15. 09. 2016.

Green Home, saopštenje za medije: Vlada na 25. godišnjicu Ekološke države Crne Gore potpisuje ekološku smrtnu presudu

Koalicija nevladinih organizacija jedan jadran poziva Vladu da hitno obustavi i preispita potpisivanje ugovora o koncesiji za eksploataciju nafte i gasa iz podmorja sa konzorcijumom Eni – Novatek i uvede moratorijum na istraživanje nafte i gasa, jer nije uspjela dokazati opravdanost ovog visokorizičnog projekta za zdravlje i život građana i visokodegradirajućeg za turizam kao najvažniju crnogorsku privrednu djelatnost.
Osuđujemo potpisivanje ugovora kojim se potpisuje i smrtna presuda obalnom turizmu i sa čijim ekološkim i ekonomskim posljedicama nije upoznato više od 80% građana na primorju. Izvještaj o strateškoj procjenu uticaja na životnu sredinu istraživanja nafte i gasa nije završen, što jasno ukazuje o kompletnom odsustvu brige nadležnih institucija za negativne uticaje na morske resurse, ribarstvo i turizam, javne rasprave na kojima su građani i prekogranična javnost davali mišljenja za ovaj program, te neosporni zaključak da nema informacija o ekonomski upotrebljivim količinama nafte.
Umjesto da posljedice naftnih istraživanja i izgradnje naftnih postrojenja budu naučno sagledane, a naročito njihov uticaj na održivost i razvoj postojeće privredne strukture i u odnosu na važeće razvojne strategije, dočekali smo da Vlada, za 25. godišnjicu Ekološke države Crne Gore, potpisuje ekocidni ugovor sa naftnim magnatima, kojim siječe granu na kojoj sjedi čitav privredni sistem i održivi razvoj privrede u Crnoj Gori. Dočekali smo da u godini koju je čitava svjetska nauka i javnost, pa čak i politika, proglasila presudnom za spas klime, mi licemjerno krećemo u avanturu prekopavanja podmorja i portage za fosilnim gorivima pogoršavajući sa time dodatno situaciju s klimom.
Nigdje na Zemlji ne postoji primjer uspješnog opstanka turizma, koji se zasniva na čistoj i očuvanoj životnoj sredini sa naftnim platformama. Eksploatacija nafte uništiće turizam na našem dijelu Jadrana. Građani nemaju nikakve garancije da neće doći do izlivanja nafte, uništenja morskog biodiverziteta i obala. Crna Gora nema opremu i ljudstvo i nije u stanju da nadzire tankere, naftovode, platforme, postrojenja za tretman sirove nafte...Kako misli kontrolisati rad međunarodnih naftnih korporacija kao što je ENI koja broji broje preko 400 izliva nafte godišnje i to u obalnom području koje je visokopodložno zemljotresima.

Nataša Kovačević, izvršna direktorica, NVO Green Home

Nema komentara:

Objavi komentar