14. 12. 2010.

VAŠ GLAS

Pročitajte što o Natura 2000 misle predstavnici pojedinih nevladinih organizacija iz Srbije i Crne Gore

Milorad Mitrović, NVO Breznica, Crna Gora

Milorad Mitrović, NVO Breznica, Crna Gora
Natura 2000 infocentar je relativno mlada mreža koja okuplja 27 NVO-a iz Crne Gore. Koji je vaš cilj?
Pokušavamo neka područja koja su nama interesantna staviti u mrežu Natura 2000 i Emerald mrežu. Jako se malo zna o Natura 2000 u Crnoj Gori, pa i mi, zapravo, radimo neke pionirske korake. Mi smo zahvaljujući dobrim kontaktima među sobom već dosta uradili, no naša saradnja s institucijama je još na niskom nivou. Oni u stvari i ne znaju mnoge stvari o Natura 2000 pa je stoga i naša saradnja tradicionalno loša. Prema tome, i nemaju potrebu da se to promijeni. Onaj NVO koji se pobuni protiv nečega smatra se kao državni neprijatelj. No nadam se da će se to promijeniti. Idemo polako, prisiljavamo ih na tu saradnju koja će morati da dođe kad-tad, kao što je došla i u drugim zemljama EU.
Kako će Crna Gora gledati na Natura 2000?
Pa isto onako kako gleda na ekologiju općenito. Crna Gora je prije 20 godina sebe proglasila ekološkom državom i tako postala prva ekološka država u svijetu. Danas nemamo ni „e“ od ekologije, odnosno ekološke države. Kažemo da imamo najljepšu zemlju na svijetu. Ja bih se s time složio da se stranci koji slušaju takve priče ne moraju voziti po lošim putevima, punim rupa i opasnih krivina, a usput se sreću sa deponijama smeća… Da ne kažem da kada dođu na odredište, ne pronalaze parkiralište, toalet i sl. Da li smo mi zaista ekološka država? Ako institucije žele vidjeti Crnu Goru u Evropi i imati ekološku državu i turističku destinaciju, svi zajedno moramo mnogo raditi ne samo na Naturi 2000 nego i na običnim stvarima. Prvo moramo naučiti da ne bacamo smeće…Milica Pucar, EkoForum, Srbija
Koje je vaše mišljenje o ekološkoj mreži Natura 2000?
To je odličan mehanizam zaštite životne sredine. Ono što mi smeta su silna teoretisanja i pisanja izveštaja o stanju životne sredine, dok je Natura 2000 nešto što se dešava u javnosti i što je primenjivo na terenu.
Što će Srbija misliti o Natura 2000?
Stvarno ne znam. Pitanje je samo kako će se to predstaviti ljudima i na koji način će se to sistemski rešiti. Uvek je problem implementacija, u svemu, pa i u Naturi. Ako se mi potrudimo i ako civilni sektor bude dobro sarađivao sa državnim institucijama, od toga će zavisiti i kako će narod na to gledati.
Jeste li nekako vezani uz neka buduća područja Natura 2000?
Priroda mog posla je takva da sam vezana za reke i za vodene ekosisteme. Predstoje nam neka istraživanja Dunava i naših velikih reka poput Save ili Tise. To je nešto na čemu ću ja raditi u nekom narednom periodu i nadam se da će nešto od toga ući u Natura sajtove.
Imate li ideju kako bi se Natura mogla približiti običnom čovjeku?
Mnogo je toga negativnog oko nas i ljudi bi trebalo da vide da postoji dobra saradnja između civilnog sektora i institucija. Kada narod vidi da različite grupe ljudi dobro sarađuju i da su zajedničkim naporima dobili dobar rezultat, stvoriće se dobra priča. Kako će se to predstaviti – koja agencija, mediji, vizualni identitet… – to je više tehnička stvar. Zadovoljna sam u kom smeru ide dosadašnja saradnja i mislim da se sve više prepoznaje značaj civilnog sektora. Imam osećaj da se uvažava naše mišljenje, pogotovo od stranih eksperta koji imaju uvid u to koliko je važan nevladin sektor. Oni to prenose činovnicima u državnom aparatu i verujem da će dobar primer te saradnje biti najbolji marketing za promovisanje Natura 2000.
Dejan Zagorac, Eko centar, Srbija
Što mislite o Natura 2000?
Natura je jedan od najinteresantnijih programa Evropske unije i najvažnija za ostvarivanje ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i drago mi je da ste se organizovali i napravili takav projekat u kojem Srbija i Crna Gora surađuju.
Što vi osobno možete napraviti za popularizaciju Natura 2000?
Ja najviše mogu da napravim kroz edukaciju i kroz širenje informacija o Naturi 2000, pogotovo što je moja organizacija član grupe Natura 2000 CEEweba, koja je koalicija nevladinih organizacija iz regiona centralnoistočne Evrope i tamo se često organizuju seminari o raznim aspektima Natura 2000, a sada će se najverovatnije organizovati neka stimulacija biogeografskih seminara za zemlje zapadnog Balkana, što će i nama pomoći da u budućim koracima pristupanja EU budemo pripremljeni za pristupanje i za Natura 2000. Inače bi bilo lepo da se mi, nevladine organizacije, nametnemo vlastima kao dostojan partner i da otpočetka surađujemo. Naravno, moramo da budemo spremni za to, kao i za biogeografske seminare. Moramo da budemo sposobni i da pripremimo „shadow listu“ ugroženih vrsta, za što još, mislim, nevladine organizacije u Srbiji nemaju dovoljno kapaciteta.
Znaju li zaposlenici u institucijama dovoljno o Natura 2000?
To mi je teško da procenim. Oni imaju jedan Tvining projekat, imali smo zajednički sastanak… Tu je i Zavod za zaštitu prirode, ali nisam siguran da postoji potreban kapacitet u državnim organima. Ne isključujem mogućnost da će oni nekog da angažuju i opet da to nešto bude netransparentno i na brzinu. E sad je naša uloga opet da budemo watchdogovi, ali bilo bi najbolje da se odmah uključimo. Zasad ili nismo pozvani ili je pozvan samo uski krug. Zato bi bilo dobro da poboljšamo komunikaciju među samim nevladinim organizacijama, zbog čega je ovaj projekat jako dobar.


Bjanka Prakljačić, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Crna Gora
Što Natura 2000 znači za zaštitu ptica?
Općenito je Natura 2000 jedan od najboljih načina za zaštitu rirode. Kako se sastoji iz Ptičje i Habitatne direktive, a moja organizacija se bavi zaštitom ptica, Ptičja direktiva je odlično oruđe s kojim mi možemo da propagiramo naše ciljeve.
Kako će Natura 2000 biti prihvaćena u Podgorici, gdje vaša organizacija djeluje?
Natura 2000 podržava održivi ruralni razvoj i stvara mogućnost za proglašenje IBA staništa. Crna Gora ima veliki potencijal u turizmu, a bird watching je jedan od najboljih vidova turizma. Tako već sada imamo dobru podršku u želji da se implementira Natura 2000, pogotovo od državnih institucija i ministarstva.
Imate li neki savjet za institucije, kako da se pripreme za implementaciju Nature?
Moja je organizacija specifična u svojoj sferi djelovanja pa teže možemo dati neki konkretan prijedlog… Za sve one koji su zainteresovani da vrše popularizaciju Natura 2000 u Crnoj Gori, ja im savjetujem da krenu sa turističkom ponudom, da tu uhvate dobar oslonac i onda krenu dalje.

Petra

Nema komentara:

Objavi komentar