14. 12. 2011.

Tanja Petrović: Potrebno je uložiti još dosta napora i dobre volje da bi se saradnja Vlade RS i NVO-a učinila efikasnijomTanja Petrović (c) MIS
Znanje među predstavnicima nevladinih organizacija o Natura 2000 u Srbiji je respektabilno. Za to su uvelike zaslužni Mladi istraživači Srbije, koji su prvi u Srbiji organizirali radionice i treninge o važnosti te ekološke mreže. Jedan od projekata koji je osigurao sredstva za to jest “Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnomBalkanu”. O projektu, suradnji NVO-a s institucijama te o Natura 2000 razgovarali smo s izvršnom direktoricom Mladih istraživača Srbije Tanjom Petrović.

Mladi istraživači Srbije već tri godine rade na pripremi nevladinih organizacija za Natura 2000. Kako ste odlučili preuzeti inicijativu za podršku kreiranja te ekološke mreže u Srbiji?
Moram priznati da je to jedna od lakših odluka koju smo doneli poslednjih godina J . Baviti se Naturom 2000 za nas je bio potpuno prirodan redosled događaja. Od svog osnivanja (a ove godine je 35. godišnjica Mladih istraživača Srbije) bavimo se, doduše na različite načine, zaštitom prirode i biodiverzitetom. Članstvo u nekim međunarodnim organizacijama (kao što je CEEweb) omogućilo nam je da znatno pre no što je Natura 2000 postala tema u Srbiji, shvatimo značaj uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000, prednosti, važnost primene i što je možda najvažnije bilo u tom momentu, potrebu za pripremom i obukom organizacija koje se bave zaštitom prirode kako bi postale ravnopravan i respektabilan partner državnim institucijama za uspostavljanje mreže Natura 2000 u Srbiji.
Projekt „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ na samom je kraju. Jeste li zadovoljni njegovom provedbom? Što se moglo napraviti bolje? Koje su naučene lekcije?
Generalno, zadovoljni smo.  Mislim da su najveće, hajde da kažem vrednosti ovog projekta to što smo i u Srbiji i u Crnoj Gori, (naravno, zajedno sa partnerskim organizacijama) uspeli da okupimo NVO-e koji se bave zaštitom prirode, u okviru dve neformalne ali funkcionalne nacionalne mreže.  NVOi su sada obučeniji, pripremljeniji… Studijskim posetama Briselu i Hrvatskoj stečena su značajna iskustva, rekla bih da su i neke predrasude prevaziđene o tome šta je moguće i ono što je možda najznačajnije da Natura 2000 nije „nemoguća misija“.
Šta je moglo drugačije? Nedostajalo je konkretnog terenskog rada. Nešto od toga rađeno je kroz program lokalnih akcija, ali ne dovoljno. Ali, dve godine je u suštini malo vremena…to ipak ostaje za neke buduće projekte.
Budućnost
Hoće li MIS i dalje raditi na Natura 2000? Imate li neki novi projekt?
To što je naš projekat na samom kraju ne znači i da smo završili posao. Ovaj projekat dao nam je mogućnost da učimo, sada je potrebno da stečena znanja i primenimo. Dakle, svakako ćemo nastaviti rad na Naturi 2000. Nakon uspostavljanja ekološke mreže Natura 2000, koja je vrlo složen i kompleksan proces, tek predstoji gomila posla za civilni sektor. Uspostavljanje mreže je samo početak.
Što se naših projekata tiče započeli smo implementaciju „Promocije socio-ekonomske koristi Nature 2000“, a na neke druge koji u fokusu takođe imaju Natruru 2000, čekamo odgovor donatora.
Kakav je daljnji plan za mrežu Natura 2000 Resursni Centar Srbije, koja ima sekretarijat u vašoj organizaciji?
Namera nam je, naravno, da nastavimo rad sa mrežom. U okviru mreže postoje četiri radne grupe: za komunikaciju, naučna istraživanja, edukaciju i lobiranje. Započeto je dosta aktivnosti: promocije Natura 2000, radionice, učešće na biogeografskim seminarima za Emerald mrežu… Za ovu godinu imamo obezbeđena sredstva za regularne sastanke. Projekti koje smo razvili u međuvremenu tebalo bi da obezbede i sredstva za te aktivnosti.
Kako nevladine organizacije u Srbiji gledaju na političku volju za implementacijom EU zakona za zaštitu prirode? Postoji li takva volja?
Delimično. Mislim da oko toga ne postoji, kako bi to političari rekli, konsenzus. Postoje institucije u Srbiji i (njihovi lideri) koje su spremne i voljne, ali postoje i one druge za koje je uspostavljanje Nature 2000 samo nametnuta obaveza. To, između ostalog znači da nam predstoji još dosta posla, kao društvu u celini ali i kao sektoru, na obrazovanju odnosno podizanju kapaciteta za uspostavljanje ekološke mreže. Mnogi u Naturi vide samo obaveze, ne uočavaju prednosti. Za sada J
Saradnja
Jeste li pozvani u savjet ili radnu grupu za Natura 2000 koji je oformila vlada Republike Srbije?
Za sada imamo neformalnu informaciju da će predstavnik/ca civilnog sektora biti imenovan za člana radne grupe za Naturu 2000. Ali, još uvek se ništa zvanično nije desilo, ne postoji rešenje o imenovanju. Međutim, ja mislim da to nije dovoljno i da bi predstavnici civilnog sektora trebali da imaju svoje mesto i u Savetu. To, naravno, ne bi bio presedan. Tri predstavnika civilnog sektora su stalni članovi  Saveta za održivi razvoj Republike Srbije i to funkcioniše sasvim dobro... Verovatno takvih primera ima još.
 U suštini, mislim,  da uzrok čestog nerazumevanja i nesporazuma civilnog sektora i institucija koje se bave zaštitom prirode leži u nedostatku informacija, neprepoznavanju potencijala koji leži u civilnom sektoru, nerazumevanja prirode civilnog sektora sa jedne, i načina na koji funkcioniše državna uprava sa druge strane. Članstvo u Savetu i Radnoj grupi bi verovatno doprinelo prevazileženju ovih problema i sugurno doprinelo efikasnijem uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji.
Po vašem mišljenju, surađuje li vlada RS s nevladinim organizacijama?
U ovoj godini napravljeni su značajni pomaci… Oformljena je Vladina Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom i već se vide prednosti postojanja ove institucije.  Što se tiče našeg resornog Ministarstva (zaštita životne sredine, prostorno planiranje i rudarstvo) u toku je proces osmišljavanja institucionlanih mehanizama koji bi unapredili saradnju.
I da pitanje ne ostane bez konkretnog odgovoraJ Da, Vlada RS sarađuje sa civilnim sektorom, ali potrebno je uložiti još dosta napora i dobre volje da bi se ta saradnja učinila efikasnijom.
Imate li neku poruku za institucije koje se bave zaštitom prirode u RS?
„Zajedno smo jači“!

Petra Boić Petrač, WWF

Nema komentara:

Objavi komentar