09. 09. 2010.

Trening o komunikacijskim vještinama u Natura 2000

Komunikacija je ključna u svim poslovima, pa tako i u onima nevladinih organizacija. Uzmemo li u obzir da se projekt „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ temelji na pripremi za provedbu ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori, naglasak na komunikaciji još je veći. Mnogi, naime, za ekološku mrežu Natura 2000 nisu još čuli. Stoga će nevladinim organizacijama, kao priznatim nezaviznim „kontrolorima“ odabira potencijalnih Natura 2000 područja i stvoriteljima „shadow liste“, itekako biti potrebne komunikacijske vještine da što bolje pregovaraju s institucijama i dionicima (stakeholderima).
U novembru će u Podgorici u Crnoj Gori biti održan trening o komunikaciji kada je riječ o ekološkoj mreži Natura 2000. Svrha tog trodnevnog treninga, koji će voditi stručnjaci iz WWF Mediteranskog programa Christoph Stein (izgradnja kapaciteta) i Petra Boić Petrač (komunikacija), bit će naobrazba nevladinih organizacija iz Srbije i iz Crne Gore da što bolje komuniciraju s dionicima (stakeholderima), državnim institucijama te lokalnim stanovništvom. Poradit će se i na što boljoj suradnji s medijima, a trening će biti interaktivan i omogućit će sudionicima da podijele među sobom iskustva te da zajedničkim snagama potraže najbrža i najbolja moguća rješenja za potencijalne probleme koji mogu iskrsnuti kada je komunikacija u pitanju.
Petra Boić Petrač

Nema komentara:

Objavi komentar