09. 09. 2010.

Ljekovite biljke Crne Gore

Naučnik Lehamo kazao je: „Mi svaki dan imamo primjera koji i najvećim sumljalicama pokazuju koliko su ljekovite pojedine biljke. Pogledajte na samo domaće životinje: pse, mačke..itd. Zar ne vidimo, čim se koja od njih razboli, da odmah trči na travke, leči se i ozdravljuje ne mijenjajući ni u čemu način života?“
Crna Gora ima bogatu floru, kako navodi istaknuti naučnik i zaljubljenik prirode prof. dr. Vukić Pulević u svojim radovima. Floru i vegetaciju Crne Gore istraživao je veliki broj botaničara. U početku su najviše istraživani Boka Kotorska i planina Orijen. Tek kasnije nakon pada Austrougarske Monarhije pojedini botaničari zalaze i u druge krajeve Crne Gore.
Najstariji dokazi o upotrebi bilja kao lijeka nalaze se kao natpisi i crteži u špiljama. Najstarija pisana knjiga o ljekovitom bilju djelo je kineskog cara Shin Nonga a napisana je 2800. godina p.n.e . On je u svom djelu opisao dvije stotine ljekovitih biljaka.
Opis i izučavanje ljekovitih biljaka s vremenom su napredovali. Kineski naučnik Li Či Či i njegov sin dali su enciklopediju Ben-cao-gan-mu ( „Knjiga o travama“) , koja je sadržala 1100. strana u 52. svezaka od kojih je preko 20 svezaka (negdje od 18 do 39 ) posvijećeno ljekovitom bilju.
Prvi pisani materijal o ljekovitom bilju u Crnoj Gori datira sa početka IX vijeka, u kojem Masaratovitch 1808, (cit. Masaratovitch, 1992) navodi spisak od 106 ljekovitih biljaka koje uspijevaju u Crnoj Gori i to na latinskom i francuskom jeziku.
U Evropi je zastupljeno oko 11.557 vrsta viših biljaka od čega se navodi oko 6.700 vrsta za Balkansko poluostrvo. Smatra se da teritorija bivše Jugoslavije ima oko 6.000 vrsta od kojih je u Crnoj Gori zastupljeno oko 3.000 vrsta, od čega oko 400 vrsta pripada ljekovitom bilju.
Na maloj površini koja zauzima samo 0,01 odsto ukupne površine svjetskog kopna, na teritoriji Crne Gore ima 1,2 procenta ukupne svjetske flore što je svrstava na prvo mjesto u Evropi po broju vrsta na jedinici površine. Crna Gora na relativno malom prostoru ima 3.200 biljnih vrsta što je više od mnogih zemalja u okruženju. Flora Crne Gore je uslovljena nizom raznovrsnih prirodnih faktora. Razudjen reljef, povoljan geografski položaj Crne Gore, raznovrstan geološki i pedološki sastav, raznovrsne klimatske prilike od mediteranske do alpske klime, raznovrsna hidrografska mreža od mora do sniježnika na visokim planinama i visokoplaninskim jezerima do potoka, pružaju velike mogućnosti za razvoj biljaka koje se mogu sakupljati i koristiti za preradu.
Uglavnom je riječ o rijetkim edemičnim i reliktnim vrstama među kojima su i ljekovite i aromatične biljke, a najviše ima medonosnih biljaka.
Dragana Vukićević

O vrstama ljekovitog bilja u Crnoj Gori pročitajte na http://groups.yahoo.com/group/Natura2000infocentar/message/392

Nema komentara:

Objavi komentar