09. 09. 2010.

Početak rada NVO na Okvirnoj direktivi o vodama EU

Projekat ‘’Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda’’ zajednički realizuju Mladi istraživači Srbije, WWF Dunav Karpati program i Inženjeri životne sredine. Cilj projekta je jačanje kapaciteta NVO-a u Srbiji koje se bave životnom sredinom da se aktivno uključe u praćenje primene EU zakonodavstva iz oblasti voda u Srbiji, sa posebnim akcentom na Okvirnu direktivu o vodama. Projekat će imat niz obuka, sastanaka, analiza kao i pripreme edukativnih materijala za nevladine organizacije i institucije.
Pitanje povezanosti i načina primene Okvirne direktive o vodama, Direktive o pticama i Direktive o staništima postaje sve aktuelnije u EU.
Nevladine organizacija, članice mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije, oformiće radnu grupu koja će se baviti vodama. Neosporan je značaj Okvirne direktive o vodama u zaštiti biodiverziteta. Stoga, nadamo se da će projekat pokrenuti akcije u ovoj oblasti.
Više o projektu na internet stranicama Mladih istraživača Srbije i Inženjera životne Sredine.
Milka Gvozdenović

Nema komentara:

Objavi komentar