29. 09. 2010.

Još o vlažnim staništima Vojvodine
(foto-reportaža)

Iz prošlog teksta izostale su slike. Uz slike postavljamo minimalni komentar. Sa njih se jasno da očitati stanje na terenu. Za bliže informacije obratite se: "Protego" Subotica (http://www.protego.rs/) ili direktno autoru na blog.
Slika 1: Jedna od mnogih akumulacija.Slika 2 i 3: Bogatstvo biljnog i životinjskog sveta.


Slika 4: Prirodna slana bara u Bačkoj - pod nikakvim režimom zaštite!


Slika 5: Nedaleko odatle, a na kapiji EU...


Slika 6: Stanište prve klase kod Bečeja, kolonija čigri (dve vrste sa Annexa), ilegalna deponija...


Slika 7: Palić, jedno od najzagađenijih jezera, jedino gnezdilište crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) u Srbiji.
Slika 8: Ćubasta plovka (Aythya fuligula), Annex II/1 i Priority vrsta, na Palićkom jezeru.

Slika 9: Patka ciganka (Aythya nyroca) vrsta sa Annexa 1 i Priority vrsta pliva u kolektoru otpadnih voda u Subotici.
Slika 10: Vrsta se gnezdi na pogodnim staništima pa i u ovoj bari, koja je zaštićena samo lokalno - potencijalno Natura 2000 područje u Zapadnoj Bačkoj.


Slika 11: Preoravanje do obale - Palićko jezero.Slika 12: Zatrpavanje šutom, Ada.

Slika 13: Nekontrolisano zarastanje vegetacije, zbog preopterećenosti đubrivima.

Slike 14-15: Zatrpavanje plastičnim ambalažama, Senta (malo uvećano se vidi barska ptica, doduše ne sa Annexa, ali u smeću).
Slika 16-17: Pomori riba u jednom umirućem panonskom jezeru i u Ludašu, Ramsarskom području (devedesetih). Pogodno je za istraživanje ihtiofaune, npr. u Ludošu se pre toga nije znalo za prisustvo kapitalnih somova...
Slike 18-19: Kubici ciglane kod Subotice, stanište barske kornjače (Emys orbicularis) vrste sa Annexa (planira se njihovo zatrpavanje).

Slike (c) autor, Protego [2,6,12,14,15], ED Rihard Čornai [17]

27. 09. 2010.

Vlažna staništa (Natural wetlands)

Zapostavljena u Vojvodini, a toliko važna za biodiverzitet. Ornitološke inicijative, toliko ključne u formiranji filozofije koja stoji iza projekta Nature 2000, skoro isključivo su vezane za neko vlažno stanište. Jedna od verovatno najređih ptica današnjice, tankokljuna šljuka (Numenius tenuirostris) može se još videti jedino na svojoj istorijskoj putanji ka Srednjem istoku, a koji vodi i kroz vlažna staništa Vojvodine! Da bi se spasila svetska populacija, koja u ovom trenutku možda broji samo desetine ptica, sa nepoznatim (ili kao tajna čuvanim) mestom gnežđenja negde u Sibiru, obezbeđenjem neometanih staništa Srbija bi mogla igrati ključnu ulogu. Mogla bi igrati, ukoliko iskoristi istorijski trenutak koji nudi priključivanju EU i projekat Natura 2000.

Iskustva zemalja u okruženju se razlikuju. U zapadnim zemljama, gde je zbog kapitalističke idustrijalizacije netaknute prirode ostalo veoma malo izolatume tretiraju za važne, tako da postoje Natura 2000 staništa veličine 100 sa 100 metara (G. Mészáros voce viva). U isto vreme, zaštita prirode u susednoj Mađarskoj nije se obazirala na mikrostaništa, smatrajući da, na sreću, ima dovoljno većih područja pogodnih za Naturu (P. Lovászi, voce viva). Taj trend se možda može odnositi i na ostali deo Istočne i Južne Evrope, gde tzv. civilizacijski razvoj nije još stigao da uništi sve pred sobom. No, Vojvodina je, čini se upravo suprotan primer. Prirodni vegetacioni pokrov originalno šumostepa, danas je ekološki svedena na agrarnu pustinju, u kojoj čak klima preti sa prelaskom u polupustinjsku (The global problem of land degradation and desertification, Hungarian Geo. Bull. Vol.58.; Second National Report of the Republic of Hungary on the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification, p. 3.). U takvim uslovima površinske vode su najvredniji resurs, koji nebi trebalo olako uzimati.

Rezultati naših terenskih istraživanja ("Protego" Subotica, http://www.protego.rs/) pokazali su da je veći deo onih vodenih staništa u Vojvodini koji se nalaze van formalne zaštite teško ugroženi. Ugrožavajući faktori su na širokoj skali, počev od zatrpavanja šutom i komunalnim otpadom, eutrofizacija, zarastanje vegetacije, pretvaranje u ekstenzivne ribnjake itd. Faktori uključuju i direktno zagađivanje iz urbane sredine, ali i indirektno putem poljoprivrede. Ova zadnja tendencija je veoma olako uzeta, jer se u Srbiji bare i jezera preoravaju sve do obale, a za to nepostoji nikakva zakonska regulativa. Tako da površinske vode nemaju potrebnu bafer zonu koja bi sprečavala direktno slivanje hemikalija i đubriva u njih. Te zaštitne zone su u Evropi do 50 metara, a u nekim zemljama, npr. Irskoj i do 200 metara! To efektivno znači, da nepostoje uslovi pod kojima bi neko orao obalu jezera ili vršio prskanje hemikalijama u blizini vode do 50 i 200 metara! Tako jezera mogu imati prirodnu obalnu zonu obraslu vegetacionim formacijama koje postepeno prelaze iz žbunja i livade, u šaš i trsku. Prirodna eutrofizacija jezera je dug proces, ali jezera danas propadaju za samo nekoliko godina jer se u njih slobodno ulivaju veštačka đubriva i organske materije. Čak je i uticaj erozije dokazano jak - spiranje zemljišta veoma brzo zatrpava, zamuljava jezera i pretvara ih u bare obrasle vegetacijom koja guši jezero.

Samo veoma mali procenat wetlandsa Vojvodine su prirodna staništa. Od nekolicine koji su preostali u zabačenim delovima Bačke i Banata neki bi mogli biti potencijano zaštićeni u okviru buduće Natura 2000 mreže jer su u prirodi-bliskom stanju. Zavod za Zaštitu prirode radi na izradi koridora koji bi povezivali zaštićena staništa i tako se ostvarila prava funkcionirajuća mreža. Koliko ćemo u tome biti uspešni? IUCN je dokazao da je nonsens štititi međusobno nepovezane izolatume, ma koliko veliki bili, jer ja raspad populacije unutar takvih samo pitanje vremena (npr. IUCN Protected Areas Programme), a u Vojvodini vodeni tokovi i njihove doline, kao i jezera i bare sami se nude kao rešenje migracije živog sveta.

21. 09. 2010.

Problemi s čitanjem newslettera /Problems with Newsletter???

Pozdrav svima,

molim vas da mi napišete ako netko ima problema s čitanjem newslettera "Natura 2000 na zapadnom Balkanu". Ispostavilo se da ima nekoliko ljudi koji umjesto newslettera dobivaju samo linkove na blog, bez naslova, teksta, fotki...
Hvala,
Petra

Hi,

some people have problems with reading newsletter "Natura 2000 in Western Balkans". If you have problems, please, write it down!
Thanks,
Petra

Konzultacije o "post-2010 EU biodiversity strategy"

Dragi članovi N2000 mreža (raznih),

Proslijeđujem obavijest o javnim konzultacijama vezanim za "post-2010 EU biodiversity strategy" koja je dostupna na website-u:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm

Cilj je prikupiti stavove stakeholdera vezane uz razvoj opcija “post-2010 EU strategije biološke raznolikosti”, što je obavezan dio procedure EC prilikom izrade i usvajanja dokumenata. Uključimo se svi - što više to bolje!

Konzultacije su otvorene do 22.10.2010.!

20. 09. 2010.

We've returned from Brussels!

It has been a very interesting week in Brussels! Named "Building Natura 2000 in candidate countries and potential candidates: the role of civil society", People 2 People programme gathered about 45 NGO representatives from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Turkey, Montenegro, Macedonia, Kosovo and Island, as the only country not being part of Western Balkans.
Very interesting presentations were given by Natura 2000 experts such as Alberto Arroyo Schnell from WWF, Borut Rubinič from BirdLife, or Pawel Pawlaczyk from Naturalists Club Poland. Director of WWF European Policy Office Tony Long spoke about lobbying European institutions. The man was fabulous! His two-decades long experience was worth hearing... Andreas Baumueller talked about the role of NGOs in promoting mainstreaming of biodiversity while Paloma Agrasot gave examples on advocacy in European institutions. Doug Evans helped us understand the role of the ETC (European Topic Centre) on biological diversity in implementing the EU nature directives, and, of course, people from the Commission talked about the Civil Society Facility, People 2 People programme, EU institutions, enlargement policy, environment chapter no 27, RENA and Natura 2000 and EU policy in the field of biodiversity protection. Not to talk only from the point of view of NGO, Slovenian case was represented by the people from the Ministry - Peter Skoberne and Andrej Bibič.
Many lectures, a visit to European Parliament, discussion with DG Environment representatives for each country... Well, it was hard, but, some rare free moments we succeeded enjoying relaxed with a beer in our hands... :-)
Thank you Sophie Aujean and Andrea Stefan for organizing this and allowing a group of people from the IPA project "Partnership Action for Biodiversity Protection in Western Balkans" to be a part of it!

Jezero Rusanda - buduće NATURA 2000 područje

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine radi na projektu „Wings across the Balkans“ zajedno sa drugim ornitološkim organizacijama iz država ex-Yu. Study Site na kome ćemo pokušati da uspostavimo mere upravljanje budućeg Natura 2000 područja je jezero Rusanda sa okolinom (Melenci, srednji Banat). Naša ekipa vrši istraživanja i aktivne mere zaštite na tom lokalitetu još od 2004. godine. Kao prvi rezultat naših napora (NIDSB "Josif Pančić", DZPPV, Centar za zaštitu sova Srbije) za zaštitom ovog najslanijeg panonskog jezera došlo je proglašavanje jezera Rusanda (zajedno sa obližnjim jezerom Okanj koga smo takođe mi istraživali) za IBA područje tokom 2009. godine. Od 2004. godine do danas na tom lokalitetu uradili smo sledeće stvari:
1. Istraživali ptice na jezeru, u parku i bliskoj okolini, registrovali oko 200 vrsta (2004-2010.)
2. Detaljno kartirali gnezdarice na jezeru 2010. i grabljivice u parku (2009-2010.)
3. Prstenovali više od 2.100 jedinki raznih vrsta ptica (2007-2010.)
4. Održali 1 međunarodni volonterski i 3 istraživačka kampa (2007-2010.)
5. Napravili i postavili 55 kućica za ptice pevačice i oko 40 kutija, platformi i korpi raznih tipova za ptice grabljivice (F. tinnunculus, F. vespertinus, Asio otus, A. noctua) (2007-2010.)
6. Vršili monitoring zimskih jata malih ušara Asio otus u parku i u selu (2006-2010.)
7. Pokrenuli pilot projekat krilnog markiranja Asio otus (2009-2010.)
8. Aktivno radili sa upravljačem Banje Rusande i mesne zajednice Melenci na rešavanju problema ugroženosti jezera i blize okoline (2005-2010.)
9. U 2 navrata očistili jezero i blizu okolinu od čvrstog otpada (2007-2008.)
10. Ugostili 1 rusku i 2 češke ekipe ornitologa koje su tokom više od 1 meseca vršile monitoring ptica na jezeru u potrazi za kritično ugroženom vrstom - tankokljunom carskom šljukom Numenius teniurostris (2010.)
11. Uz pomoć Holandske ambasade u Beogradu (MATRA projekat) započeli izgradnju istraživačke kuće u parku Banje Rusande i uspostavljanje monitoring centra za biodiverzitet ovog dela Vojvodine (2010.)

Smatramo da smo samo započeli posao oko zaštite jezera i da ovaj izuzetan lokalitet zaslužuje konstantan monitoring kako bi se što realnije sagledale prave prirodne vrednosti, ali i sprečile eventualne pretnje po opstanak. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je na našu inicijativu ove godine pokrenuo dodatna istraživanja i proces zaštite jezera Rusanda sa okolnim vrednim slatinskim livadama.

A sad poslastica. Pre 4 dana na jezeru su viđena i fotografisana 2 primerka Bubulcus ibis. Ovo je već 4 nalaz vrste u Srbiji za samo 2 godine. Pre toga, čaplja govedarka decenijama nije nalažena.

Milan Ružić
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine
www.pticevojvodine.rs

19. 09. 2010.

Vratili smo se iz Brusselsa!

Skupina predstavnika NGO mreža iz Srbije i iz Crne Gore bila je od 13. do 16. septembra u Brusselsu u sklopu studijskog putovanja, te se četrdesetak NGO-ovaca iz Turske, Hrvatske, Crne Gore, BiH, Srbije, Albanije i Kosova na predavanjima o Natura 2000 u sklopu programa People2People

Naporan briselski tjedan je iza ukupno šezdesetak sudionika People 2 People programa. Zajedničkog naziva "Uspostavljanje Natura 2000 na zapadnom Balkanu i u Turskoj - uloga organizacija civilnog društva", trening je privukao po nekoliko predstavnika organizacija civilnog društva iz Turske, Hrvatske, Crne Gore, BiH, Srbije, Albanije, Makedonije, Kosova te Islanda, čiji se tim pridružio kao jedini koji ne dolazi iz zemalja zapadnog Balkana. Kako je studijska posjeta projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ bila također dijelom spomenutog treninga, broj predstavnika iz Crne Gore i iz Srbije bio je ponešto veći…
Teško je u jedan post staviti sve ono što smo, zahvaljujući i WWF-u koji je bio suorganizator treninga, čuli i naučili u belgijskom glavnom gradu. Prvi je dan bio uglavnom u znaku Europske komisije, našeg domaćina, te smo saznali o: Peeple 2 People programu, institucijama Europske unije, EU politikama životne sredine (okoliša), o vezi ekološke mreže Natura 2000 i EU politika u polju zaštite biodiverziteta, te o forumu životne sredine i RENA (The Regional Environmental Network for Accession). Slijedio je posebno zanimljiv dan s nekoliko zaista odličnih prezentacija: Alberto Arroyo Schnell iz WWF-a govorio je o Direktivi o staništima i ključnoj ulozi NVO-a u zaštiti biodiverziteta u Eu, Peter Skoberne i Andrej Bibič branili su boje državnih institucija kroz predstavljanje priče o Sloveniji i Natura 2000 naziva „Slovenija – kako razumjeti EU Direktive i Natura 2000 kao temelj za zaštitu prirode“, Borut Rubinič i Darko Saveljić su ispred BirdLifea govorili o pticama kao sredstvu zaštite europkse prirode, Andrea Štefan iz WWF-a predstavila je sve korake s kojima se oko implementacije Natura 2000 dosad susrela Hrvatska, dok su Poljak Pawel Pawlaczyk i Bugar Vesselin Drobenov predstavili primjere uloge NVO-a u implementaciji Natura 2000 u novim zemljama članicama.
Treći je dan najprije bio u znaku Europskog Parlamenta koji smo posjetili. Nakon toga družili smo se više ili manje uspješno s predstavnicima DG Environmenta zaduženima za zemlje iz kojih smo došli. Cilj je bio doznati što se trenutačno događa u pojedinim zemljama, ali više od svega kakvi su planovi i kako se nevladine organizacije u to mogu uključiti, odnosno kroz koje fondove bi se moglo doći do pojedinog projekta… Koliko je to bilo korisno a koliko gubitak vremena? Pogađate, ovisno o predstavniku iz Komisije i njegovom znanju… Popodnevne je prezentacije započeo briljantni Tony Long, direktor WWF European Policy Officea, koji je svoje dva desetljeća dugačko iskustvo u lobiranju u europskim institucijama u Brusselsu pokušao sažeti u jednu prezentaciju. Da je potrajalo dulje, nitko se ne bi bunio… Long je definitivno majstor svog zanata, činilo se da nitko nije ni trepnuo tijekom prezentacije! I ostali su govornici došli iz Longova ureda: Paloma Agrasot govorila je o primjerima zagovaranja, dok je o ulozi NVO u promoviranju biodiverziteta govorio Andreas Baumueller.
Osim za sažetak prethodna tri dana i završne riječi Denija Poreja, izvršnog direktora WWF-ova Mediteranskog programa , zadnji je dan bio rezerviran za Douga Evansa iz European Topic Centera. On je, kao što možete pretpostaviti, govorio u ulozi spomenutog centra na bioraznolikost u implementaciji EU Direktiva. O španjolskom primjeru, konkretnije primjeru Aragona i Wallonije, govorio je Jesus Insausti Lopez, direktor Međunarodnog centra za okoliš i vode.
Kada bih i pokušala sve sažeti u jednu rečenicu (što je dakako nemoguće, ali…), bilo bi to:
Natura 2000 je izuzetno važna ekološka mreža bez koje nitko od nas ne može u EU, a u planu njezine implementacije, odnosno pri određivanju područja pojedine zemlje koja će biti dijelom Natura 2000, vrlo važnu, čak ključnu ulogu mogu imati nevladine organizacije. Tako nešto već ste i mogli doznati čitajući ovaj blog, a ako vas zanima nešto konkretnije vezano uz naš izlet u Brussels (da, pili smo i odlično pivo, jeli super steakove, dagnje i naravno čokolade… ali ne mislim na to!), neki detalj iz prezentacije ponekog predavača, samo upišite koji komentar!
Petra

10. 09. 2010.

Administrativni kapaciteti neophodni za provedbu Natura 2000

Dvije glavne direktive na području zaštite europskih divljih vrsta su Direktiva o pticama (79/409/EEZ) i Direktiva o staništima (92/43/EEZ). Te dvije direktive predstavljaju najambiciozniji pothvat očuvanja europskog biodiverziteta i srce su ekološke mreže Natura 2000.
Ciljevi dvaju direktiva
Direktive su usmjerene na zaštitu vrsta i na određivanje dragocjenih staništa za te vrste. Predviđaju brojne ciljeve poput određivanja područja posebne zaštite SAC (Direktiva o staništima) i područja posebne zaštite za očuvanje staništa određenih vrsta ptica SPA (Direktiva o pticama) te odabir područja od posebnog značaja za zajednicu pod nazivom Natura 2000.
Ustanovljavanje potrebnih mjera za očuvanje tih područja i praćenje stanja očuvanosti staništa i vrsta još je jedan od ciljeva Direktiva, kao i poduzimanje potrebnih koraka kako bi se izbjeglo propadanje prirodnih staništa i staništa vrsta. Među ciljevima Direktiva još su: određivanje vrsta kojima se može trgovati i vrsta čije iskorištavanje može biti predmetom mjera upravljanja; stvaranje sustava za praćenje slučajnog zadržavanja ili ubijanja pojedinih vrsta te zabranjivanje pojedinih metoda njihova zadržavanja, ubijanja ili pak transporta. Tu su i posebne sheme za vrste koje se legalno smije ubijati, zadržati ili njima trgovati.
Uspostavljanje odgovarajuće administrativne strukture
Svoj prijedlog za provedbu ekološke mreže Natura 2000 mora imati svaka zemlja koja želi postati članicom Europske unije. Međutim, kako bi se mogli provesti razni pravni propisi koje članstvo u EU sa sobom nosi, država mora na odgovarajućim razinama (nacionalna, regionalna i lokalna) odrediti nadležna tijela. Drugim riječima, država kandidat ili država pristupnica već mora imati odgovarajuću administrativnu strukturu. To znači da odgovornosti za različite aktivnosti među raznim tijelima moraju biti jasno definirane. Na primjeru planiranja to bi podrazumijevalo: uspostavljanje politika i smjernica, označavanje područja za poboljšanu zaštitu, provođenje mjera za zaštitu vrsta, osiguravanje provođenja planova i politika, praćenje stanja (monitoring), prikupljanje podataka te izvještavanje.
Kako postići ciljeve Direktiva
Suradnja i komunikacija između različitih odjela je neophodna. Ne smiju se preklapati stručnosti između pojedinaca ili pak između ministarstava, agencija ili stupnjeva administracije i mora se znati tko je za što nadležan. Administrativni sustav mora imati posebnu stručnost/ekspertizu za očuvanje prirode (vrsta i staništa) usklađenu sa zahtjevima dviju Direktiva. Dakle, nadležno ministarstvo, odgovorno za administrativne i stručne zadatke koje uključuje planiranje, izvještavanje, davanje dozvola te nadzor/inspekciju, i nacionalna stručna institucija koja ima popis vrsta i bavi se monitoringom i stručnom analizom (primjerice, Zavod za zaštitu prirode) moraju blisko surađivati. U idealnim uvjetima, države bi trebale imati institucije za zaštićena područja kao i razne institucije na regionalnoj i lokalnoj razini za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na njihovu teritoriju na kojemu su i područja ekoloških mreža.
Kako bi se postigli ciljevi Direktiva, nezavisna regulatorna tijela, primjerice inspekcija za zaštitu prirode, trebala bi osigurati monitoring, nadzor i učinkovitu provedbu. Ne treba zaboraviti da i druge administracije, poput lova, ribolova, poljoprivrede iili šumarstva, trebaju biti usklađene s odredbama njihovih administrativnih procedura za zaštitu prirode.
Slučajevi povreda zakona koje propisuju Direktive usmjereni su na sud.
Andrea Štefan

Administrative Capacity Necessary for the Implementation of Natura 2000

The two major Directives in the field of protection of European wildlife are Council Directive 79/409/EEC (Birds Directive) and Council Directive 92/43/EEC (Habitats Directive). Together, the two Directives represent the most ambitious initiative ever undertaken to conserve European biodiversity and they are the cornerstone of the ecological network Natura 2000.
Aims and objectives of two Directives
Both Directives focus on protection of species and designation of valuable sites for them. Regarding site designations and protection of species, the Directives foresee a number of objectives, such as the designation of Special Areas of Conservation (Habitats Directive) and Special Protection Areas (Birds Directive) and the establishment of sites of Community importance under the title ‘Natura 2000’. Furthermore, one of Directives aims to establish the necessary conservation measures for these sites and to monitor the conservation status of habitats and species, as well as to take appropriate steps to avoid deterioration (in these areas) of natural habitats and the habitats of species. Designation of species that may be traded, and species whose exploitation may be subject to management measures is also one of the main objectives. The Directives foresee a system to monitor the incidental capture and killing of certain species and prohibition of certain methods of capture / killing / transport, and a derogation scheme for species that may be legally killed, captured and traded.
Establishing an appropriate administrative structure
A Natura 2000 proposal is a prerequisite for membership of the European Union. In order to implement the different legal acts, each country has to designate at the appropriate levels (national, regional and local) responsible authorities – so, candidate or accession countries already need an appropriate administrative structure. Responsibilities need to be clearly defined among the different authorities for the various activities, i.e. for planning; establishment of policies and guidelines, designation of sites for enhanced protection; putting in place species protection measures; assuring implementation of plans and policies, monitoring; data collection; and reporting. There has to be sufficient cooperation and communication between various departments – meaning, no overlap of competence between individuals or between ministries/agencies/levels of administration.
Achieving the aims of the Directives
The administrative system has to have special conservation expertise aligned with requirements of the two nature conservation Directives. This usually entails cooperation and collaboration between the ministry responsible for administrative and expert tasks (planning, reporting, permitting and inspection) and the national expert institution dealing with inventory, monitoring and expert analysis (i.e. the Institute for Nature Protection). Ideally, countries should have special institutions for protected areas, also institutions at regional/local level for management of protected natural values on their territory including sites of ecological network(s). In order to achieve the aims of the Directives the independence of the regulatory body should ensure monitoring, inspection and an efficient enforcement. No less important is that the administrative procedures of other administrations (i.e. hunting, fishing, agriculture, forestry) are aligned to nature protection provisions. Breaches of legislation in the implementation of Directives need to be followed up, and cases taken to court.
Andrea Stefan

09. 09. 2010.

Wolfgang Suske: Nema ispravne provedbe Natura 2000 bez NVOa


Jedan od najboljih austrijskih Natura 2000 stručnjaka, Bečanin Wolfgang Suske, trenutačno radi na nekoliko projekata u Srbiji, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Austriji… Znanje i iskustvo koje je stekao petnaest godina radeći za austrijsku vladu prenio je u vlastitu tvrtku „Suske Consulting“ koja danas radi na projektima vezanima uz mrežu Natura 2000, kao i razvoj i konzultacije vezane uz sredstva financiranja ekološke mreže, te konzultacije vezane uz ispravnu uporabu najvažnijih članaka dviju europskih direktiva – o staništima i o pticama. Kao stručnjak za komunikacije, Suske je radio na projektima u Rumunjskoj i na Malti, u Hrvatskoj je bio voditelj tima na projektu Implementacije Natura 2000, dok je danas, između ostaloga, jedan od glavnih stručnjaka na Twinning projektu u Srbiji. Suske je i predavač na Fakultetu prirodnih resursa u Beču, kao i na Fakultetu Klagenfurt.
U koliko ste zemalja radili kao stručnjak za Natura 2000?
U posljednjih pet godina radio sam u 15 zemalja, uglavnom na treninzima i seminarima za vladine ili nevladine organizacije. Radio sam i za privatne urede, odnosno za druge eksperte.
Kakva su vaša iskustva s provođenjem Natura 2000 – bilo u Austriji ili nekoj drugoj zemlji?
Profesionalni proces u Austriji nažalost nismo započeli na vrijeme. Gotovo da smo čekali trenutak kada su se poljoprivrednici, šumari i ostali dionici potužili tražeći bolje i jasnije informacije...
U procesu određivanja područja nastojali smo se služiti raznim taktikama. Zanimljivo je da su nas veliki ulagači natjerali da se prestanemo služiti taktikama i da određivanje područja završimo na ispravan način. Naime, kršenje postupaka vezanih za povrede prava u uvjetima pravne nesigurnosti za investitore je najveći problem.
Imate li kakav pametan savjet za zemlje koje će provesti Natura 2000 u skoroj budućnosti?
Možda zvuči čudno, no najpametniji je savjet da svi sjednu zajedno, dogovore se i razviju ovu mrežu. Treba zajedno raspraviti važnost naše prirode, dodatne vrijednosti zaštićenih rijeka, pašnjaka i šuma, ali i izazove za socijalni i ekonomski sektor u regiji. Ministarstvo okoliša s Ministarstvom infrastrukture, poljoprivreda s vodama, nevladine organizacije s vladinima, poljoprivrednici sa šumarima… To je ključ uspjeha – naučiti jedni od drugih i na toj suradnji izgraditi mrežu.
Što smatrate najvećom preprekom u fazi implementacije?
Najveća prepreka u mnogim je zemljama nedostatak obučenih ljudi koji moraju napraviti sav posao – organizaciju i administraciju kod određivanja područja, sudjelovanje, menadžment, razvoj financijskih sredstava itd. Ako su vladine institucije slabe – uglavnom jer nemaju dovoljno zaposlenika – krše se mnoge procedure, i to uz prigovore Europske komisije ili ulagača. Ako su pak institucije jake, Natura 2000 može postati stvarno dobra uspješna priča.
Koliko je važna uloga nevladinih organizacija u Natura 2000?
Vjerujem da u području zaštite prirode nevladine organizacije nikada nisu imale važniju ulogu nego u priči o Natura 2000. Oni su stražari koji nadgledaju da se implementacija ispravo provede, a izuzetno mnogo mogu pomoći i pri upravljanju. U gotovo svim programima financiranja, nevladine organizacije potencijalni su aplikanti, pa ni posao koji rade ne treba biti neplaćen, odnosno volonterski. Europska komisija definitivno računa na nevladine organizacije, jer one imaju „velike uši“ za kritične komentare i konstruktivne prijedloge.
I Srbija i Crna Gora imaju svoje mreže nevladinih organizacija – u Srbiji ih je uključeno više od 50, u Crnoj Gori oko 30. Komunikacija je, čini se, zasad njihov najveći problem. Kao stručnjak za komunikaciju, imate li kakav savjet za njih? Općenito, kako je najbolje komunicirati kada se raspravlja o Natura 2000?
Komunikacija nije nikakvo čudo… Na osobnim iskustvima svakoga dana možemo saznati kakva je komunikacija uspješna, a kakva nije. Uloga stručnjaka može tek pridonijeti da ta iskustva uvidimo. Što se tiče mreža nevladinih udruga, moram najprije dati kompliment – izvrsno su se organizirali! A kada je u pitanju komunikacija oko Natura 2000, morali bi razjasniti svoje uloge. I to svaka nevladina udruga za sebe. Čemu mogu pridonijeti, a čemu ne; gdje mogu pomoći, a gdje oni trebaju pomoć. Takvi bi se razgovori trebali odvijati licem u lice, pogotovo u ovoj ranoj fazi.
Stručnjak ste na Twinning projektu u Srbiji. Vidite li kakav napredak u radu s institucijama?
Vidim napredak, naravno. Ministarstvo i nevladine organizacije održali su s projektnim timom nekoliko uspješnih sastanaka s dobrim rezultatima. Međutim, to je ipak proces koji traži strpljenja sa svake strane. Kao tim, mi trebamo naučiti kako se nositi sa specifičnom situacijom u Srbiji, što prije svega znači da u početku moramo dobro slušati. A institucije se moraju nositi s dosta dodatnog posla, ali i s limitiranim izvorima prihoda. Divim se dobroj volji i predanosti koju ovdje imaju institucije!
Kako danas javnost u Austriji gleda na Natura 2000?
Prošle smo godine tijekom projekta procjene napravili istraživanje. Pitali smo poljoprivrednike, komoru i vlasti što sada misle o mreži Natura 2000. Rezultat je bio neočekivan: više od 80% ispitanika danas Natura 2000 vidi kao pozitivnu ili neutralnu.
Petra Boić Petrač

Važnost člana 6 Direktive o staništima

‘’Upravljanje područjima u okviru mreže Natura 2000 je neophodno za njihovo očuvanje. Međutim, da bi bili uspešni, na prvom mestu je potrebno učešće ljudi koji žive u ovim područjima, i zavise od njih. Mere za upravljanje područjima u okviru mreže Natura 2000, date su u članu 6 Direktive o staništima. Međutim, kako je to jedan koncizan pravni tekst, mnoge od ključnih pojmova nije lako razumeti. Smatram da je važno da imamo jasno i dostupno razumevanje ovih ključnih odredbi Direktive, obzirom da će to pružiti osnovu za njenu jednaku primenu u celoj EU.’’
Margot Wallström, bivša Komisionarka za životnu sredinu EUImajući u vidu složenost i veoma važnu ulogu koju član 6. Direktive o staništima ima, u tekstu koji sledi biće predstavljen opšti okvir. U narednim izdanjima newslettera pokušaćemo, kroz analizu i primere iz prakse, da detaljnije pojasnimo odredbe ovog člana i njihovu primenu.

Ključna uloga u upravljanju područjima Natura 2000
Član 6. Direktive o staništima (92/43/EEC) je bitan za primenu principa integracije, jer podstiče zemlje članice da upravljaju područjima mreže Natura 2000 na održiv način i određuje granice aktivnosti koje mogu negativno uticati na ta područja. Istovremeno on daje mogućnost za određena odstupanja u specifičnim okolnostima.
Ključni deo Direktive o staništima
Član 6. se odnosi na zaštitu prirodnih staništa i staništa vrsta. On definiše okvir za očuvanje i zaštitu područja Natura 2000, i uključuje proaktivne, preventivne i proceduralne zahteve. Odnosi se na područja posebne zaštite za očuvanje staništa određenih vrsta ptica (SPA) definisane Direktivom 79/409/EEC kao i na područja od važnosti za EU (SCI) koja se zasnivaju na Direktivi 92/43/EEC.
Sadrži odredbe koje osiguravaju uspostavljanje potrebnih mera za očuvanje
Član 6 fokusiran je na pozitivne i proaktivne intervencije. U članu 6 stavlja se i naglasak na sprečavanje: „Države članice poduzimaju odgovarajuće korake kako bi se u posebnim područjima očuvanja izbeglo pogoršanje prirodnih staništa i staništa vrsta, kao i uznemiravanje vrsta za koje su ta područja određena”. Potom, u članu 6 definiše se serija mera zaštite kojima se regulišu planovi i projekti za koje postoji mogućnost da će prouzrokovati značajne uticaje na neko od područja u okviru mreže Natura 2000
Daje povoljan status očuvanja
Član 6. usmjeren je na očuvanje i poboljšanje biodiverziteta putem obnavljanja ili održavanja određenih staništa i vrsta u „povoljnom stanju očuvanja“, unutar područja Natura 2000, istovremeno uzimajući u obzir ekonomske, društvene, kulturne i regionalne zahteve, kao način za postizanje održivog razvoja.

Mnoga pitanja o značaju ovog člana postavljena su od strane zemalja članica EU. Na prvi pogled čini se da je širok i da nije dobro definisan, no analiza i njegovo povezivanje sa drugim članovima Direktive, čine ga razumljivim i provedivim.
U cilju razumevanja i pravilne primene člana 6. Direktive o staništima, Evropska komisija je izradila brojne vodiče i ‘’tumače’’ sa metodologijom za odredbe člana 6.
Na primer:
Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC;
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites;
Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.
Komisija je trenutno u procesu pripreme vodiča za određene sektore za primenu člana 6. Jedan od vodiča je dostupan na sajtu EC: Non-energy mineral extraction and Natura 2000.

Milka Gvozdenović

Natura 2000 u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina, zemlja kojoj je želja pristupanje Europskoj uniji, bogata je biodiverzitetom. Kada je o zaštiti prirode riječ, glavni je cilj osiguranje održivog razvoja uz istovremenu zaštitu biodiverziteta u regiji. WWF Mediteranski program pruža podršku BiH u implementaciji legislative Europske unije koja se odnosi na zaštitu prirode (Direktiva o staništima i zaštiti flore i faune, Direktiva o pticama i Okvirna Direktiva o vodama), ali također i u jačanju kapaciteta, demonstraciji rješenja i uspostavljanju partnerstva za očuvanje prirode.
U 2007. godini, WWF je započeo ambiciozan projekat za podršku implementaciji evropske ekološke mreže Natura 2000 u BiH, koji još uvijek traje i odvija se u fazama. Uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Norveške, WWF-ov projekat “Evropsko srce života” ima za cilj da poboljša sistem zaštite prirode u Bosni i Hercegovini korištenjem standarda EU, tačnije mreže Natura 2000.
Projekat se zasniva na pozitivnoj saradnji sa relevatnim organima vlasti odgovornim za zaštitu biodiverziteta. Projekat ima za cilj pružanje podrške vladinim institucijama u procesu pripreme BiH za nominovanje područja u BiH za Natura 2000 mrežu, uključujući jačanje kapaciteta za identifikaciju staništa i vrsti koje postoje u BiH, a koje su zaštićene legislativom EU, popunjavanje standardnih obrazaca za definirana pilot područja, sakupljanje relevantnih srodnih informacija, identifikacija pravnih i administrativnih nedostataka i potreba, i određivanje mehanizama za prijenos iskustava vezanih za proces prilagođavanja standardima EU za zaštitu prirode regionalno.
U okviru ovog projekta izvršena je priprema baze podataka u GIS-u sa podacima o svim Aneks I i II staništima i vrstama Direktive o staništima EU, a koja su prisutna u BiH, na osnovu podataka iz literature, te terenska verifikacija u okviru terenskih istraživanja, te identifikacija vrsta i staništa u BiH koje je potrebno dodati na listu staništa i vrsta koje su od značaja za Zajednicu;
Također je izvršeno jačanje kapaciteta relevantnih ministarstava i predstavnika zaštićenih područja za prikupljanje finansijskih sredstava, te o načinu upravljanja Natura 2000 područjima putem studijskih posjeta Natura 2000 područjima u okviru država članica EU.
Semra Fejzibegović

Revizija Natura 2000 standardog obrasca za podatke (SDF)

Standardni obrazac za podatke je izvor najvalidnijih i najsvežijih podataka o području koje pripada mreži Natura 2000 i stoga bi trebalo da, u smislu svrhe i načina korišćenja, bude stalno ažuriran sa najkvalitetnijim informacijama.
Prvi i trenutno važeći obrazac je usvojen 1997. godine (Odluka EC 97/266). Međutim, od 2008. godine u okviru Ekspertske grupe za izveštavanje vode se rasprave o reviziji standardnog obrasca za podatke u cilju modernizacija i unapređenja ovog dokumenta.
Šta je to unapređeno u SDF? Urađeno je mnogo na poboljšanju kvaliteta informacija koje su neophodne za mrežu Natura 2000. Određeni delovi starog obrasca su promenjeni jer su, zbog napretka tehnologije, prevaziđeni. Na primer, sada su informacije o prostornim podacima dostupne u digitalnom formatu. Potom, obrazac je unapređen u delu koji se odnosi na morska područja, u strukturi dela obrasca o ekološkim podacima, itd.
Ubuduće, prilikom prikupljanja podataka o Natura 2000 području koristiće se samo elektronski format mapa (''papirne mape'' i podaci se više ne koriste).
Konsultacije o ''novom'' standardnom obrascu za podatke su u toku.
Više o SDF i njegovom značaju na http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#sdf
Milka Gvozdenović

Primjeri dobre prakse na jednome mjestu

U sklopu projekta DG Environmenta “Dealing with Conflicts in the Implementation and Management of the Natura 2000 Network - Best Practice at the Local / Site Level” koji zajedno provode Alterra, ECNC i Eurosite, objavljen je izvještaj koji otkriva 24 primjera najbolje prakse o tome kako se na područjima Natura 2000 rješavaju mogući konflikti. Izvještaj okuplja brojne svjetske stručnjake i njihove studije koje su opisane na 80 stranica korisnog štiva.
Izvještaj možete pročitati na http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/report%20LOT3_Task%202-Best_cases.pdf

Početak rada NVO na Okvirnoj direktivi o vodama EU

Projekat ‘’Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda’’ zajednički realizuju Mladi istraživači Srbije, WWF Dunav Karpati program i Inženjeri životne sredine. Cilj projekta je jačanje kapaciteta NVO-a u Srbiji koje se bave životnom sredinom da se aktivno uključe u praćenje primene EU zakonodavstva iz oblasti voda u Srbiji, sa posebnim akcentom na Okvirnu direktivu o vodama. Projekat će imat niz obuka, sastanaka, analiza kao i pripreme edukativnih materijala za nevladine organizacije i institucije.
Pitanje povezanosti i načina primene Okvirne direktive o vodama, Direktive o pticama i Direktive o staništima postaje sve aktuelnije u EU.
Nevladine organizacija, članice mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije, oformiće radnu grupu koja će se baviti vodama. Neosporan je značaj Okvirne direktive o vodama u zaštiti biodiverziteta. Stoga, nadamo se da će projekat pokrenuti akcije u ovoj oblasti.
Više o projektu na internet stranicama Mladih istraživača Srbije i Inženjera životne Sredine.
Milka Gvozdenović

Biogeografski seminari na zapadnom Balkanu

Viječe Europe razmišlja o pokretanju procesa evaluacije Smaragdne mreže putem Biogeografskih seminara. Već su pokrenuli „pilot diskusiju“ za jugoistočne zemlje (Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora) planiranu za novembar ove godine, a prve prave seminare očekuju u oktobru 2011. Švicarska će prisustvovati kao promatrač na diskusiji u novembru. Želja je okončati ovaj proces tijekom iduće dvije do tri godine.

Dva vrlo važna govora o biodiverzitetu

Početkom septembra u belgijskom je Ghentu održana konferencija od visoke važnosti “Biodiverzitet u svijetu koji se mijenja”. Tom je prilikom izuzetno važan govor na temu biodiverziteta i pozicije Europske unije održao komisionar za okoliš Janez Potočnik, i to uoči desete Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP10) koja će se idućeg mjeseca održati u japanskoj Nagoyi.
Samo dan ranije, 7. septembra, mogao se čuti još jedan važan govor – predsjednik Komisije Jose Manuel Barroso govorio je pred Europskim parlamentom u Strasbourgu.
Govor Josea Manuela Barrosa možete pronaći ovdje
Govor Janeza Potočnika možete pročitati ovdje

Studijska poseta u Brisel: Uspostavljanje Natura 2000 na zapadnom Balkanu i u Turskoj

Studijska poseta "Uspostavljanje Natura 2000 na zapadnom Balkanu i u Turskoj - uloga organizacija civilnog društva" bit će održana u Briselu, od 13. do 16. septembra 2010. godine, kao deo programa People to People.
Program ''People to People'' je deo podrške organizacijama civilnog društva koju, kroz Generalni direktorat za proširenje, obezbeđuje Evropska komisija. Program je usmeren na pojedince i organizacije iz korisničkih zemalja i pruža mogućnost posete institucijama EU kao i relevantnim organizacijama sa ciljem boljeg upoznavanja strukture EU, procesa izrade politika, programa itd.
Oko 40 predstavnika organizacija civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana i Turske će tokom studijske posete, koja u fokusu ima Natura 2000, imati priliku da dobije informacije od eksperata i predstavnika EC o Natura 2000 ali i politici biodiverziteta. Takođe, studijska poseta je prilika za međusobno povezivanja, razmenu informacija i planiranje saradnje.
Program je organizovan u saradnji sa WWF-om.
Tanja Petrović

Banka staništa: načela i uvjeti

Banka staništa, kao jedan oblik naknade biodiverzitetu, u nekim zemljama (SAD, Australija, Njemačka…) postoji već godinama. U izvješću Efteca definirana je kao „tržište za nabavu kredita za biodiverzitet i potraživanje za one kredite koji nadoknađuju štetu biodiverzitetu (dugovanja)“. Banka staništa istodobno predstavlja prijetnje i mogućnosti za biodiverzitet.
O uvjetima za banku staništa pročitajte na http://ngonatura2000.blogspot.com/2010/09/essential-principles-and-conditions-for.html

Win-win poslovne situacije zahvaljujući biodiverzitetu

Intergracija biodiverziteta u poslovne planove privatnog sektora širom svijeta mogla bi uvelike doprinijeti win-win poslovnim situacijama. Rezultat je to izvješća koji je financirala Europska komisija, a koji otkriva značajan razvoj eko-produkata i usluga, te pokazuje kako biodiverzitet može pružiti odlične poslovne mogućnosti na tržištu koje bi do 2050. godine mogle vrijediti između dva i šest trilijuna dolara. Objavljeno je sedam ključnih prijedloga za poslovanje te poziv knjigovođama i financijerima da razviju zajedničke standarde za ocjenjivanje utjecaja biodiverziteta i da u tu svrhu razviju nova sredstva.
Više o tome možete pročitati na http://ngonatura2000.blogspot.com/2010/09/biodiversity-new-report-highlights-win.html

Two Very Interesting Speeches on Biodiversity

At the beginning of this September the EU Belgian Presidency high-level conference "Biodiversity in a changing world" was held in Ghent, Belgium. A very important speech on the theme of biodiversity and the EU position was given ahead of COP10 at Nagoya by Environment Commissioner Janez Potocnik. Just a day before Potocnik’s speech, on September 7th, another very important speech was delivered by Commission President Jose Manuel Barroso to the European Parliament in Strasbourg. In the speech he said the following: "To build a resource-efficient Europe, we need to look beyond energy. In the 20th century the world enjoyed phenomenal resource-intensive growth. We saw in the 20th century globally a four-fold growth in population accompanied by a 40-fold growth in economic output. But in the same period we also increased our use of fossil fuels 16 times, our fishing catches 35 times, our water use 9 times. And our carbon emissions increased 17 times…."

Barroso’s speech you can find here
Potocnik’s speech you can read here

Wolfgang Suske: NGOs are Watchdogs for the Correct Implementation of Natura 2000


One of the best Natura 2000 experts, Viennese Wolfgang Suske, is currently working on several projects in Serbia, Romania, Croatia and Austria, through his firm Suske Consulting. He works on the rural development and social aspects of Natura 2000 projects as well as financing tools of Natura 2000 and the process of appropriate assessment of the most important articles of Birds and Habitats Directives. As a communication expert Suske has worked on projects in Romania and Malta, he was a team leader of the project “Implementation of Natura 2000 in Croatia”, and today he is an expert of a Twinning project in Serbia. Suske also lectures at the University of Natural Resources in Vienna, and the Klagenfurt University.

How many countries have you worked in as an expert for Natura 2000?
In the last 5 years I have worked in 15 countries, mostly in training courses and seminars for authorities or NGOs, but also for freelance offices and experts.

What can you say about your experience with the implementation of Natura 2000 – whether in Austria or other countries?

In Austria we were unable to start a professional participation process in time. We waited for the moment that farmers, foresters and other stakeholders asked for better and clear information. And we tried to use tactics in the designation process. It was interesting that big investors forced us to stop that because infringement procedures caused legal uncertainty – and for investors that is the biggest problem.

Do you have any brilliant advice for the countries that will implement Natura 2000 in the near future?
It might sound strange – but the brilliant idea is to sit together and develop this Natura 2000 network. To discuss together the importance of our nature, the added value of protected rivers, grasslands and forests but also the challenges for the social and economic sectors within regions. This is the key: to learn from each other and to build up the network on this cooperation.

What do you see as the biggest obstacles in the phase of implementation?
In many countries it is the deficit of human resources – for organization and administration of the designation, participation, management, development of financing tools, etc. If the implementers are weak – mostly because they are understaffed – you spend time with infringement procedures or complaints from the European Commission or investors. If the implementors are strong, Natura 2000 can become a great success story.

How important is the role of NGOs in Natura 2000?
I think in the area of nature conservation NGOs have never had a bigger role than with Natura 2000. They are watchdogs for its correct implementation and they can help a lot in management. In nearly all funding programs NGOs are potential applicants.The European Commission definitely counts on NGOs and are ready to listen to critical comments and constructive proposals.

Both Serbia and Montenegro have their own NGO networks – in Serbia more than 50 NGOs are involved, in Montenegro about 30. But communication seems to be their biggest problem up to now. As an expert for communication, do you have any advice for them? In general, what might be the best way to communicate when discussing Natura 2000?
Communication is no miracle. Each day we learn what kind of communication works and fails. The task of an expert might help to make those experiences visible. For the NGO network I have to start with a compliment: their organisation so far has been great. For Natura 2000 they should more and more clarify their own role. For each separate NGO. What can they support and what not. Where can they help – and where they need help. This should be exchanged face to face, especially during this phase.

You are an expert on a Twinning project in Serbia. Do you see any progress in work with institutions?
I see progress – of course. The Ministry and NGOs have had some very good meetings and outcomes with the team of the Twinning Project. It is nevertheless a process which demands patience from each side. We as a team have to learn to deal with the specific situation in Serbia. That makes us to experts: to start with listening. And the authorities have to deal with a lot of additional work – and, as I mentioned before limited resources. I admire the good will and the commitment of the institutions here.

What does the public in Austria think about Natura 2000?
Last year we started an evaluation project, a survey. We asked farmers and authorities “what they think now about Natura 2000”. The result was unexpected: more than 80% of those interviewed see Natura 2000 in a positive or neutral light.
Petra Boic Petrac

The Importance of Habitats Directive Article 6

“The management of Natura 2000 sites is essential for their conservation. But to be successful it requires, in the first instance, the active involvement of the people who live in and depend upon these areas. The measures for managing Natura 2000 sites are given in Article 6 of the Habitats Directive. However, as this is a concise legal text, many of the key concepts are not easy to understand. I consider it important that we have a clear and accessible understanding of these key provisions of the directive as this will provide the basis for it to be applied throughout the Community on an equal footing.“ Margot Wallström, Member of the European Commission for the Environment 1999-2004.

Habitats Directive Article 6 is very complex and important. In the following text we therefore present its role in a wider framework, leaving detailed analysis and practice examples for next issues of the newsletter “Natura 2000 in the western Balkans”.
A key role in Natura 2000 sites management
Habitats Directive (92/43/EEC) Article 6 is important for the implementation of the integration principle because of encouraging Member States to manage Natura 2000 sites in a sustainable way. Article 6 designates activities that can affect Natura 2000 sites negatively, providing opportunities for certain exceptions in specific circumstances.
A key part of the Habitats Directive
Article 6 applies to habitats and species protection. It defines the frame for conservation and protection of Natura 2000 sites; includes proactive, preventive and procedural demands. That refers to Special Protected Areas (SPAs) defined by Birds Directive (79/409/EEC) and to Sites of Community Importance based on the Habitats Directive (92/43/EEC).
Makes provision for the establishment of necessary conservation measures
Article 6 is focused on positive and proactive interventions. In Article 6 special accent is on prevention: “Member States shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of conservation, the deterioration of natural habitats and the habitats of species as well as disturbance of the species for which the areas have been designated“. It sets out a series of procedural and substantive safeguards governing plans and projects likely to have a significant effect on a Natura 2000 site.
Confers favorable conservation status
Article 6 is directed towards biodiversity conservation and improvement by regeneration or sustaining certain habitats and species in “favorable conservation status” within Natura 2000 sites. At the same time, it takes care of economic, social, cultural and regional demands as a way to achieve sustainable development.

Many questions about the importance of this Article have been raised by EU Member States. At first sight it seems general and not well defined, but analysis in conjunction with other Articles of the Habitats Directive make it understandable and ready for implementation. The European Commission has produced many guidelines with methodology for regulation of Article 6. These help to understand the Article and to use it properly. For instance:
Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC;
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites;
Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.
The Commission is preparing a guidebook for certain sectors for usage of Article 6. One of them - Non-energy mineral extraction and Natura 2000 - is available on the EC website.
Milka Gvozdenovic

Natura 2000 in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina is a country rich in biodiversity and, considering the EU perspective of this country, EU accession is surely a key objective. With the main goal of ensuring sustainable development while protecting biodiversity in the region, WWF Mediterranean is supporting B&H in the implementation of EU Nature protection legislation (including Habitats, Birds and Water Framework Directives), but also in building capacity, demonstrating solutions and establishing partnerships for conservation.
In 2007, WWF started an ambitious project to support the implementation of Natura 2000 in the country. Supported by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the “Europe’s Living Heart“ project aims to improve the nature conservation system in B&H by using Natura 2000.
The project is based on positive collaboration with relevant authorities and specifically aims at provision of strategic support to government institutions in the process of preparation of B&H for Natura 2000 site nomination, including capacity building for identification of habitats and species present in B&H and protected by EU legislation, completion of standard data forms fordefined pilot sites, collection of relevant information, identification of legal and administrative gaps and needs, and setting up mechanisms for transfer of experience regionally related to the process to adapt to EU nature protection standards.
Semra Fejzibegovic

Building Natura 2000 in the western Balkans and Turkey - the role of civil society

The study tour Building Natura 2000 in the western Balkans and Turkey - the role of civil society will take place in Brussels, 13-16 September 2010.
This study tour takes place as part of the People 2 People Programme (P2P) run by the European Commission. It gives participants the opportunity to familiarise themselves with Natura 2000 and with EU environment and biodiversity policy in general. It offers participants exchange and networking opportunities in a respectful atmosphere among themselves and with European-level as well as Member State-based civil society organisations active in this field. About 40 participants from western Balkan countries and Turkey will attend this event, which is organized in cooperation with WWF.
The P2P is one of the three strands of the Civil Society Facility of the Directorate General Enlargement of the European Commission.
Tanja Petrovic

Report on Best Practice Examples

Within the project of DG Environment “Dealing with Conflicts in the Implementation and Management of the Natura 2000 Network - Best Practice at the Local / Site Level”, which is part of Preparatory Actions for Natura 2000, a report on best practice examples has been published. The interesting 80-page report reviews 24 best practice case studies on how conflict in Natura 2000 areas is resolved.
You can read it on http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/report%20LOT3_Task%202-Best_cases.pdf

Updating the Natura 2000 Standard Data Form

The Standard Data Form (SDF) documents Natura 2000 sites and is regularly updated based on best available information. The first, and currently valid, SDF was adopted in 1997 (Decision 97/266/EC). Since 2008 the Expert Group on Reporting have been revising the SDF with a view to improving the availability and quality of data needed for the Natura 2000 network. The increased availability of digital spatial data has been taken into account. Additionally, certain important gaps have been filled (e.g. information on the percentage of marine areas within the sites) and necessary improvements made to the structure of the data on ecological information.
The fast development of information technology for data management as well as the increasing availability of digital geographical information and analysis tools have also informed the revision. Therefore no paper maps or forms are required any longer and data needs to be provided in electronic format only.
More about SDF on http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#sdf
Milka Gvozdenovic

NGOs begin to work on Water Framework Directive

July 2010 saw the start of implementation of the project ‘’Preparation of Serbian Public for Participation in Water Protection”, which runs until July 2011. The project team, led by Young Researchers of Serbia, WWF Danube-Carpathian Programme and Environmental Engineering Group, will work on strengthening the capacity of environmental NGOs for the monitoring of EU laws on the water framework in Serbia, with particular attention on the Water Framework Directive.There will be many training courses and meetings, as well as educational materials for NGOs published during the project. How to use the Water Framework Directive, and its connection with the Habitats Directive and the Birds Directive are everyday questions in the EU. NGO network “Natura 2000 Resource Center of Serbia” will form a working group that will work only on water issues. The importance of Water Framework Directive in the biodiversity protection is huge and we hope that this project will run many activities in the sector.
Milka Gvozdenovic

Ljekovite biljke Crne Gore

Naučnik Lehamo kazao je: „Mi svaki dan imamo primjera koji i najvećim sumljalicama pokazuju koliko su ljekovite pojedine biljke. Pogledajte na samo domaće životinje: pse, mačke..itd. Zar ne vidimo, čim se koja od njih razboli, da odmah trči na travke, leči se i ozdravljuje ne mijenjajući ni u čemu način života?“
Crna Gora ima bogatu floru, kako navodi istaknuti naučnik i zaljubljenik prirode prof. dr. Vukić Pulević u svojim radovima. Floru i vegetaciju Crne Gore istraživao je veliki broj botaničara. U početku su najviše istraživani Boka Kotorska i planina Orijen. Tek kasnije nakon pada Austrougarske Monarhije pojedini botaničari zalaze i u druge krajeve Crne Gore.
Najstariji dokazi o upotrebi bilja kao lijeka nalaze se kao natpisi i crteži u špiljama. Najstarija pisana knjiga o ljekovitom bilju djelo je kineskog cara Shin Nonga a napisana je 2800. godina p.n.e . On je u svom djelu opisao dvije stotine ljekovitih biljaka.
Opis i izučavanje ljekovitih biljaka s vremenom su napredovali. Kineski naučnik Li Či Či i njegov sin dali su enciklopediju Ben-cao-gan-mu ( „Knjiga o travama“) , koja je sadržala 1100. strana u 52. svezaka od kojih je preko 20 svezaka (negdje od 18 do 39 ) posvijećeno ljekovitom bilju.
Prvi pisani materijal o ljekovitom bilju u Crnoj Gori datira sa početka IX vijeka, u kojem Masaratovitch 1808, (cit. Masaratovitch, 1992) navodi spisak od 106 ljekovitih biljaka koje uspijevaju u Crnoj Gori i to na latinskom i francuskom jeziku.
U Evropi je zastupljeno oko 11.557 vrsta viših biljaka od čega se navodi oko 6.700 vrsta za Balkansko poluostrvo. Smatra se da teritorija bivše Jugoslavije ima oko 6.000 vrsta od kojih je u Crnoj Gori zastupljeno oko 3.000 vrsta, od čega oko 400 vrsta pripada ljekovitom bilju.
Na maloj površini koja zauzima samo 0,01 odsto ukupne površine svjetskog kopna, na teritoriji Crne Gore ima 1,2 procenta ukupne svjetske flore što je svrstava na prvo mjesto u Evropi po broju vrsta na jedinici površine. Crna Gora na relativno malom prostoru ima 3.200 biljnih vrsta što je više od mnogih zemalja u okruženju. Flora Crne Gore je uslovljena nizom raznovrsnih prirodnih faktora. Razudjen reljef, povoljan geografski položaj Crne Gore, raznovrstan geološki i pedološki sastav, raznovrsne klimatske prilike od mediteranske do alpske klime, raznovrsna hidrografska mreža od mora do sniježnika na visokim planinama i visokoplaninskim jezerima do potoka, pružaju velike mogućnosti za razvoj biljaka koje se mogu sakupljati i koristiti za preradu.
Uglavnom je riječ o rijetkim edemičnim i reliktnim vrstama među kojima su i ljekovite i aromatične biljke, a najviše ima medonosnih biljaka.
Dragana Vukićević

O vrstama ljekovitog bilja u Crnoj Gori pročitajte na http://groups.yahoo.com/group/Natura2000infocentar/message/392

Trening o komunikacijskim vještinama u Natura 2000

Komunikacija je ključna u svim poslovima, pa tako i u onima nevladinih organizacija. Uzmemo li u obzir da se projekt „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ temelji na pripremi za provedbu ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori, naglasak na komunikaciji još je veći. Mnogi, naime, za ekološku mrežu Natura 2000 nisu još čuli. Stoga će nevladinim organizacijama, kao priznatim nezaviznim „kontrolorima“ odabira potencijalnih Natura 2000 područja i stvoriteljima „shadow liste“, itekako biti potrebne komunikacijske vještine da što bolje pregovaraju s institucijama i dionicima (stakeholderima).
U novembru će u Podgorici u Crnoj Gori biti održan trening o komunikaciji kada je riječ o ekološkoj mreži Natura 2000. Svrha tog trodnevnog treninga, koji će voditi stručnjaci iz WWF Mediteranskog programa Christoph Stein (izgradnja kapaciteta) i Petra Boić Petrač (komunikacija), bit će naobrazba nevladinih organizacija iz Srbije i iz Crne Gore da što bolje komuniciraju s dionicima (stakeholderima), državnim institucijama te lokalnim stanovništvom. Poradit će se i na što boljoj suradnji s medijima, a trening će biti interaktivan i omogućit će sudionicima da podijele među sobom iskustva te da zajedničkim snagama potraže najbrža i najbolja moguća rješenja za potencijalne probleme koji mogu iskrsnuti kada je komunikacija u pitanju.
Petra Boić Petrač

08. 09. 2010.

Biogeographic Seminars in Western Balkans

The Council of Europe is considering starting a process to evaluate the Emerald network through Biogeographic Seminars (similarly to the EU Natura 2000 process). They have scheduled a "pilot discussion" for the South Eastern Countries (AL, BiH, HR, MK, RS, ME) for November this year, and they expect to have the first real seminar by October 2011. Switzerland will attend as an observer to the discussion in November. They would like to complete the process within the next 2-3 years (I assume that for all Bern Convention signatories). There will be a capacity building meeting for NGOs in September in Brussels on Natura 2000. Please turn to Alberto Arroyo Schnell for more information

Essential Principles and Conditions for Habitat Banking

Habitat Banking, as one form of biodiversity offsetting* is a practice that has been around for a number of years in some countries (e.g USA, Australia, Germany) and defined in the Eftec report as “a market for the supply of biodiversity credits and demand for those credits to offset damage to biodiversity (debits). Credits can be produced in advance of, and without ex-ante links to, the debits they compensate for, and stored over time.
Habitat Banking presents both threats as well as opportunities for biodiversity and is a potentially controversial and divisive issue. The EC has commissioned a consultancy (Eftec) to assess the potential for developing EU policy in this area which implies that the EC is considering a role for habitat banking in a new EU biodiversity policy post 2010. The purpose of this paper is to provide to members of the European Habitats Forum a series of basic principles to be advocated by NGO’s when debating this issue and to allow for a common approach. It does not however present a full and detailed analysis of and position on habitat banking. The draft report by the European Commission’s consultants already provides such an analysis and can be downloaded from: http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Harmful%20Subsidies%20Report.pdf

Opportunities of using habitat banking:
• It becomes more easily possible to compensate for loss of biodiversity.
• Habitat banking can take advantage of economies of scale and markets.
• If effective, it would generate significant funding for habitat restoration and creation and also potentially for enhancing species populations or habitats.
• Achieving set ecological objectives in a more cost-effective way.
• Trading between equivalent habitat types is relatively straightforward.

Threats connected to habitat banking:
• Studies on ecological effectiveness, especially in the long term, are lacking but experience in the USA with wetland mitigation banking has shown that in 99.9% of the cases a permit is delivered while in only 20% of the cases mitigation has been successful .
• Habitat restoration or creation is in most cases extremely expensive compared to protecting biodiversity where it occurs.
• Need for sufficient ‘market activities’ (ie sufficient demand from destructive projects) before delivery of benefits at a sufficient scale.
• Trading between non-equivalent habitat types is less straightforward and requires a value judgment.
• It only works for habitats which develop in a short time period and for species which have high reproductive capacities and dispersal abilities, ie early succession habitats and species. Even in these circumstances, the species composition and quality of habitat offered by habitat banking will not be equivalent to those of the habitat lost and may be of lesser importance to biodiversity.
• It doesn’t work for the most valuable habitat types which take decades or even hundreds of years to develop such as old growth forest or peatlands or for habitats of the most highly threatened species as these should be “no-go” areas for development in the first place.

Basic principles relevant to habitat banking:
Although habitat banking has some important attractions and advantages, implementing it in practice will carry very significant risks. Successful habitat banking therefore requires a number of conditions to be met first:
• First of all it should be part of a legally binding EU policy framework that aims to ensure no-net-loss (NNL) or net positive impact (NPI) on biodiversity to underpin the delivery of a new biodiversity target. In particular, impact assessment and planning processes should be strengthened to consistently require, at a minimum, no net loss through biodiversity compensation and offsets should achieve conservation outcomes that are genuinely additional to what would have occurred without the offset.
• A rigorous application of the mitigation hierarchy (avoid, minimize, restore, offset) as it is for example legally arranged in the EU in Article 6 of the Habitats Directive should be ensured.
• Any potential weakening of the legally binding offset system outlined in Art 6 of the Habitats Directive or national wildlife protection/conservation legislation through the introduction of a wider habitat banking system must be avoided.
• A system should be limited to an exhaustive list of species and habitats whose characteristics (e.g. high dispersal and reproduction rates, early succession habitat types) make them suitable for habitat banking, also taking into consideration previous restoration efforts. Research into which habitats are suitable targets for HB should be carried out first.
• In addition a list of EU Directive species for which offsets are not permitted (because there is doubt that the habitat for the species can be successfully recreated in a reasonable time period) should be defined. Member States should be encouraged to include additional nationally endangered species on such a list where they match the criteria.
• Offsets should be in place and fully functioning before the damaging activities go ahead.
• Compensation activities should be carried out in the same region and be concerned with the same habitat which is able to provide similar functions and services as the habitat lost.
• Sufficient monitoring and data collection by authorities and independent experts need to take place in order to identify baselines, set qualitative and quantitative targets for compensation and to assess the success or failure of the compensation measures.
• Sufficient administrative capacities are necessary to manage the habitat banking schemes, oversee the issuance of debits and credits, trading, auditing, verification, and for enforcement and ensuring long-term compliance.
• Full transparency and openness is needed in the system to allow for public scrutiny.
As a final point it should be stressed that ALL of the above conditions are necessary to be fulfilled in their totality for there to be any chance for habitat banking to be a success.


Final draft from March 30, 2010, prepared by Pieter de Pous, EEB and Helen Byron and Zoltan Waliczky, RSPB.


*offsets are measurable conservation outcomes resulting from actions designed to compensate for significant residual adverse biodiversity impacts arising from project development after appropriate prevention and mitigation measures have been taken. The goal of biodiversity offsets is to achieve no net loss and preferably a net gain of biodiversity on the ground with respect to species composition, habitat structure, ecosystem function and people’s use and cultural values associated with biodiversity. (BBOP definition available from http://bbop.forest-trends.org/)
"From ten Kate, K, Bishop J, & Bayon, R (2004). Biodiversity offsets: Views, experience, and the business case. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and Insight Investment, London, UK, quoting Julie Sibbing from the National Wildlife Federation.

Biodiversity: New Report Highlights Win-Win Business Practices that Do More for the Planet

A new report funded by the European Commission makes a strong case for integrating biodiversity into private sector business plans and core activities around the globe. The report reveals considerable recent growth in eco-certified products and services, growing consumer concerns for sustainable production, and shows how biodiversity can provide a substantial business opportunity in a market that could be worth US$ 2-6 trillion by 2050. It makes seven key recommendations for businesses, and calls on accounting professions and financial reporting bodies to develop common standards to assess biodiversity impacts, and develop new tools for this purpose. “TEEB for Business” will form part of the TEEB synthesis report to be launched at a meeting of the Convention on Biological Diversity in Nagoya, Japan in October 2010
European Commissioner for the Environment Janez Potočnik said: "Despite some local successes, and in spite of a growing awareness of the problem, the global rate of biodiversity loss does not appear to be slowing. But this report shows that businesses can help, and I am heartened to see these tangible examples of companies that are flourishing without damaging the only planet we have."
TEEB Study Leader Pavan Sukhdev said: “Through the work of TEEB and others, the economic importance of biodiversity and ecosystems is emerging from the invisible into the visible spectrum. It is clear that some companies in some sectors and on some continents are hearing and acting on that message in order to build more sustainable, 21st century businesses."
Key proposals for businesses
TEEB for business recommends a series of actions to help companies minimise their biodiversity risks and seize the business opportunities ecosystems services create:
1. Identify the impacts and dependencies of your business on biodiversity and ecosystem services (BES)
2. Assess the business risks and opportunities associated with these impacts and dependencies
3. Develop BES information systems, set SMART targets, measure and value performance, and report your results
4. Take action to avoid, minimize and mitigate BES risks, including in-kind compensation (‘offsets’) where appropriate
5. Grasp emerging BES business opportunities, such as cost-efficiencies, new products and new markets
6. Integrate business strategy and actions on BES with wider corporate social responsibility initiatives

7. Engage with business peers and stakeholders in government, NGOs and civil society to improve BES guidance and policy.
Biodiversity is good for business
The report finds that while a majority of companies still treat biodiversity superficially in their reports, growing numbers are aware of the potential benefits. Biodiversity and ecosystem services offer opportunities for all business sectors, and their integration can bring significant added value by ensuring the sustainability of supply chains, generating new products, creating and penetrating new markets and attracting new customers.
Policies to manage biodiversity and ecosystem risks can also help to identify new business opportunities, such as reducing input costs through improved resource efficiency, developing and marketing low impact technologies, managing and designing projects to reduce ecological footprints, and providing professional services in risk assessment and management/adaptation.
Estimates developed by PricewaterhouseCoopers for “sustainability-related global business opportunities in natural resources (including energy, forestry, food and agriculture, water and metals)” suggest a potential market in the range of US$ 2-6 trillion by 2050 (at constant 2008 prices). About half of this is “additional investments in the energy sector related to reducing carbon emissions”. Markets for biodiversity and ecosystem services are growing, as shown by data compiled by Forest Trends and the Ecosystem Marketplace:
- The certified agricultural products market was valued at over US$ 40 billion in 2008 and is expected to reach up to US$ 210 billion by 2020, and may reach US$ 900 billion by 2050.
- Payments for Ecosystem Services for water-related ecosystem services and watershed management account for only US$5 billion in 2008, but are expected to total more than 30 billion by 2050.
Background
The planet’s natural and nature-based assets – from individual species to ecosystems such as forests, coral reefs, freshwaters and soils – are declining at an alarming rate. Biodiversity loss costs billions to the global economy every year, undermining economies; business prospects and opportunities to combat poverty.
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity – is a project funded by the European Commission and governments including Germany, Norway and the UK, dedicated to building the economic case to assist economies make transformational policy choices and changes in order to address this crisis and bring greater intelligence to the way nature-based assets are managed. TEEB will publish a final synthesis report in advance of the Convention on Biological Diversity’s meeting in Nagoya, Japan later in the year.

Further information:
The TEEB for Business report is available at
http://www.teebweb.org/
The EU Business and Biodiversity Platform:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html