western Balkans” and three years of the project "Strengthening the Capacity of Governments and Civil Sector in Serbia and in Montenegro to adapt to EU Nature Protection Acquis” we are happy to see that things related to nature conservation in Montenegro are moving in a positive direction (although very slowly). Given the changes that were happening in the relevant Ministry through this period (3 Ministers in 2 years) and small number of employees in nature conservation sectors, the research on species and habitats in Montenegro has been successfully completed. Additionally, the reference list of species and habitats for Natura 2000 (in line with the Habitats Directive) and the draft catalogue of habitats in Montenegro have been prepared. A young team of experts was employed by the Ministry of Sustainable Development and Tourism to fulfil the database with field results and to help mapping data needed for Natura 2000.
Members of Natura 2000 Info Center network were very active

On the other hand, we had active environmental NGOs. During the implementation of both projects, they were interested and committed to strengthening their capacities to participate and take an active role in preparation for Natura 2000 in Montenegro. Today we have a network of NGOs - Natura 2000 Info Centre. It includes 35 organizations that are trained to communicate, lobby, make campaigns and promote the topic. The network communicates with relevant authorities for biodiversity protection in the European Commission in Brussels or professional international NGOs in the region. They help organize thematic activities for capacity building or meetings for networking and cooperation of different sectors (environment, forests, water management, agriculture, transport, tourism), especially for high conservation value areas, in which there is potential ''conflict” with different development approaches.
Although it’s still too early to talk about Natura 2000 areas, there is an overview of what we currently have in Montenegro. However, the quality and detail of data processing depends on Montenegrin experts. Montenegro recognizes the necessity to begin with preparations for the establishment of an ecological network, but state institutions are still not ready to deal with that task. To succeed in this, significantly greater understanding of the EU process is needed, as well as the preparation of technical grounds and motivation of the academic and general community to participate in these very important activities.

Natasa Kovacevic, Green Home

Saradnja NVO-a i vladinog sektora kao osnova za uspostavljanje mreže Natura 2000 u Crnoj Gori


Nakon tri godine - dvije godine realizacije projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" i tri godine realizacije projekta „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Crnoj Gori i Srbiji za usvajanje propisa EU u oblasti zaštite prirode” - sretni smo što vidimo da se stvari vezano za zaštitu prirode u Crnoj Gori pomjeraju u pozitivnom pravcu, iako je to veoma sporo. Obzirom na promjene koje su se dešavale proteklih godina u Ministarstvu odgovornom za zaštitu životne sredine (3 Ministarstva u 2 godine projekta) i hronično malog broja ljudi u sektorima zaštite prirode, uspješno je završeno istraživanje literaturnih podataka o vrstama i staništima u Crnoj Gori, urađena je referentna lista za vrste i staništa za Natura 2000 (u skladu s Direktivom o staništima) i pripremljen nacrt Kataloga za staništa u Crnoj Gori, te zaposlen mladi tim stručnjaka ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma koji će do kraja projekta raditi na ispunjavanju baze podataka s podacima sa terena i mapiranju podataka za Natura 2000.

NVO mreža Natura 2000 Info Centar vrlo je aktivna
S druge strane imali smo aktivne ekološke NVO, koje su tokom perioda realizacije oba projekta pokazali interesovanje i posvećenost da ojačaju sopstvene kapacitete za učešće i preuzimanje aktivne uloge u pripremi buduće nacionalne ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori. Danas imamo mrežu nevladinih organizacija pod imenom Natura 2000 Info Centar, koja broji 35 organizacija obučenih za promociju, komunikaciju, lobiranje i kampanje. Ta mreža može obezbijediti kanale komunikacije sa relevantnim tijelima za očuvanje biodiverziteta u Evropskoj komisiji u Briselu, stručnim međunarodnim nevladinim organizacijama u regionu, te pomoći u organizaciji tematskih aktivnosti za jačanje kapaciteta ili sastanaka za saradnju i umrežavanje različitih sektora (ekologija, šume, vode, poljoprivreda, saobraćaj, turizam i sl.)  posebno za područja visoke vrijednosti za prirodu koja su potencijalno ''konfliktna'' sa različitim razvojnim pristupima.

Iako je još uvijek prerano razgovarati o područjima Natura 2000, preliminarna slika onoga što imamo u Crnoj Gori sada postoji, dok od crnogorskih stručnjaka zavisi kvalitet i detaljna obrada informacija. Crna Gora prepoznaje da je neophodno početi sa pripremama za uspostavljanje ekološke mreže, ali još uvijek postoji objektivna nespremnost državnih institucija za zaštitu prirode da iznesu ovaj zadatak. U tom smislu je potrebno značajno veće razumijevanje EU procesa, priprema tehničkih osnova, kao i spremnost i motivacija dijela akademske zajednice i svih sektora, da učestvuje u ovim veoma značajnim  aktivnostima, te uključivanje šire društvene zajednice.

Nataša Kovačević, Green Home

14. 12. 2011.

Strateški plan mreže N2IC u Crnoj Gori


Članovi NVO mreža iz Crne Gore i iz Srbije (c) Sunce
Povećan broj organizacija članica Natura 2000 Info Centar mreže doveo je do potrebe za formiranjem posebnog strateškog dokumenta kojim će se usmjeriti rad i aktivnosti mreže, ali i ojačati kredibilitet i profesionalnost. Ovaj dokument odnosi se na period od 2011-2015 godine (komplementan dokument možete preuzeti ovdje). Osnovni ciljevi strategije su redovna razmjena informacija na regionalnom nivou, jačanje kapaciteta članova mreže na promociji i praćenju implementacije Natura 2000 područja u Crnoj Gori, upoznavanje lokalnih zajednica sa važnošću pravilne primjene Natura 2000. Najvažniji segmenti strategije su uspostavljanje bolje konekcije sa državnim institucijama i relevantnim  ministarstvima koji ujedno imaju i najbitniju ulogu u uspostavljanju mreže ekoloških područja i uspostavljanje strategije finansiranja mreže.

Sve aktivnosti planirane strategijom su detaljno razrađene i procijenjena su potrebna materijalna sredstva za njihovu realizaciju. Neke od aktivnosti N2IC mreže su već realizovane:  treninzi u okviru kojih se radilo na jačanju kapaciteta i umrežavanju, načinima za uspostavljanje komunikacije sa zainteresovanim staranama, upoznavanje sa ekološkim politikama u Evropskoj uniji i procesom javnog zastupanja. Članovi mreže imaju mogućnost da predstavljaju svoje projektne aktivnosti kroz regionalni i nacionalni blog, e-liste, bilten mreže i na taj način jačaju sopstvene kapacitete i prepoznatljivost na nacionalnom i regionalnom nivou.  Iako je za to potrebno najviše materijalnih sredstava, neophodno je učiniti analizu negativnih uticaja u ekološkoj mreži Emerald i područjima visoke vrijednosti za prirodu. Razvoj modela i praktičnih alatki za davanje komentara na strateške procjene uticaja pojedinih zahvata na životnu sredinu takođe predstavlja važnu aktivnost s obzirom na činjenicu da postoji problem adekvatne izrade strateških procjena kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. Ono što je definisano strategijom i svakako zauzima važno mjesto je doprinos boljoj implementaciji zakonodavstva u oblasti životne sredine, Natura 2000 direktiva, Okvirne direktive o vodama i drugih važnih dokumenata na nacionalnom i evropskom nivou.

Strategija je pripremljena na osnovu dosadašnjeg iskustva i predloga članova mreže za buduće aktivnosti, kao i prepreka na koje smo naišli tokom rada na razvijanju mreže i implementaciji projektnih aktivnosti. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, mreža je formalno priznata kao kredibilan partner vlade Crne Gore te se nadamo da će i u praktičnom smislu ovaj memorandum zaživjeti u cilju što bolje zaštite i očuvanja biodiverziteta i razvoja Natura 2000 ekološke mreže u Crnoj Gori.

Sanja Svrkota, Green Home

Oliver Dulic: The Ministry has a good cooperation with NGOs


Oliver Dulic, Minister of Environment in Serbia

The Minister of Environment, Mining and Spatial Planning of the Republic of Serbia, Mr Oliver Dulic, is pleased with the first steps that Serbia has made ​​regarding the implementation of EU legislation on nature protection. He is aware of the necessity for the NGO sector to work with governing institutions. This cooperation already exists, as he says, through common workshops and conferences.

Is there political will in Serbia for the implementation of EU legislation for nature protection? Above all, I think of Natura 2000? How is that political will reflected in practice?
- We have shown a clear political will to implement EU legislation. In addition to transposing EU directives into the legal framework of Serbia, in January 2010 the Twinning project "Strengthening of administrative capacities in Serbia Natura 2000" was initiated. This is how the establishment and development of the European Natura 2000 network in Serbia began. The first results of that project are visible, we have created the necessary working groups and included national professional and scientific community in the whole process.
The state working group for Natura 2000 implementation has been established. There is also a Council for Natura 2000. Would you involve NGOs in these bodies?
- The Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning includes different stakeholders in the process of preparing the Natura 2000 network in Serbia through various activities. Civil society organizations were present at workshops and conferences regarding Natura 2000. Representatives of the Ministry were present at meetings organized by NGOs. Bearing in mind that the process of establishing a Natura 2000 network has started, non-governmental organizations were involved from the very beginning and I believe they will actively participate.
Protected Areas
Are you satisfied with the cooperation with other sectors (agriculture, water management, forestry sector) on nature conservation and  preparations for the EU integration process?
- Without other sectors we wouldn’t be able to start such a great effort as establishment of the ecological network Natura 2000 is. There is intense and immediate cooperation of all of us. Without adjustment of all sectors it wouldn’t be possible to adopt a number of acts that are essential in preparation for EU accession.
In Serbia there are 43.3% of the species that inhabit Europe while only 5.86% of the area of ​​Serbia is protected. Will this percentage increase during your mandate?
- At the moment about 6 percent of the territory of Serbia is protected. As we announced, we are working actively to increase that percentage that is protected by the state. The adoption of several regulations – out of which some are in the final stage – is on-going. This will contribute to the declaration of new protected areas.
Message
Are you familiar with activities of the project “Partnership Actions for Biodiversity Protection in Western Balkans”? If so, what is your opinion on that project?
- It is extremely important to strengthen the capacity of NGOs in the field of environmental protection, and this is what the mentioned project is about.
What is your message to NGOs dealing with nature?
The Ministry has a very good cooperation with NGOs. We invite them to continue with useful projects in the field of nature protection.

 Petra Boic Petrac, WWF


Nemoguća misija


"Ako želite izgraditi brod, ne pozivajte ljude da vam prikupljaju drva i ne dajte im posla, već ih naučite da žude za beskrajem mora." (Antoine de Saint-Exupery)

IPA projekt „Partnerske akcije zazaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ završava u decembru 2011. godine. Bilo mi je zadovoljstvo sudjelovati u tom projektu i biti odgovoran za razne aktivnosti izgradnje kapaciteta: kroz treninge u Crnoj Gori i Srbiji te studijskim putovanjima u Španjolsku i Hrvatsku. Projekt je završio s konačnom radionicom i izložbom u Beogradu, gdje su sudionici pokazali što su postigli svojim malim akcijama tijekom druge projektne godine. Dok su gledali fotografije i čitali opisne tekstove na izložbi, motivacija članova prisutnih nevladinih organizacija bila je opipljiva. K tome poznavao sam većinu prisutnih: njihova lica, način na koji se izražavaju na raznim radionicama, a znao sam ih i slušati kako govore o teškoćama s kojima se suočavaju organizacije u Srbiji i Crnoj Gori kada žele da se njihov glas posluša.
Ovaj projekt je tek kamenčić na dugom putu za većinu organizacija koje su u njemu sudjelovale. Nadam se da će se neke aktivnosti nastaviti i kada projekt završi: bolji kontakt s drugim NVO-ima u njihovoj zemlji ili regiji, razumijevanje važnosti suradnje u smislu hitnosti ili, bolje rečeno, „nemoguće misije“. Okoliš, bioidverzitet, priroda, zemlja – kako god da to zovemo – ugrožena je našim aktivnostima: mojim, vašim, našim. Znamo da naš način života uništava ono što želimo zaštiti. Osjećamo da smo dio problema. No unatoč tome, pokušavamo zaustaviti taj proces. Radimo za NVO, manji ili veći; recikliramo, jedemo ekološku hranu… no i dalje smo dio problema!
Upravo ovdje počinje naša nemoguća misija: zaustaviti taj ciklus, pokazati alternativne načine, biti različiti, učiniti svijet različitim, boljim mjestom. To znači da mi, kao osobe i kao NVO-i, moramo pronaći nove način djelovanja i razmišljanja. Na svojim treninzima koristimo primjere koji su dosad funkcionirali, primjere dobre prakse. Ili opisujemo ciklus upravljanja projektom. No na svojevrstan način, to je zastarjeli način razmišljanja, način razmišljanja kakav je upravo stvorio te probleme koje sada pokušavamo riječiti, stara logika. Mnogi od vas vrlo dobro znaju rečenicu Alberta Einsteina koja kaže da ne možemo riješiti probleme istim razmišljanjem kojim smo ih i stvorili. I opet nemoguća misija za NVO-e: pronaći te nove načine, nove načine kako nešto napraviti i nove načine kako razmišljati. 
Nakon dvije godine rada s raznim organizacijama tijekom ovog projekta naučio sam da imate dovoljno motivacije i kreativnosti da potražite te nove načine. Sretno i molim da mi javite kako vam ide!

Christoph Stein, WWF

Mission Impossible


"If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea." (Antoine de Saint-Exupery)

The IPA project “Partnership actions for biodiversity protection in Western Balkans” is ending in December 2011. I had the pleasure to be involved in this project as manager of the various capacity building activities: face to face training in Montenegro and Serbia as well as exchange visits to Spain and Croatia. The project concluded with a final workshop and exhibition in Belgrade where the participants showed what they had achieved with the small actions from the project in year two. Looking at the pictures of the exhibition and reading the short text, the motivation of the participating organizations became tangible. In addition I had come to know most of them during the capacity building activities: their faces, the way they expressed themselves in the different workshops and I knew listening to them how difficult it is for small NGOs in Serbia or Montenegro to make their voices heard.
This project is only a small step in the long road that most of the organizations must follow. Hopefully some things may remain once the project is closed: better contact with other NGOs from their country or region, an understanding of the importance of working together and a sense of urgency or a sense of “Mission Impossible”. The environment, biodiversity, nature, earth – however you will call it – is threatened by us: by you, by me, by us. We know that our way of living destroys what we want to protect. We feel that we are part of the problem. But nevertheless we try to stop the process. We work for NGOs, smaller or bigger ones, we recycle, we eat organic food – but we are still part of the problem. Exactly here starts our mission impossible: to break the cycle, to show alternatives, to be different, to make the world a different, better place. This means that we as individuals and as an NGO have to find new ways of acting and thinking. In our training courses we use examples of what has worked so far, best practices, or we describe the project management cycle. But in a way this is the old way of thinking, the way of thinking which created the problems which we now try to solve with the sameold logic. Most of you know well this famous sentence of Albert Einstein that we can’t solve the problems with the same thinking which created them. Here again is the mission impossible for NGOs: find these new ways, new ways of doing and new ways of thinking. After two years working with many different NGOs as part of this project I have learned that NGOs have enough motivation and creativity to look for these new ways. Good luck and please keep me updated on your progress!

Christoph Stein, WWF

Snaga mreže


“Ne pitaj šta tvoja mreže može da učini za tebe već pitaj šta ti možeš da učiniš za mrežuJ
Maleni brod predstavlja NVO mrežu koja se bori da spasi prirodu (c) crtež Bjanke Prakljačić


2008. godina je donela za moju (Mladi istraživači Srbije), a i mnoge druge organizacije u Srbiji, novu energiju. To je bila ključna godina za uspostavljanje saradnje moje organizacije sa WWF-om. To je bila važna godina za jačanje saradnje sa ostalim organizacijama u Srbiji. U to vreme mi, organizacije koje se bave zaštitom prirode, znali smo jedni za druge, sarađivali. Znali smo i organizacije iz Crne Gore. Ali, nedostajalo nam je “nešto” da budemo bolje organizovani. To “nešto” došlo je sa projektom koji je podržalo Norveško ministarstvo spoljnih poslova i mi smo se umrežili kako bismo zajedno radili na primeni EU acquisa za zaštitu prirode. Tokom 2009. godine bili smo podržani i od strane Evropske komisije (EC), Generalnog direktorata za životnu sredinu, za projekat izgradnje kapaciteta. Ova dva projekta savršeno su se uklopila!
Kako smo svi, na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, imali jako lepa iskustva sa ovim projektima i postali dodatno motivisani, usledio je sledeći korak - razvili smo projekat “Partnerskeakcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu”, koji je podržan od strane EC.
Partnerstvo je jaka reč! Važno je i već je postojalo među mnogim organizacijama. Ali, ovaj projekat je doprineo da naša partnerstva postanu snažnija. Na pitanje šta je partnerstvo na ovom projektu donelo meni i mojoj organizaciji, ja bih ukratko rekla: Pokretački duh ali i stres! Dobre ideje i akcije! Mnogo znakova pitanja iznad naših glava, a onda sreću kad shvatimo šta naši partneri zapravo žele! Nova znanja, dobre savete! Razumevanje onoga što partneri rade i planiraju! Jasne ideje o tome “šta i sa kim ne bih volela da radim” i mnogo, mnogo drugih stvari!
Druga jaka, i možda još važnija reč, koju smo toliko puta izgovorili i napisali tokom projekta, je umrežavanje. Naša mreža organizacija ima 56 nevladinih organizacija članica, 4 radne grupe a moja organizacija ima ulogu sekretarijata. Uopšte nije lako! Jako puno stvari treba imati u vidu, biti pažljiv u radu sa mrežom. Ponekad je previše zahtevno ali …. odlično je! Šta je vrednost mreže? Pa, posle skoro četiri godine rada sa drugim organizacijama u mreži tvrdim da imam odgovore na sva pitanja koja se tiču zaštite prirode, primene evropskih politika, Natura 2000 u Srbiji.
Ne, ne, ne… nisam ja baš tako informisana i samouverena! Ovo tvrdim i navodim jer imam kolege u mreži, mnogo njih, sa različitim znanjem, obrazovanjem, iskustvom. Zahvaljujući poverenju, kao i načinima razmene informacija, mogu da dobijem odgovore na pitanja od njih. I obrnuto, uvek ću dati odgovore kolegama, pomoći. U mreži možemo da pitamo jedni druge različite stvari i da se uzdamo jedni u druge. Naravno, nije sve to baš tako idilično. Imamo puno “uspavanih” članova, često je veoma teško motivisati organizacije i pojedince da se uključe. Ali, verujem da ćemo, polako, polako, motivisati i njih.
Da zaključim, MREŽA NVO je najveća promena koja se dogodila, po meni, u 730 dana implementacije ovog projekta. Saradnja sa kolegama iz drugih organizacija na projektnim aktivnostima bila je bitna da bih razumela koliko je umrežavanje važno. To me je i dodatno motivisalo da doprinosim radu mreže, i na dalje.

 Milka Gvozdenović, Mladi istraživači Srbije

Power of the network


“Ask not what your network can do for you—ask what you can do for your network J
Small boat represents NGO network trying to save nature (c) drawing Bjanka Prakljačić

2008 brought new energy to my organisation (Young Researchers of Serbia), and many other, organizations in Serbia. It was a key year for the establishment of collaboration with WWF and a very important year for stronger cooperation with other NGOs in Serbia. At that time we, Serbian NGOs, knew each other; we also knew organizations from Montenegro but we were missing “something” to be more organized. The “something” came with a project supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and we created a network for working on EU nature related acquis. Then, in 2009 we were supported by the EC – DG Environment for capacity building and it was perfectly matched.
We all had a positive experience on national, regional and international levels and naturally and spontaneously the project “Partnership actions for biodiversity protection in Western Balkans” was the next step. 
Partnership is a strong word! During the implementation of the project we made it stronger. What partnership on the project brought to me and my organization was positive spirit and stress; good ideas and actions; a lot of question marks and then sudden happiness when we understood what our partners meant; new knowledge, tips and tricks; a new understanding of our partners’ work and plans; some clear ideas about “what and with whom I wouldn’t like to work in the future” and many, many other things!
Another strong word and more important, frequently pronounced and written during the project period, is “networking”. Our network of NGOs has 56 member organizations, 4 working groups and Young Researchers of Serbia is the network secretariat. It is not easy at all! So many things to be considered. Sometimes too demanding but.....it is great! What is the value of the network? Well, after almost 4 years working within the network I can say that I can answer all questions regarding nature, nature protection, EU acquis, Natura 2000 in Serbia etc. 
No, no, no....I am not so advanced J  I have colleagues in the network, many of them, with the different professional background, with different knowledge, experience....and thanks to the reliable information exchange methods I can get  answers. We can all ask each other any question and rely on each other. Of course, we have a number of sleeping members and sometimes we face a lot of difficulties to involve them in activities....but slowly, slowly we will motivate them to be more active.
To conclude, NETWORK is the most significant change that happened to me in the last 730 days (during this project)! Working with others on different project activities made me understand the importance of being networked and has motivated me to do what is necessary to make the network function. 

Milka Gvozdenovic, Young Researchers of Serbia


Tanja Petrović: Potrebno je uložiti još dosta napora i dobre volje da bi se saradnja Vlade RS i NVO-a učinila efikasnijomTanja Petrović (c) MIS
Znanje među predstavnicima nevladinih organizacija o Natura 2000 u Srbiji je respektabilno. Za to su uvelike zaslužni Mladi istraživači Srbije, koji su prvi u Srbiji organizirali radionice i treninge o važnosti te ekološke mreže. Jedan od projekata koji je osigurao sredstva za to jest “Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnomBalkanu”. O projektu, suradnji NVO-a s institucijama te o Natura 2000 razgovarali smo s izvršnom direktoricom Mladih istraživača Srbije Tanjom Petrović.

Mladi istraživači Srbije već tri godine rade na pripremi nevladinih organizacija za Natura 2000. Kako ste odlučili preuzeti inicijativu za podršku kreiranja te ekološke mreže u Srbiji?
Moram priznati da je to jedna od lakših odluka koju smo doneli poslednjih godina J . Baviti se Naturom 2000 za nas je bio potpuno prirodan redosled događaja. Od svog osnivanja (a ove godine je 35. godišnjica Mladih istraživača Srbije) bavimo se, doduše na različite načine, zaštitom prirode i biodiverzitetom. Članstvo u nekim međunarodnim organizacijama (kao što je CEEweb) omogućilo nam je da znatno pre no što je Natura 2000 postala tema u Srbiji, shvatimo značaj uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000, prednosti, važnost primene i što je možda najvažnije bilo u tom momentu, potrebu za pripremom i obukom organizacija koje se bave zaštitom prirode kako bi postale ravnopravan i respektabilan partner državnim institucijama za uspostavljanje mreže Natura 2000 u Srbiji.
Projekt „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ na samom je kraju. Jeste li zadovoljni njegovom provedbom? Što se moglo napraviti bolje? Koje su naučene lekcije?
Generalno, zadovoljni smo.  Mislim da su najveće, hajde da kažem vrednosti ovog projekta to što smo i u Srbiji i u Crnoj Gori, (naravno, zajedno sa partnerskim organizacijama) uspeli da okupimo NVO-e koji se bave zaštitom prirode, u okviru dve neformalne ali funkcionalne nacionalne mreže.  NVOi su sada obučeniji, pripremljeniji… Studijskim posetama Briselu i Hrvatskoj stečena su značajna iskustva, rekla bih da su i neke predrasude prevaziđene o tome šta je moguće i ono što je možda najznačajnije da Natura 2000 nije „nemoguća misija“.
Šta je moglo drugačije? Nedostajalo je konkretnog terenskog rada. Nešto od toga rađeno je kroz program lokalnih akcija, ali ne dovoljno. Ali, dve godine je u suštini malo vremena…to ipak ostaje za neke buduće projekte.
Budućnost
Hoće li MIS i dalje raditi na Natura 2000? Imate li neki novi projekt?
To što je naš projekat na samom kraju ne znači i da smo završili posao. Ovaj projekat dao nam je mogućnost da učimo, sada je potrebno da stečena znanja i primenimo. Dakle, svakako ćemo nastaviti rad na Naturi 2000. Nakon uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000, koja je vrlo složen i kompleksan proces, tek predstoji gomila posla za civilni sektor. Uspostavljanje mreže je samo početak.
Što se naših projekata tiče započeli smo implementaciju „Promocije socio-ekonomske koristi Nature 2000“, a na neke druge koji u fokusu takođe imaju Natruru 2000, čekamo odgovor donatora.
Kakav je daljnji plan za mrežu Natura 2000 Resursni Centar Srbije, koja ima sekretarijat u vašoj organizaciji?
Namera nam je, naravno, da nastavimo rad sa mrežom. U okviru mreže postoje četiri radne grupe: za komunikaciju, naučna istraživanja, edukaciju i lobiranje. Započeto je dosta aktivnosti: promocije Natura 2000, radionice, učešće na biogeografskim seminarima za Emerald mrežu… Za ovu godinu imamo obezbeđena sredstva za regularne sastanke. Projekti koje smo razvili u međuvremenu tebalo bi da obezbede i sredstva za te aktivnosti.
Kako nevladine organizacije u Srbiji gledaju na političku volju za implementacijom EU zakona za zaštitu prirode? Postoji li takva volja?
Delimično. Mislim da oko toga ne postoji, kako bi to političari rekli, konsenzus. Postoje institucije u Srbiji i (njihovi lideri) koje su spremne i voljne, ali postoje i one druge za koje je uspostavljanje Nature 2000 samo nametnuta obaveza. To, između ostalog znači da nam predstoji još dosta posla, kao društvu u celini ali i kao sektoru, na obrazovanju odnosno podizanju kapaciteta za uspostavljanje ekološke mreže. Mnogi u Naturi vide samo obaveze, ne uočavaju prednosti. Za sada J
Saradnja
Jeste li pozvani u savjet ili radnu grupu za Natura 2000 koji je oformila vlada Republike Srbije?
Za sada imamo neformalnu informaciju da će predstavnik/ca civilnog sektora biti imenovan za člana radne grupe za Naturu 2000. Ali, još uvek se ništa zvanično nije desilo, ne postoji rešenje o imenovanju. Međutim, ja mislim da to nije dovoljno i da bi predstavnici civilnog sektora trebali da imaju svoje mesto i u Savetu. To, naravno, ne bi bio presedan. Tri predstavnika civilnog sektora su stalni članovi  Saveta za održivi razvoj Republike Srbije i to funkcioniše sasvim dobro... Verovatno takvih primera ima još.
 U suštini, mislim,  da uzrok čestog nerazumevanja i nesporazuma civilnog sektora i institucija koje se bave zaštitom prirode leži u nedostatku informacija, neprepoznavanju potencijala koji leži u civilnom sektoru, nerazumevanja prirode civilnog sektora sa jedne, i načina na koji funkcioniše državna uprava sa druge strane. Članstvo u Savetu i Radnoj grupi bi verovatno doprinelo prevazileženju ovih problema i sugurno doprinelo efikasnijem uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji.
Po vašem mišljenju, surađuje li vlada RS s nevladinim organizacijama?
U ovoj godini napravljeni su značajni pomaci… Oformljena je Vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom i već se vide prednosti postojanja ove institucije.  Što se tiče našeg resornog Ministarstva (zaštita životne sredine, prostorno planiranje i rudarstvo) u toku je proces osmišljavanja institucionlanih mehanizama koji bi unapredili saradnju.
I da pitanje ne ostane bez konkretnog odgovoraJ Da, Vlada RS sarađuje sa civilnim sektorom, ali potrebno je uložiti još dosta napora i dobre volje da bi se ta saradnja učinila efikasnijom.
Imate li neku poruku za institucije koje se bave zaštitom prirode u RS?
„Zajedno smo jači“!

Petra Boić Petrač, WWF

Tanja Petrovic: Institutions work with us. However, more effort would be appreciated…


Tanja Petrović (c) MIS
The knowledge among NGOs in Serbia on Natura 2000 is respectable. A good part of the credit for that belongs to Young Researchers of Serbia, who were the first one in Serbia to organize workshops and trainings about the importance of Natura 2000. One of the projects that secured funds for such an education was “Partnership Actionsfor Biodiversity Protection in Western Balkans”. We spoke about it to Tanja Petrovic, executive director of Young Researchers of Serbia (YRS).

Young Researchers of Serbia have been working on the preparation of NGOs for Natura 2000 for more than 3 years already. How did you decide to take the initiative to support the creation of that ecological network in Serbia?
I must admit that dealing with Natura 2000 was one of the easiest decisions we have made in the last few years J. Dealing with Natura 2000 for us was entirely natural. Since our establishment (this year we celebrate our 35th anniversary), we have dealt with nature conservation and biodiversity.  Membership in international networks, such as CEEweb, has enabled us to understand the  importance of Natura 2000 considerably before it became a topic in Serbia. We understood the importance of establishing the network in Serbia, the benefits, the importance of implementation and, more important, the need for preparation and training for organizations dealing with nature protection in order to become an equal and respectable partner of state institutions for the establishment of Natura 2000 in Serbia.
The project “Partnership Actions for Biodiversity Protection in Western Balkans” is at the very end. Are you satisfied with its implementation? What could have been done better? What are the lessons learned? 
In general, we are satisfied. With our partners we have succeeded in gathering NGOs in two countries dealing with nature conservation, forming two informal but functional national networks. This is what I consider to be the biggest value of this project. Those organizations are now better trained, better prepared… With our study visits to Brussels and Croatia we gained significant experiences. Some prejudices about what is and what is not possible in Natura 2000 are outdated now and nothing is “mission impossible” anymore.
What could have been done better? There was a lack of concrete field work. Some things were done through local actions, but not enough. But two years are, in fact, not enough… So, this still remains for some future projects!
Future
Will YRS work on Natura 2000 in the future? Do you have some new projects?
The fact that our project is at the end doesn’t mean we have finished our work. This project gave us an opportunity to learn. Now we need to implement the knowledge we have obtained. So yes, we will definitely continue working on Natura 2000. After the establishment of Natura 2000, which is a very complicated and complex process, a lot of work is still ahead for the civil sector. The establishment of the network is just the beginning.
Regarding our projects, we have just begun implementation of the project “Promoting socio-economic Benefits of Natura 2000”. We are still waiting to hear from our donors regarding a few more projects dealing with Natura 2000.
What is the future plan for the Natura 2000 Resource Center of Serbia, a network for which your organization is secretariat?
Our intention is, of course, to continue working with the network. There are 4 working groups within the network: communications, research, lobbying and education. Many activities have already started: promotion of Natura 2000, workshops, participation in biogeographical seminars for the Emerald network. This year we have secured funding for regular meetings. The projects we have developed in the meantime are to provide funds for such activities in the future.
What is the opinion of NGOs in Serbia regarding the political will for the implementation of EU acquis for nature protection? Is there such a will in Serbia?
Partly. As politicians would say, I doubt there is any consensus about it. There are institutions in Serbia that are, together with their leaders, ready and willing to implement EU acquis, but there are also the others that see the implementation of Natura 2000 only as an imposed obligation. This means that we, as civil society and as a sector, are facing a lot of work, education and capacity building for the establishment of an ecological network. Many people see only in-kind commitments in Natura 2000, they don’t see benefits… So far! 
Are you invited to the council or working group for the Natura 2000 network formed by the Government of the Republic of Serbia?
At this moment we have only informal information that the representative of the civil sector will be appointed to the working group on Natura 2000. Nothing official has happened yet, there is no decision on the appointment. However, I think that’s not enough – the civil sector should have a representative on the Council as well. This, of course, wouldn’t be a precedent. Three representatives of civil society are permanent members of the Council for Sustainable Development of the Republic of Serbia and it works just fine ... I suppose this is not the only example.         
In my opinion the cause of frequent misunderstandings and disputes among civil society and institutions involved in nature protection is the lack of information, lack of recognition of the potential that lies in the civil sector, misunderstanding of the nature of civil society on the one hand, and the way in which the state administration works on the other side... Membership on the Council and in the Working Group would probably contribute to resolving these problems. It would also contribute to the more efficient and safe establishment of Natura 2000 in Serbia.
Cooperation
In your opinion, is the Government of Republic of Serbia cooperating with NGOs?
This year we made important progress… the Government office for cooperation with the civil sector was formed and we already see the benefits of this institution. As for our relevant ministry (Environment, Mining and Spatial Planning), they are just designing some institutional mechanisms that should improve this cooperation.
Not to leave this question without a proper answer – yes, the RS government cooperates with the civil sector. However, it is necessary that they insert more effort and good will to make this cooperation more efficient.
Do you have a message for institutions working with nature conservation in Serbia?
“Together we can be stronger!”

Petra Boic Petrac, WWF

Korist projekta “Partnerske akcije…” za lokalni NGO


Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore je u ovaj projekat ušao sa projektnim predlogom pod nazivom „Krilima iznad Crne Gore - ptice kao indikator kvaliteta zastite prirode“ i željom da se kroz potrebu zaštite ptica i njihovih staništa te preko Direktive o divljim pticama, javnosti približi Natura 2000 na način koji će im predstaviti ulogu pojedinca u ostvarenju ciljeva Natura mreže.

Kako su ovom projektu prethodila dva treninga, trening o lobiranju (Beograd, jun 2010) i trening o komunikaciji (Podgorica 2010), iskoristila sam ovu pripremu kao ispomoć u određivanju kako javnosti na zanimljiv način saopštiti šta je zapravo Natura 2000, a neke od metoda kojima je Natura 2000 predstavljena nama tokom treninga mogla sam direktno da prenesem u projektom planiranu edukaciju. Sa ovom dobrom osnovom započela sam kampanju informisanja sa predavanjima za odrasle, za djecu – uz postavljanje kućica za ptice, tokom Svjetskog dana ptica selica i terena, kao i putem štampanih materijala, neta (blog, Natura 2000 grupa, sajt...) i medija. Moram reći da su se smjernice, koje smo dobili tokom dva treniga, pokazale kao izuzetno korisne u svim aktivnostima, a kako je ovaj projekat omogućio finansiranje rada sa širom javnošću to je omogućilo Centru da se u potpunosti posveti izgradnji poznanastava i kontakata sa ljudima zainteresovanim ili direktno uključenim u zaštitu prirode. Upravo najznačajniji doprinos koji je ovaj projekat imao za CZIP je povezivanje sa zainteresovanim građanima, osobama zaposlenim u institucijama koje se bave zaštitom prirode kao i uključivanja djece u aktivnosti CZIPa. Sa druge strane poruka o Naturi 2000 je uspješno prenesena i otvorena su vrata za dalje vidove saradnje jer su pogrešna ubjeđenja i neznanje kod prisutnih napokon otklonjeni. Centar je posebno povećao članstvo i popularnost, najviše kod mladih ljudi što je grupa koja je duže vrijeme bila zapostavljena u organizaciji.

Za mene lično projekat je donio dosta pozitivnog. Prije svega omogućio mi je da spontano, kroz predavanja i razgovor sa ljudima, naučim kako da pravilno saopštim poruke Nature 2000 i zaštite prirode uopšte, kao i kako da prilagodim te poruke različitim starosnim grupama. U kontaktu sa ljudima prikupila sam dosta važnih informacija o trenutnim stavovima i ubijeđenjima u društvu, a što mi omogućava da usmjerim svoju energiju na konkretna pitanja i davanje najefektivnijih odgovora. Omogućio mi je poznanastva i bolje povezivanje sa aktivistima u zaštiti prirode. Kako je ovo bio jedan od projekata na kojima sam radila potpuno samostalno, to mi je pružilo mogućost da se uz strpljenje i pomoć zaposlenih u Green Homeu i WWF-u bolje upoznam sa svim aspektima vođenja projekta. Na kraju ne treba zaboraviti da je u projektu učestvovalo više organizacije iz Srbije i Crne Gore, što je od izuzetnog značaja za formiranje jedinstvenog tima koji ima isti cilj, a to je zaštita prirode. Projekat je omogućio povezivanje napora koje je ključno za uspjeh svih organizacija i ukoliko bi ovaj sistem razmjene informacije i podrške osnažio i opstao poslije projekta, smtram da je to najveća dobit koju je projekat „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“ ostvario, mimo svih naših rezultata.

Bjanka Prakljačić, Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Mi smo zadovoljni! Nadamo se da je i biodiverzitet…


Kada bi se slušao glas civilnog sektora, biodiverzitet se ne bi trebao brinuti J! Šalu na stranu, projektom „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“, postiglo se zaista puno. 

Sudionici posljednje radionice u Beogradu, oktobar 2011 (c) Petra Boić Petrač

Ne samo da su se već ranije umrežene organizacije složile oko važnosti brige za prirodu, naročito Natura 2000, nego su kroz lokalne akcije ostvareni i neki jako dobri projekti kroz koje je i šira javnost, i mladi i stari, mogla saznati puno o ekološkoj mreži i ekologiji općenito. Rezultat svih tih akcija bila je izložba „15 načina kako očuvati prirodu“, koja je potkraj oktobra postavljena u beogradskom Studentskom kulturnom centru. Tada su se posljednji put okupili predstavnici civilnog sektora koji su radili na lokalnim akcijama: jedni su drugima predstavili svoje projekte i rezultate, razmijenili su ideje, dogovorili i neke buduće suradnje, hvalili jedni druge, a poneki se i pitali „Zašto se ja toga nisam sjetio?!“. 

Radionica (c) Petra Boić Petrač
Spomenutoj je izložbi prethodila jednodnevna radionica tijekom koje su sudionici, predstavnici civilnog sektora iz Srbije i iz Crne Gore, opisali i oslikali kako vide svoje mreže: „Natura 2000 Resursni Centar Srbije“ i crnogorski „Natura 2000 Info Centar“. Sudionici su, čuvši rezultate svih 17 projekata, izabrali svoje favorite: isti broj glasova imali su NVO Avalon (organizacija Natura Daya), Društvo mladih ekologa Nikšić (lijepljenje foto-tapeta na autobuse u Nikšiću s motovima prirodnih vrijednosti, budućih Natura 2000 područja) i Breznica (Inicijativa za stavljanje pod zaštitu biodiverziteta park šume Savina u Herceg Novom). Potom su sudionici trenirani kako najbolje predstaviti rezultate svog projekta javnosti, a upravo je to bilo ono što su imali prilike napraviti sljedećeg dana na otvorenju izložbe.

Izložba "15 načina za očuvanje prirode" (c) MIS
U društvu projektnog tima (Mladi istraživači Srbije, WWF, Green Home) i predstavnika civilnog sektora iz Srbije (Avalon, Mladen Karaman, Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode, Eko-centar, Stara planina, Protego, Prostor, UNEKOOP) i iz Crne Gore (Breznica, OZON, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Green.me, Društvo mladih ekologa Nikšić), izložbu je otvorio državni tajnik srpskog Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, prof. dr. Ivica Radović, obećavši pritom dobru suradnju s nevladinim organizacijama i slušanje njihova glasa pri stvaranju prijedloga područja Natura 2000 u Srbiji. Inspirativnim govorom državni je tajnik istaknuo važnosti Natura 2000, zahvalio NVO-ima na svemu što rade, te obećao da će se pobrinuti da čelni ljudi državnih institucija pogledaju film „Natura 2000 u Srbiji“. Taj je dokumentarac napravila organizacija CINA unutar lokalnih akcija, a u filmu o važnosti Nature govore: Biljana Panjković, Tanja Petrović, Duška Dimović, Dejan Zagorac, dr. Gabor Mesaroz i mnogi drugi.

Da je netko vodećem timu projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ u siječnju prošle godine, kada je počela njegova provedba, rekao da će svoj posljednji susret s predstavnicima nevladinih organizacija koje su sudjelovale na radionicama završiti s pohvalama, osmijesima i zajedničkom nadom za novom suradnjom, mnogi bi odmah potpisali i samu ideju prekovremenog, ponekad čak i noćnog rada, stresa i povremenih nesuglasica. Doista, susret u Beogradu potkraj listopada bilo je korisno i lijepo druženje ljudi koji su, ukratko rečeno, svojim radom napravili nešto korisno i dobro za zaštitu prirode. Unatoč skorom završetku projekta, ideja, nit vodilja cijele priče o zaštiti biodiverziteta na zapadnom Balkanu, neupitno će se nastaviti. Tako ćemo i ovaj blog, koji je nastao u sklopu ovog IPA projekta, nastaviti voditi, unatoč činjenici da je projekt uspješno dovršen. Stoga pozivamo sve koji imaju štogod za podijeliti o Natura 2000: primjere dobre prakse, naučene lekcije, neka saznanja, pogreške vlasti… samo neka nam jave, napišu post. Zajedno smo jači! Nije li to, u konačnici, cijela poanta partnerstva? A biodiverzitet će nam biti – zahvalan.

Petra Boić Petrač, WWF

We are satisfied! Hopefully biodiversity is too…


If the voice of NGOs was heard, biodiversity wouldn’t have to worry J! Joking aside, with the project “PartnershipActions for Biodiversity Protection in Western Balkans” we achieved a lot.

Participants of the final workshop in Belgrade, October 2011 (c) Petra Boic Petrac
Organizations, already part of a network before the project “Partnership Actions…”, agreed on further steps regarding taking care of nature, especially when it comes to Natura 2000. They  achieved very good results through local actions which helped the broader public understand what Natura 2000 is and why biodiversity is important to us. The result of those actions was the exhibition “15 Ways How to Conserve Nature”. It was shown at the end of October in Student Cultural Center in Belgrade. That was the last time when all representatives that worked on local actions met: they presented their projects and results, exchanged some ideas, agreed on further cooperation; they praised each other and occasionally asked “Why didn’t I think of that?!”

Workshop (c) Petra Boic Petrac
Before the exhibition there was a one-day workshop during which participants, representatives of civil sector from Serbia and from Montenegro described and illustrated how they saw their networks: “Natura 2000 Resource Center” of Serbia and Montenegrin “Natura 2000 Info Center”. Upon hearing results of all 17 projects, participants voted for their favourite project: the some number of votes got NGO Avalon (organization of Natura Day), DMEN – Association of young ecologists from Niksic (photo wallpaper on buses depicting natural values of the future Natura 2000 sites) and Breznica (initiative to declare forest Savina in Herceg Novi as protected area). After that, NGO representatives were trained how to  best present results of their project to the public. That was just what they had a chance to the very next day on the opening of the exhibition. 
     
Exhibition "15 Ways How to Conserve Nature" (c) YRS
Accompanied by the project team (Young Researchers of Serbia, WWF and Green Home), representatives of civil sector in Serbia (Avalon, Mladen Karaman, Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode, Eko-centar, Stara planina, Protego, Prostor, UNEKOOP) and Montenegro (Breznica, OZON, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Green.me, Društvo mladih ekologa Nikšić), PhD Ivica Radovic, State Secretary of Ministry of environment, Mining and Spatial Planning in Serbia delivered a speech at the opening of the exhibition. He promised good cooperation with NGOs and listening to their voice while creating Natura 2000 proposal in Serbia. With inspirational speech, State Secretary pointed out the importance of Natura 2000; he thanked the NGOs for everything they do and promised to ensure the leaders of state institutions to watch  the movie "Natura 2000 in Serbia", result of local action given to NGO CINA. The documentary speaks about the importance of Natura 2000.

If someone had said to the project team of “Partnership Actions…” in January 2010, when the implementation of the project started, that their last meeting with NGO representatives would end with praise, smiles and common hope for a new partnership, many would immediately sign the very idea of overtime, sometimes even night work, stress and occasional disagreements. Indeed, the meeting in Belgrade in late October was a helpful and nice gathering of people who did something useful and good for nature conservation. Despite the project completion, the guiding principle of biodiversity conservation in the Western Balkans will undoubtedly continue. So let this blog, which was created as part of the IPA project, continue despite the fact that the project is successfully completed. Therefore we invite all who have anything to share on Natura 2000: examples of good practice, lessons learned, some knowledge, governmental false steps ... contact us, write a post. Together we are stronger! Isn’t that the entire point of the partnership after all? Not to say that biodiversity will be grateful to us.   
                 
Petra Boic Petrac, WWF