14. 12. 2011.

Radionice NATURA 2000 za upravljače zaštićenih područja u Srbiji i u Crnoj Gori


Radionica o Natura 2000 u Srbiji

U okviru projekta „ Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za sprovođenje politika EU iz oblasti zaštite prirode “ odžane su dve radionice tokom novembra – jedna u Nacionalnom parku “Fruška gora” u Srbiji, a druga u Podgorici, Crna Gora. Cilj radionica bio je informisanje ključnih zainteresovanih strana o konceptu NATURA 2000, kao i njihovo uključivanje u sam proces pripreme mreže NATURA 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori. Radionica je bila namenjena upravljačima zaštićenih područja i relevantnim institucijama koje se bave zaštitom prirode.

Tokom dva dana intenzivnog rada, učesnici obe radionice unapredili su svoja znanja o uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 u svojim zemljama, i od predavača iz Rumunije i Bugarske saznali o procesu pripreme mreže Natura 2000 i primerima dobre prakse novih članica EU, Učesnike skupa u Srbiji pozdravila  je dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, koja je istakla značaj nevladinog sektora kao partnera u zaštiti prirode, kao i da je primena koncepta ekološke mreže dobar način i šansa za očuvanje prirode i prirodnih resursa. Tematske prezentacije u okviru radionice održali su eksperti WWF-a, IUCN-a, stručnjaci zavoda za zaštitu prirode Srbije i pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode te Mladi istraživači Srbije. Sa najnovijom legislativom u oblasti zaštite prirode i voda, učesnike su upoznali predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, kao i Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Radionica o Natura 2000 u Crnoj Gori

Na radionici u Crnoj Gori trenutno stanje zaštite prirode i prethodne korake preduzete po pitanju uspostavljanja ekoloških mreža predstavio je Vasilije Bušković, iz Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore. Stručnjaci WWF-a i Balkani Wildlife iz Bugarske podelili su svoje iskustvo sa učesnicima ističući pre svega izazove na koje su nailazili, dok su eksperti Daphne-Instituta za primenjenu ekologiju iz Slovačke sa kolegama iz Natura 2000 tima pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma upoznali učesnike sa metodologijom rada, ukazali na izazove u samom terenskom radu i predstavili dosada postignute rezultate na izradi baze podtaka za Natura 2000, katalogu staništa i sl. Kao i na radionici u Srbiji istaknut je značaj saradnje relevantnih institucija sa organizacijama civilnog društva čiji je dosadašnji rad predstavila organizacija Green Home.
Projekat u okviru koga je organizovana radionica traje tri i pol godine (2009.- 2012.), realizuje ga WWF, u saradnji sa nevladinim udrugama Mladi istraživači Srbije i Green Home, a finansira ga Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Sonja Bađura, WWF

Nema komentara:

Objavi komentar