08. 07. 2011.

WWF popisom najznačajnijih prirodnih staništa otvorio put pregovorima u BiH na temu okoliša

U posljednje četiri godine WWF je kroz projekt „Evropsko srce života“ evaluirao biološku raznolikost vrsta i popisao najznačajnija prirodna staništa u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je pružanje podrške vladinim institucijama u procesu pripreme BiH za nominiranje područja za evropsku ekološku mrežu NATURA 2000, uključujući jačanje kapaciteta za identifikaciju staništa i vrsti koje postoje u BiH, a koje su zaštićene legislativom EU. Najznačajniji rezultat projekta je produkcija publikacije i interaktivne mape NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini, koje nude pregled i detaljne informacije o svim identificiranim vrstama i staništima, i koje će biti od velike pomoći stručnjacima i nevladinim organizacijama te političarima u predpristupnim pregovorima i usvajanju standarda EU.
Fragmentacija i uništavanje staništa, zajedno s prekomjernom eksploatacijom prirodnih resursa doveli su do dramatičnog porasta degradacije okoliša, smanjenja površine prirodnih staništa i broja vrsta ali i usluga koje nam ta ista prirodna dobra pružaju. U cilju zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja najznačajnijih ekosistema Vlade EU su 1992. godine usvojile zakonske akte kako bi se zaštitila najozbiljnije ugrožena staništa i vrste širom Evrope. Ovi zakonski akti se nazivaju Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (skraćeno Direktiva o staništima) i dopunjuju Direktivu o pticama usvojenu 1979. godine. U središtu obiju direktiva je stvaranje mreže lokaliteta pod nazivom NATURA 2000.
U 2007. godini WWF Mediteranski program je započeo ambiciozan projekt za podršku implementaciji evropske ekološke mreže Natura 2000 u BiH. Uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Norveške, cilj projekta “Evropsko srce života” je poboljšanje sistema zaštite prirode u Bosni i Hercegovini korištenjem standarda EU, točnije mreže Natura 2000, i predstavlja vrijedan korak na putu prikupljanju podataka i praćenju stanja prirode u BiH. „Projekt 'Evropsko srce života' i rezultati koje je dao velik su korak naprijed prema članstvu u EU u pogledu zašite prirode“, rekao je Branko Vučjak, projektni koordinator WWF-a. „U četiri godine uspjeli smo identificirati i popisati sva najznačajnija prirodna staništa te biljne i životinjske vrste, koje je potrebno zaštiti kako bismo očuvali bogatu biološku raznolikost Bosne i Hercegovine. “
Projekt se temeljio na pozitivnoj suradnji sa relevantnim organima vlasti odgovornim za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta u BiH. WWF je proveo više terenskih aktivnosti i stručnih treninga, kako bi se suradnici mjerodavnih institucija educirali na području poznavanja sistema Natura 2000 i GIS analiza. U provedbu projekta bili su uključeni vrhunski stručnjaci, kako iz naše zemlje, tako i iz inozemstva, što je uvelike doprinijelo kvaliteti postignutih rezultata.
Publikacija i interaktivna mapa bit će dostupni javnosti sredinom jula mjeseca na web stranici: wwf.panda.org/ŽivjetiNeretvu.

Bojan Stojanović, WWF

Nema komentara:

Objavi komentar