19. 04. 2011.

Program People to People u 2011.

Ovaj program ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnoga društva i poticanje aktivnog djelovanja civilnog društva na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini.

Program je usmjeren na poticanje i jačanje dijaloga organizacija civilnog društva koje se bave temama vezanima uz pravnu stečevinu EU (acquis) te se sastoji od grupnih studijskih posjeta Bruxelles-u u organizaciji Opće uprave za proširenje Europske Komisije (EC DG ENLARG) u okviru instrumenta TAIEX, odnosno srodnih tematskih studijskih programa u zemljama sudionicama.

Europska komisija pripremila je plan provedbe aktivnosti, a informacije o svakom pojedinom posjetu objavljuju se na stranicama Ureda za udruge, uključujući poziv za iskaz interesa i Upute za sudionike.

Odabir sudionika provodi Europska komisija uz potporu Delegacije EU u svakoj zemlji te ostalih institucija koje se bave područjem razvoja civilnog društva na nacionalnoj i europskoj razini.

Program aktivnosti za godinu 2011. možete preuzeti na web stranici http://www.tacso.org/doc/People_2_People_Programme_Indicative_List_of_Events_for_2011.pdf.

U suradnji s WWF-om, organizirat će se dva događaja tijekom 2011:

  • Promocija eko-turizma (Promoting eco-tourism; Brussels, multi-beneficiary study tour - Western Balkans, Turkey and Iceland, 20-23 June)
  • Korištenje i zaštita morskih reusrsa (Use and preservation of maritime resources; Brussels, multi-beneficiary study tour - Western Balkans[1], Turkey and Iceland, 11-14 October)

Za više informacija možete se javiti Andrei Štefan na astefan@wwf.panda.org.[1] Only for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro

Nema komentara:

Objavi komentar