02. 09. 2016.

Novosti - Natura 2000 u Crnoj Gori

NVO Green Home je sa predstavnicom Natašom Kovačević članica Upravnog odbora projekta “Uspostavljanje Natura 2000 u Crnoj Gori”, koji realizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori.


Trogodišnji projekat podrazumijeva izbor lokaliteta na prostoru Crne Gore koji se odlikuju izuzetnim prirodnim vrijednostima i koji se kao takvi, nakon njihovog proglašenja tretiraju kao dobra od Evropskog značaja. Obzirom da sektorska razvojna opredjeljenja na državnom i lokalnom nivou mogu biti i često su u konfliktu sa sa potencijalnom zaštitom i upravljanjem budućim NATURA 2000 staništima, uključili smo se u rad Odbora, o čijim ćemo zaključcima redovno informisati nevladine organizacije i druge zainteresovane strane. 

Green Home

Nema komentara:

Objavi komentar