23. 12. 2011.

Srećna 2012. – godina u kojoj se održava konferencija RIO+20

U izveštaju "Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20", Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija, predstavljenje su promene na globalnom nivou koje su se dešavale poslednjih 20 godina. Niz podataka, koji će detaljnije biti predstavljeni u Global Environmental Outlook 5, u maju 2012. godine, navodi nas da se iznenadimo, zamislimo, obradujemo, konsulutujemo sa drugima, bolje planiramo itd.

Šta se promenio u svetu za 20 godina (od Rio do Rio+ konfrencije). Kakav svet nas čeka u 2102.?

Demografija – svetska populacija je dostigla cifru od 7 milijardi ljudi! Broj stanovnika u urbanim sredinama porastao je za 45% od 1992. gidine. Broj megalopolisa (gradava sa najmanje 10 miliona stanovnika) je bio 10 te 1992. godine i popastao na 21 u 2010.godini.
1,4 milijarede ljudi na svetu nema stalan pristup električnoj energiji!
Klimatske promene – 80% celokupne emisije CO2 u svetu dolazi iz 19 zemalja. Ledene površine na čitavoj planeti se smanjuju i utiču na životnu sredinu i ljude. Nivo mora je globalno porastao u proseku za 2,5mm od 1992.godine.
Energija – obnovljivi izvori enegrije se koriste 16% više! Ulaganja u održivu proizvodnje energije su porasla za 540%!
Efikasnost korišćenje prirodnih resursa – u izveštaju se kaže: „ Ukoliko se ne preduzme hitna akcija za sprečavanje prevelikog korišćenje resursa, za pljačkanje resursa u korist ekonomskog razvoja pojedinih zemalja, doći će do potpunog gubitka resursa od kojih zavise naša privreda i naši životi“!
Šume – uprkos porastu površina pod šumama u Evropi, severnoj Americi i nekim zemljama Azije, globalno se smanjuju površine pod šumama! Samo 10% svetskih šuma je sertifikovano kao „održive“ !
13% svetskog kopna, 7% priobalnih voda i 1,4% okeana su zaštićeni!
Raznovrsnost živog sveta je smanjena za 12% na svetskom nivou, a 30% u tropskim predelima!
pH okeana je promenjena sa 8,11 na 8,06 u poslednjih dvadeset godina što ima uticaj na pojedine vrste koje se ne prilagođavaju ovim promenama. Naravno, to kao posledicu ima promene u lancima ishrane i ima negativan uticaj na veći broj vrsta. Takođe, ribolov i turizam su pogođeni ovim promenama.
Proizvodnja plastike je porasla za 130%!
Međunarodna saradnja i sporazumi su imali niz pozitivnih efekata na životnu sredinu u poslednjih 20 godina: usvojene su brojne konvencije sa novim obavezama zemalja članica, zelena ekonomija je u porastu, recikliraje otpada se obavlja u mnogim zemljama, hemijske materije se racionalnije koriste u proizvodnji i potrošnji, potrošači sve češće biraju proizvode koji imaju eko oznaku itd.

Srećnu 2012. godinu žele vam Mladi istraživači Srbije!

1 komentar: