14. 12. 2011.

Korist projekta “Partnerske akcije…” za lokalni NGO


Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore je u ovaj projekat ušao sa projektnim predlogom pod nazivom „Krilima iznad Crne Gore - ptice kao indikator kvaliteta zastite prirode“ i željom da se kroz potrebu zaštite ptica i njihovih staništa te preko Direktive o divljim pticama, javnosti približi Natura 2000 na način koji će im predstaviti ulogu pojedinca u ostvarenju ciljeva Natura mreže.

Kako su ovom projektu prethodila dva treninga, trening o lobiranju (Beograd, jun 2010) i trening o komunikaciji (Podgorica 2010), iskoristila sam ovu pripremu kao ispomoć u određivanju kako javnosti na zanimljiv način saopštiti šta je zapravo Natura 2000, a neke od metoda kojima je Natura 2000 predstavljena nama tokom treninga mogla sam direktno da prenesem u projektom planiranu edukaciju. Sa ovom dobrom osnovom započela sam kampanju informisanja sa predavanjima za odrasle, za djecu – uz postavljanje kućica za ptice, tokom Svjetskog dana ptica selica i terena, kao i putem štampanih materijala, neta (blog, Natura 2000 grupa, sajt...) i medija. Moram reći da su se smjernice, koje smo dobili tokom dva treniga, pokazale kao izuzetno korisne u svim aktivnostima, a kako je ovaj projekat omogućio finansiranje rada sa širom javnošću to je omogućilo Centru da se u potpunosti posveti izgradnji poznanastava i kontakata sa ljudima zainteresovanim ili direktno uključenim u zaštitu prirode. Upravo najznačajniji doprinos koji je ovaj projekat imao za CZIP je povezivanje sa zainteresovanim građanima, osobama zaposlenim u institucijama koje se bave zaštitom prirode kao i uključivanja djece u aktivnosti CZIPa. Sa druge strane poruka o Naturi 2000 je uspješno prenesena i otvorena su vrata za dalje vidove saradnje jer su pogrešna ubjeđenja i neznanje kod prisutnih napokon otklonjeni. Centar je posebno povećao članstvo i popularnost, najviše kod mladih ljudi što je grupa koja je duže vrijeme bila zapostavljena u organizaciji.

Za mene lično projekat je donio dosta pozitivnog. Prije svega omogućio mi je da spontano, kroz predavanja i razgovor sa ljudima, naučim kako da pravilno saopštim poruke Nature 2000 i zaštite prirode uopšte, kao i kako da prilagodim te poruke različitim starosnim grupama. U kontaktu sa ljudima prikupila sam dosta važnih informacija o trenutnim stavovima i ubijeđenjima u društvu, a što mi omogućava da usmjerim svoju energiju na konkretna pitanja i davanje najefektivnijih odgovora. Omogućio mi je poznanastva i bolje povezivanje sa aktivistima u zaštiti prirode. Kako je ovo bio jedan od projekata na kojima sam radila potpuno samostalno, to mi je pružilo mogućost da se uz strpljenje i pomoć zaposlenih u Green Homeu i WWF-u bolje upoznam sa svim aspektima vođenja projekta. Na kraju ne treba zaboraviti da je u projektu učestvovalo više organizacije iz Srbije i Crne Gore, što je od izuzetnog značaja za formiranje jedinstvenog tima koji ima isti cilj, a to je zaštita prirode. Projekat je omogućio povezivanje napora koje je ključno za uspjeh svih organizacija i ukoliko bi ovaj sistem razmjene informacije i podrške osnažio i opstao poslije projekta, smtram da je to najveća dobit koju je projekat „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta zapadnog Balkana“ ostvario, mimo svih naših rezultata.

Bjanka Prakljačić, Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Nema komentara:

Objavi komentar