27. 08. 2010.

Izveštaj sa treninga

Poštovane kolege,
juče je održan sastanak povodom izrade Trening programa za Naturu 2000, u okviru Twinning projekta Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja: Jačanje adiministrativnih kapaciteta zaštićenih područja u Srbiji (Natura2000).
Sastanak je vodio Wolfgang Suske, austrijski ekspert za komunikacije u oblasti zaštite životne sredine.
Na samom početku predstavljena je prezentacija o svim poteškoćama kada je komunikacija sa različitim "stakeholder-ima" u pitanju. Nakon toga su se zajednički definisali relevantni sektori, koji su zatim grupisani u sledeće klastere:
1. Poljoprivreda+Vode
2. Infrastruktura, Prostorno planiranje, Vode i Turizam,
3. Šumarstvo
4. Zaštita prirode
5. Lovstvo, ribarstvo i "small scale" Turizam
Za ovih pet grupa biće organizovani treninzi. Ovom prilikom se utvrdilo i mesto, ali ne i vreme održavanja treninga.
Takođe, definisane su i neke ključne reči koje bi trebalo da stoje u pozivnicama za treninge.
Zaključeno je da bi NVO trebalo da budu uključene u svaki od ovih seminara, odnosno da prate dešavanja u svim sektorima.
Ostala je nedoumica da li treba organizovati i nezavisne treninge za NVO, kada je u pitanju izrada Shadow lista i priprema za Biogeografske seminare. Mislim da bi bilo dobro upoznati se sa iskustvima drugih zemalja, koje su prošle kroz ovaj proces i doneti odluku šta nam je najbolje činiti. Da li da sami organizujemo ove treninge ili da to uradimo u saradnji sa državnim institucijama?
Nakon ovih Sektorskih Treninga, biće organizovana 3 Intersektorska izleta (Uvac, Stara Planina i Gornje Podunavlje) i nakon toga jedna Intersektorska radionica. Potom će uslediti "National Training Seminar" koji će izroditi "Comm Strategy".
Planiran je i "Joker Training Seminar", ali tema nije definisana. Naime, ona će se upravo izroditi iz pitanja i problema na koje će se nailaziti tokom ovih osnovnih seminara (zato se i zove "joker")
Naravno, pričalo se i o ulozi naučnih institucija i uključivanja naučnika u čitav proces, kao i o problemima kada je u pitanju razmena podataka.
Više o samom Twinning projektu možete pogledati na
http://www.ekoplan.gov.rs/n2ktwinning/index.html
dok sam ja njima poslala link za deo sajta MISa posvećenog Naturi2000, newsletter i najsvežiji poziv za umrežavanje i pisanje bloga, kao i poslednju ažuriranu tabelu organizacija koje su članice Mreže.
Opšti utisak je da je jako dobro što svi sedimo za istim stolom i što je započet dijalog između različitih vladinih institucija i nevladinih organizacija. Nadam se da ćemo svi zajedno doprineti ovom procesu. Verujem da će izveštaj sa ovog sastanka biti uskoro postavljen na sajt, tako da možete videti ko su bili učesnici.
O daljim aktivnostima ćete biti blagovremeno obaveštavani.
Pozdrav,
Milica

Nema komentara:

Objavi komentar