09. 09. 2010.

Banka staništa: načela i uvjeti

Banka staništa, kao jedan oblik naknade biodiverzitetu, u nekim zemljama (SAD, Australija, Njemačka…) postoji već godinama. U izvješću Efteca definirana je kao „tržište za nabavu kredita za biodiverzitet i potraživanje za one kredite koji nadoknađuju štetu biodiverzitetu (dugovanja)“. Banka staništa istodobno predstavlja prijetnje i mogućnosti za biodiverzitet.
O uvjetima za banku staništa pročitajte na http://ngonatura2000.blogspot.com/2010/09/essential-principles-and-conditions-for.html

Nema komentara:

Objavi komentar