27. 01. 2012.

Imenovan novi Izvršni tajnik UN-ove Konvencije o bioraznolikosti

Glavni tajnik UN-a, Ban Ki-moon, imenovao je novog Izvršnog tajnika Konvencije o bioraznolikosti (CBD).

G. Braulio Ferreira de Souza Dias je do sada imao funkciju tajnika za biodiverzitet i šumarstvo u Brazilskom ministarstvu okoliša, a na tu funkciju izabran je zbog svog dugogodišnjeg iskustva u stvaranju i implementaciji strategija i programa vezanih uz bioraznolikost kako u Brazilu, tako i na međunarodnom nivou.

Nadamo se da će novi tajnik donieti i neke novosti u radu na implemenataciji CBD-a.


SVETSKI DAN VLAŽNIH PODRUČJA

Doline reka, skrivena mesta unutar močvara, primorska područja i slična staništa su u centru ljudske pažnje više od 6000 godina zbog svojih prirodnih resursa, koji su ključni za preživljavanje i razvoj ljudske civilizacije.
Naša nova znanja i tehnologija nam daju osećaj da možemo da osvojimo i kontrolišemo prirodu. Ali, brojne katastrofe, poput poplava, klizišta, oluja dokazuju suprotno.
Mi i dalje zavisimo od ekosistema i zato je neophodno da oni funkcionišu.
Ekosistemi vlažnih područja su deo našeg prirodnog bogatstva.
Usluge koje nam pružaju vlažna područja su: kontrola poplava, regulisanje podzemnih voda, zaštita od oluja, zadržavanje sedimenata, prečišćavanje vode, osnova za opstanak biološke raznovrsnosti, različiti proizvodi, kulturne vrednosti, mesta za turizam i rekreaciju, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama itd.
2. februar se obeležava kao Svetski dan vlažnih područja jer je ovog datuma, 1971. godine, usvojena Konvencija o vlažnim područjima u iranskom gradu Ramsaru.
Svake godine, povodom Svetskog dana vlažnih područja, građani, vladine institucije i nevladine organizacije organizuju brojne događaje kako bi se podigla svest javnosti o vrednostima vlažnih područja, uslugama koje nam ona pružaju i potrebi zaštite.
Poruka Svetskog dana vlažnih područja 2012. godine je: Turizam u vlažnim područjima – fantastično iskustvo!
Odgovorni (održivi) turizam podržava vlažna područja i ljude koji žive u okolini tih područja.
Turizam je samo jedna od usluga koje nam pružaju vlažna područja. Obezbeđivanje uslova za razvoj turizma koji je u skladu sa potrebama očuvanja područja, turizma koji informiše turiste o vrednostima područja i koji obezbeđuje ekonomsku stabilnost lokalnih zajednica je od ogromnog značaja.

PRIDRUŽITE SE AKTIVNOSTIMA NVO NA OČUVANJU I REVITALIZACIJI VLAŽNIH STANIŠTA, KAO I NA PROMOCIJI RAZVOJA ODGOVORNOG RAZVOJA TURIZMA U RAMSARSKIM PODRUČJIMA SRBIJE.

17. 01. 2012.

Predstavljen predlog Akcionog plana za Naturu 2000 u Srbiji

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sa nominovanom radnom grupom za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji u decembru minule godine predstavilo je predlog "Akcionog plana za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u republici Srbiji" za period 2011-2020. Ovakav plan je deo obavezujućeg procesa u priključivanju EU. Država je nakon prve faze, t.j. usklađivanja nacionalne legislative zaštite prirode sa Evropskim normama (Habitat i Bird Direktive) sada krenula u fazu implemetacije.

Po informaciji iz ovog draft dokumenta radnu grupu i ekspertski tim čine dobro poznata imena cenjenih ličnosti, dr Biljana Panjković, dr Slobodan Puzović, dr Dmitar Lakušić, Radislav Momirov, dr Aleksandar Mijović, dr Milan Medarević, dr Goran Anačkov, dr Vladimir Ranđelović, dr Dragana Pavlović, Nenad Sekulić, Jelena Dučić, Snežana Prokić, Dragan Dimitrić i dr Dragana Pavlović Muratspahić. Nema razloga da sumnjamo u izbor ekspertize u ovakvoj postavci.

Ali studirajući sam dokument pada u oči da u njemu uopšte nije pomenut izraz "NVO". Treba reći da nije obavezno da ovo "vređa" predstavnike civilnog sektora, jer je uspostavljanje Nature veoma težak zadatak i mi iz NVO radije bismo samo ostali posmatrači i navijači u ovom složenom procesu. Ali ovo ipak ne izgleda ohrabrujuće uprkos izjavi ministra u prethodnom postu da je saradnja sa civilnim sektorom dobra. Postavlja se pitanje da li pominjanje civilnog sektora fali iz ovog strateškog dokumenta zato jer država ipak nastavlja politiku ignorisanja preporuke Evropske Unije da sarađuje sa nevladinim sektorom? Civilni sektor je u većini zemalja
Protesti u Bugarskoj 2006. zbog nedoslednosti
u državnom programu za Naturu 2000
koje su se pridružile EU direktno - a ne samo formalno - bio uključen u proces uspostavljanja Natura 2000 mreže (to jasno možemo pratiti kod primera Hrvatske), mada znamo da je praksa bila i takva da je država do kraja ignorisala učešće javnosti sve dok nije došlo do protesta pred parlamentom.

Znamo da su iza nas mnogi pregovori, pokušaji približavanja i prijateljske ponude saradnje, šta su sledile izjave da je državi neophodna pomoć NVO sektora, pa čak i obećanja moralne i materijane podrške. Nevladin sektor u ovom momentu ima kapacitet da pokrene svoje radne grupe koje bi na terenu po Srbiji prikupljale biogeografske podatke, ali zato fale materijalna sredstva. Neko je rekao da bi putni troškovi i hrana za takve ekspedicije bila pokrivena iz delića plate državnih funkcionera - što treba glasno reći!

U prethodnom periodu takođe se moglo čuti da saradnja između NVO i npr. Zavoda za zaštitu prirode nikada nije bila bolja. Ipak, u ovom strateškom dokumentu za period od 9 godina kao da nije bilo mesta za građane i civilne organizacije, što će reći da ovaj Akcioni plan samo nadodaje strahovima da njegovi izvršni organi - ministarstva, radne grupe i Zavodi - neće biti dovoljno transparentni u odlučivanju o sudbini nacionalnog prirodnog nasleđa. Jer i dalje se ne naglašava dovoljno da je ovo u istoj meri nacionalno pitanje koliko i energetika ili privreda i da bi građani Srbije u svakom momentu trebalo da jasno znaju šta će od prirode ostati njihovim potomcima. I ne samo da pasivno prate, već možda i aktivno da učestvuju u odlučivanju.
Budućnost Srbije u regionalizaciji?
Jer nijedan centralizovani sistem nije u stanju "da vidi" do detalja koji se tiču lokalnih samouprava u regionalizovanoj Srbiji, što je još jedna EU preporuka u fazi implementacije. Mislim na pravilan raspored zaštićenih područja ne samo iz biogeografsko-zaštitarskog već i društveno-socijalnog pogleda ! Znamo da regije u kojima se uspostavi Natura 2000 imaju potencijal dodatnog EU finansiranja i razvoja zajednice u skladu sa principima zaštite i eko-turizma, a sama zaštićena dobra su izvor ponosa za lokalnu zajednicu. Regije koje budu imale malo ili ništa od mreže s pravom će tražiti reviziju, jer ne postoji deo Srbije koji se može žrtvovati ili zapostaviti. Čist vazduh, šume, priroda je svima podjednako važna.

Jasno je da posao oko uspostavljanja Nature i treba da uradi država kao i svaku obavezu koja prati potpisivanje sporazuma o priključenju, i kao što sam rekao ta uloga izvršioca nije zavidna. Ali transparentnost državnih organa prema građanima koje predstavljaju je ključna obaveza a pravo na informisanost je osnovno ljudsko pravo. Nakon ovako jasnih i dobro isfinansiranih planova države NVO sektoru ne ostaje drugo nego uloga posmatrača i praćenje doslednosti državnih aktivnosti. Znajući kako i gde je išla pretača Nature u Srbiji - Emerald - samo možemo i trebamo ostati skeptični. Moramo biti svesni i u pripravnosti jer živimo u krajnje iskorumpiranom društvu gde se više nikome ne veruje. Mnogi očekuju "spas" od Evrope, dok vidimo da ima i onih koji misle da je Srbiji bolje da ide samostalnim putevima. Bilo šta nam doneo sledeći period od 9 godina, mi iz NVO sektora i dalje treba da jačamo kapacitet i saradnju na gradnji sistema razmene ekološke i biogeografske informacije, jer je nedostatak terenskih podataka i stime poznavanje prirodnog bogatstva Srbije najslabija karika u celoj priči oko Nature.

I još nešto - to što je u prethodnom postu gospodin ministar slikan pred nama dobro poznatom mapom do sada zaštićenih područja - koje čine samo 5,86 posto površine Srbije - nimalo ne ohrabruje! Ili grešimo što se baziramo na prošla negativna iskustva i u Srbiji najzad dolaze lepša vremena? Devet godina do uspostavljanja funkcionalne mreže Natura 2000 u Srbiji će nam pokazati da li je tako...

04. 01. 2012.

18 milijardi dolara za onečišćenje Amazone

Dragi moji,

evo jedne zanimljive vijesti - možete je pogledati na slijedećem linku:

Nije sve tako crno - nešto je i sivo!
pozdrav!
Andrea