14. 12. 2011.

Strateški plan mreže N2IC u Crnoj Gori


Članovi NVO mreža iz Crne Gore i iz Srbije (c) Sunce
Povećan broj organizacija članica Natura 2000 Info Centar mreže doveo je do potrebe za formiranjem posebnog strateškog dokumenta kojim će se usmjeriti rad i aktivnosti mreže, ali i ojačati kredibilitet i profesionalnost. Ovaj dokument odnosi se na period od 2011-2015 godine (komplementan dokument možete preuzeti ovdje). Osnovni ciljevi strategije su redovna razmjena informacija na regionalnom nivou, jačanje kapaciteta članova mreže na promociji i praćenju implementacije Natura 2000 područja u Crnoj Gori, upoznavanje lokalnih zajednica sa važnošću pravilne primjene Natura 2000. Najvažniji segmenti strategije su uspostavljanje bolje konekcije sa državnim institucijama i relevantnim  ministarstvima koji ujedno imaju i najbitniju ulogu u uspostavljanju mreže ekoloških područja i uspostavljanje strategije finansiranja mreže.

Sve aktivnosti planirane strategijom su detaljno razrađene i procijenjena su potrebna materijalna sredstva za njihovu realizaciju. Neke od aktivnosti N2IC mreže su već realizovane:  treninzi u okviru kojih se radilo na jačanju kapaciteta i umrežavanju, načinima za uspostavljanje komunikacije sa zainteresovanim staranama, upoznavanje sa ekološkim politikama u Evropskoj uniji i procesom javnog zastupanja. Članovi mreže imaju mogućnost da predstavljaju svoje projektne aktivnosti kroz regionalni i nacionalni blog, e-liste, bilten mreže i na taj način jačaju sopstvene kapacitete i prepoznatljivost na nacionalnom i regionalnom nivou.  Iako je za to potrebno najviše materijalnih sredstava, neophodno je učiniti analizu negativnih uticaja u ekološkoj mreži Emerald i područjima visoke vrijednosti za prirodu. Razvoj modela i praktičnih alatki za davanje komentara na strateške procjene uticaja pojedinih zahvata na životnu sredinu takođe predstavlja važnu aktivnost s obzirom na činjenicu da postoji problem adekvatne izrade strateških procjena kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou. Ono što je definisano strategijom i svakako zauzima važno mjesto je doprinos boljoj implementaciji zakonodavstva u oblasti životne sredine, Natura 2000 direktiva, Okvirne direktive o vodama i drugih važnih dokumenata na nacionalnom i evropskom nivou.

Strategija je pripremljena na osnovu dosadašnjeg iskustva i predloga članova mreže za buduće aktivnosti, kao i prepreka na koje smo naišli tokom rada na razvijanju mreže i implementaciji projektnih aktivnosti. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, mreža je formalno priznata kao kredibilan partner vlade Crne Gore te se nadamo da će i u praktičnom smislu ovaj memorandum zaživjeti u cilju što bolje zaštite i očuvanja biodiverziteta i razvoja Natura 2000 ekološke mreže u Crnoj Gori.

Sanja Svrkota, Green Home

Nema komentara:

Objavi komentar