06. 04. 2011.

Odabrani projekti za male akcije unutar velikog projekta

U Srbiji 11 nevladinih organizacija priprema projekte o biodiverzitetu i Natura 2000, a u Crnoj Gori 6

U sklopu IPA projekta „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu“ predviđene su akcije u vidu malih projekata kojima se i druge nevladine organizacije, članice mreža „Natura 2000 resursni centar Srbije“ i crnogorske „Natura2000 infocentar“, uključuju u ovaj veliki projekt koji provode Mladi istraživači Srbije s partnerima, nevladinim organizacijama WWF, Green Home i Sunce.

Na natječaj je pristiglo 29 projekata u Srbiji te 8 projekata u Crnoj Gori. U Srbiji je izabrano 11 projekata, a u Crnoj Gori šest. Rezultati svih projekata bit će predstavljeni na posljednjoj radionici unutar projekta „Partnerske akcije“, predviđenoj za novembar ove godine. Projektni je tim to predstavljanje zamislio kroz malu izložbu, a tada će biti prikazan i prvi film sniman u Srbiji o Natura 2000, koji će unutar svog malog projekta snimiti nevladina organizacija Centar za inovativne aktivnosti (CINA).

Prednost korištenja resursa drugih nevladinih organizacija prepoznale su nevladine organizacije iz Vojvodine: Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode, Društvо zа zаštitu i prоučаvаnjе ptica Vojvodine, Društvо zа zаštitu i prоučаvаnjе ribа te Protego. Oni su osmislili zajednički projekt „NATURA 2000 u Srbiji: Izazovi i mogućnosti”, a kao rezultat, članice mreže bit će bogatije za dvije vrlo vrijedne publikacije: „Koraci ka Natura 2000 u Srbiji“, što će opisati prirodna bogatstva Srbije kao i sve važnosti Natura 2000 prema raznim sektorima, te „Ideje za NVOe za konkretne akcije za unapređenje biološke raznovrsnosti“, kojima će nas počastiti dr. Gabor Mesaroš. Svoje će publikacije, među kojima će se naći i poster „Natura 2000 u Srbiji“, predstaviti na nekoliko radionica kojima će pokušati Natura 2000 približiti donosiocima odluka – od gradskim samouprava do vlasnika zemljišta na potencijalnim Natura područjima. Dvije vrijedne publikacije priprema i Eko-centar, a riječ je o CEEwebovim izdanjima „Zašto je bitan gubitak biodiverziteta – odgovori za decu i ministre“ te „Usluge prirode – kako Natura 2000 doprinosi obezbeđivanju usluga ekosistema za dobrobit čoveka“.

NVO Avalon svoj je projekt usmjerio IBA područjima. „Od IBA područja ka NATURI 2000“ nastojat će aktualizirati značaj IBA i NATURA 2000 područja, kao i energetske efikasnosti u javnosti te među stručnjacima. Projektni će tim organizirati Eko tim koji će provoditi pripremne aktivnosti za iniciranje područja NATURA 2000 u Jugo-istočnom Banatu, na osnovu obilazaka staništa dva puta mjesečno. To će snimati za potrebe filma, kao i središnju manifestaciju „Natura 2000“, predviđenu za 5. jun. Ideja je da se tada u Vršcu okupe predstavnici članica mreže „Natura 2000 rsc“ te da se održi i sastanak mrže.

NVO Stara planina svoj je projekt posvetila edukaciji djece. Pod nazivom „Stara planina – biodiverzitet ili turizam pitanje je sad“, projektom se želi proširiti svijest o potrebi zaštite životne sredine i uvođenja programa održivog razvoja u skladu sa odredbama ekološke mreže Natura 2000 i direktivama EU, odnosno približiti vrijednosti zaštićenih prirodnih dobara mladim ljudima iz općine Pirot. NVO UNECO priprema projekt „Održivo upravljanje privatnim šumama - I TOPLA SOBA I PTICE NA BROJU“ s ciljem smanjenja devastacije šumskih ekosistema i povećanja energetske efikasnosti u ruralnim područjima. Uz razna istraživanja, radionice i okrugle stolove, izradit će i postaviti „Energetski kalkutaror“. NVO Mladen Karaman iz Kragujevca priprema projekt o promociji ex situ zaštite kao metode u procesu očuvanja i unapređenja biodiverziteta.

Jedini projekt koji je već odrađen u Srbiji pripremio je NVO Prostor, a riječ je o aktivnostima vezanima uz Sat za planet Zemlju. Kako je sat za planet Zemlju održan 26. ožujka, tako su i oni već završili svoj projekt. Ostale nevladine organizacije tek počinju s aktivnostima, a razvijat će ih u narednih pet mjeseci.

Što se Crne Gore tiče, konzultacije su završene još prošli mjesec, tako da su neke NVO već napravile dobar dio posla. NVO Priroda trebala je napraviti projekt vezano uz Sat za planet Zemlju, ali kako se sve pripremalo ubrzano, na kraju se ispostavilo da je bolje da Green Home sam uradi aktivnosti vezano uz Earth Hour, a Priroda će unutar svog projekta odraditi „više od sata“, budući da je moto ovogodišnjeg Earth Houra „beyond the hour“. Osnovni je cilj, dakako, da se energetske učinkovitosti, štetnosti klimatskih promjena i čovjekova negativnog utjecaja na prirodu sjetimo češće, a ne samo tog jednoga sata u godini.

Ekološko društvo „Breznica“ iz Pljevlja priprma projekt „Inicijativa za stavljanje pod zaštitu biodiverziteta park šume Savina u Herceg Novom. Savina je trenutačno devastirana, a kako je izrazito bogata biodiverzitetom, zaslužuje postati Natura područje, što će NVO Breznica nastojati dokazati na okruglim stolovima. Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore radi „Krilima iznad Crne Gore-ptice kao indikator kvaliteta zastite prirode“ s raznim aktivnostima poput izrade i postavljanja kućica za ptice, organiziranog birdwatchinga, raznih predavanja, a sve s ciljem upoznavanja javnosti sa Ptičjom direktivom EU i njenom glavnom odrednicom - potrebom zaštite ptica na svim mjestima i u svako vrijeme te popularizacijom Crne Gore kao birdwatching destinacije.

NVO Green.me priprema projekt „SOS- Save Our Sea“čiji je glavni cilj educirati javnost na cijelom Crnogorskom primorju o važnosti biodiverziteta i štetnosti njegovog disbalansa na primjeru širenja alge caulerpa racemosa. To namjeravaju napraviti uz brošuru i njezinu promociju u udruženjima I institucijama koje se bave morem i njegovom zaštitom, čime bi se ujedno ojačala I suradnja udruženja i institucija. Udruženje građana ,,OZON“ Nikšić priprema projekt kojim bi se istaknula važnost Golije kao područja koje bi se trebalo nominirati za Natura 2000, dok Društvo mladih ekologa Nikšić radi „Promociju zaštićenih područja i mreže NATURA 2000 U Crnoj Gori“ i to uglavnom putem fotografija teško dostupnih područja koja će prema svim pretpostavkama jednoga dana biti Natura 2000 područja.

Sve će nevladine organizacije u obje države svoje projekte završiti do konca oktobra, da bi u novembru bili predstavljeni na izložbi u Beogradu, o kojoj ćete na vrijeme biti obaviješteni.

Petra Boić Petrač

Nema komentara:

Objavi komentar