27.07.2016.

Uredba o oceni prihvatljivosti u Srbiji

U petak, 22. jula 2016. godine, u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, održan je sastanak na kome je razmatran predlog uredbe o oceni prihvatljivosti.
Sastanku je prisustvovala i Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije.
Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocenjuje moguć uticaj strategije, plana, osnove, programa, projekta, radova ili aktivnosti, samih i sa drugim strategijama, planovima,osnovama i programima,  projekatima, radovima i aktivnostima, na ciljeve očuvanja i celovitost ekološke mreže/ekološki značajnog područja.
Rad na uredbi će biti nastavljen.

06.11.2014.

Prijavi se - Naj volonter za prirodu 2014.

Godišnja nagrada za volontere u zaštiti prirode, ima za cilj da promoviše značaj uključivanja volontera u aktivnosti zaštite prirode, da podstakne inicijative pojedinaca i organizovanih grupa, kao i da pokaže vrednosti volonterskog rada, saradnje i uključivanja građana u procese donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode.

Iako, zvanično nije dovoljno vrednovano i priznato, volontersko angažovanje pojedinaca, na zaštiti prirode u Srbiji, tradicionalno je veoma rasprostranjeno. Nagrada „Naj volonter za prirodu“ samo je jedan od načina na koji Mladi istraživači Srbije, u saradnji sa brojnim organizacijama i institucijama, stvaraju povoljnije uslove za volontiranje i omogućavaju bolju zaštitu prirode.

Minimalne karakteristike koje moraju da budu zadovoljene, za konkurisanje za nagradu, su:
- volonterski rad da ne uključuje finansijsku nadoknadu, 
- da rad bude po slobodnoj volji onoga ko volontira i
- volonterski rad da bude u korist društva i/ili zaštite prirode.

Izbor „Naj volontera za prirodu u 2014.“ omogućen je uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Detaljne kriterijume, kao i prijavu, možete naći na ovom linku:


Rok za podnošenje prijave je 1. decembar 2014. godine.

On-line kurs o pregovaračkom poglavlju 27

S obzirom da se on-line platforma (obuke.mis.org.rs) pokazala kao veoma uspešna, Mladi istraživači Srbije, u saradnji sa stručnim saradnicima, nastavili su da razvijaju i postavljaju kurseve.
U okviru projekta „Kao na razglednici – šta prirodi Srbije donose EU integracije“, koji je podržala Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, postavljen je kurs o pregovaračkom poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promene.
 Kurs ima za cilj da polaznicima pruži osnovna znanja, o:
-          sadržaju pregovaračkog poglavlja 27 i obimu pravnih tekovina EU vezanih za životnu sredinu i klimatske promene;
-          toku pregovora i strukturi pregovaračke grupe za poglavlje 27;
-          kompleksnosti reformi koje su neophodne za usaglašavanje sa politikama EU vezanih za životnu sredinu i klimatske promene.
                                                    
Kurs je namenjen svima koji žele da steknu osnovna znanja o pregovorima vezanim za poglavlje 27.
Kurs je besplatan i dostupan je konstantno. Polaznici koji uspešno polože test dobijaju sertifikat.

Do sada, preko 20 polaznika dobilo je sertifikate za kurs o poglavlju 27, pokušaj i ti, idi na: obuke.mis.org.rs

Specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero” dobio ambasadora

Ambasador Stokvisa sa domaćinima i organizatorima
U okviru projekta “Kao na razglednici – šta prirodi Srbije donosi članstvo u EU”, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, pokrenuta je inicijativa za povezivanja ambasada zemalja članica EU i zaštićenih područja.
Ambasador Stokvis je obišao kamp prstenovanja ptica
Cilj ove inicijative je, da se putem imenovanja “ambasadora zaštićenih područja”, diplomate evropskih zemalja uključe u promociju zaštite prirode, pomognu razmenu dobrih primera prakse, kao i da promovišu značaj učešća javnosti u zaštiti prirode.

Njegova ekselencija, gospodin Laurent Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije, odgovorio je na poziv Mladih istraživača Srbije i prihvatio da poseti SRP “Ludaško jezero” i postane ambasador ovog područja.
U vizitorskom centru Ludaškog jezera održana je mini konferencija za štampu
Poseta ambasdora Stokvisa organizovana je 30. oktobra 2014.
 Domaćini posete bili su JP “Palić-Ludaš”, gradonačelnik Subotice, Mladi istraživači Srbije i Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije.

Ambasador Stokvis bio je izuzetno zadovoljan posetom, a nadamo se da će saradnja sa SRP “Ludaško jezero” zaživeti.

Predsednik UO Mladih istraživača Srbije, Aleksandar Ristić, uručio zahvalnicu ambasadoru
Mladi istraživači Srbije, zajedno sa drugim organizacijama, nastaviće da povezuju ambasade i zaštićena područja. 


Direktor JP Palić Ludaš - Ferenc Marton i ambasador Ludaškog jezera - NJ.E. Stokvis

Nacionalni forum za zaštitu prirode

U cilju poboljšanja saradnje na zaštiti prirode uskoro će biti ustanovljen „Nacionalni forum za zaštitu prirode“ – intersektorska grupa koja će ojačati i proširiti dijalog između sektora zaštite prirode, poljoprivrede, ribarstva i lovstva u cilju unapređenja saradnje na politikama i praksama zaštite prirode.
Nacionalni forum za zaštitu prirode osniva se u okviru projekta „Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA“, koji zajednički implementiraju Mladi istraživači Srbije, Eko centar i Centar za inovativne aktivnosti-CINA.
Planirano je da Nacionalni forum za zaštitu prirode okupi oko 80 članova i članica iz institucija, organizacija civilnog društva, akademskih institucija i privrede.
Kroz projekat “Zainteresovani za održivost zaštićenih područja-3ZA“ biće organizovane i finansirane dve sesije (celodnevni radni sastanci) Nacionalnog foruma za zaštitu prirode, kao I treninzi i obuke zainteresovanim članovima, medijska promocija i niz zajedničkih akcija.
Prva sesija Nacionalnog foruma zakazana je za 8.decembar 2014. godine, u Beogradu.

Za više informacija:  Mladim istraživačima Srbije na telefon 011 311 13 14 ili elektronskom poštom na ovaj mejl . Uskoro očekujete i pozive za prijavu.