30. 08. 2010.

Javne konsultacije o strategiji biodiverziteta EU

Evropska komisija je pokrenula proces javnih konsultacija o strategiji biodiverziteta do 2020. godine. Ukoliko želite da učestvujete u konsultacijama posetite sajt http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm#lang_en.htm
Konsultacije su otvorene do 22.oktobra 2010.godine

***********
The European Commission has opened the public consultation on the new 2010-2020 Biodiversity Strategy. The consultation is open till the 22nd October. The consultation is available here: http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm#lang_en.htm

27. 08. 2010.

Izveštaj sa treninga

Poštovane kolege,
juče je održan sastanak povodom izrade Trening programa za Naturu 2000, u okviru Twinning projekta Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja: Jačanje adiministrativnih kapaciteta zaštićenih područja u Srbiji (Natura2000).
Sastanak je vodio Wolfgang Suske, austrijski ekspert za komunikacije u oblasti zaštite životne sredine.
Na samom početku predstavljena je prezentacija o svim poteškoćama kada je komunikacija sa različitim "stakeholder-ima" u pitanju. Nakon toga su se zajednički definisali relevantni sektori, koji su zatim grupisani u sledeće klastere:
1. Poljoprivreda+Vode
2. Infrastruktura, Prostorno planiranje, Vode i Turizam,
3. Šumarstvo
4. Zaštita prirode
5. Lovstvo, ribarstvo i "small scale" Turizam
Za ovih pet grupa biće organizovani treninzi. Ovom prilikom se utvrdilo i mesto, ali ne i vreme održavanja treninga.
Takođe, definisane su i neke ključne reči koje bi trebalo da stoje u pozivnicama za treninge.
Zaključeno je da bi NVO trebalo da budu uključene u svaki od ovih seminara, odnosno da prate dešavanja u svim sektorima.
Ostala je nedoumica da li treba organizovati i nezavisne treninge za NVO, kada je u pitanju izrada Shadow lista i priprema za Biogeografske seminare. Mislim da bi bilo dobro upoznati se sa iskustvima drugih zemalja, koje su prošle kroz ovaj proces i doneti odluku šta nam je najbolje činiti. Da li da sami organizujemo ove treninge ili da to uradimo u saradnji sa državnim institucijama?
Nakon ovih Sektorskih Treninga, biće organizovana 3 Intersektorska izleta (Uvac, Stara Planina i Gornje Podunavlje) i nakon toga jedna Intersektorska radionica. Potom će uslediti "National Training Seminar" koji će izroditi "Comm Strategy".
Planiran je i "Joker Training Seminar", ali tema nije definisana. Naime, ona će se upravo izroditi iz pitanja i problema na koje će se nailaziti tokom ovih osnovnih seminara (zato se i zove "joker")
Naravno, pričalo se i o ulozi naučnih institucija i uključivanja naučnika u čitav proces, kao i o problemima kada je u pitanju razmena podataka.
Više o samom Twinning projektu možete pogledati na
http://www.ekoplan.gov.rs/n2ktwinning/index.html
dok sam ja njima poslala link za deo sajta MISa posvećenog Naturi2000, newsletter i najsvežiji poziv za umrežavanje i pisanje bloga, kao i poslednju ažuriranu tabelu organizacija koje su članice Mreže.
Opšti utisak je da je jako dobro što svi sedimo za istim stolom i što je započet dijalog između različitih vladinih institucija i nevladinih organizacija. Nadam se da ćemo svi zajedno doprineti ovom procesu. Verujem da će izveštaj sa ovog sastanka biti uskoro postavljen na sajt, tako da možete videti ko su bili učesnici.
O daljim aktivnostima ćete biti blagovremeno obaveštavani.
Pozdrav,
Milica

26. 08. 2010.

Povežimo se regionalno!

Poštovani kolege NGO-ovci! U sklopu projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“, tijekom kojega je nastao i ovaj blog, zamišljena je povezanost nevladinih udruga iz cijele regije putem mailing-liste. Naime, osim što o ekološkoj mreži Natura 2000 te mnogim drugim vijestima vezanima uz okoliš pišemo u našim e-newsletterima, a sve tekstove možete pročitati i na blogu „Natura 2000 na zapadnom Balkanu“, projektnom se timu čini da bismo informacije i iskustva puno lakše dijelili kada bi postojala i povezanost putem e-maila.Srbija već ima NGO mrežu u kojoj je četrdesetak nevladinih udruga. I Crna Gora ima svoju, brojkom nešto manju mrežu. Ne bi li bilo odlično da se na slični način povežu i nevladine udruge u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj? Kako takva inicijativa u ostalim zemljama Dinarskog luka još ne postoji, evo jedne od nas – ako ste zainteresirani da se „umrežimo“, javite nam se na ppetrac@wwfmedpo.org ili jednostavno ostavite svoj komentar ispod ovog posta!
Mailing lista kakvu smo zamislili svima bi nam mogla olakšati pristup informacijama.