13. 07. 2011.

Promocija eko – turizma u Briselu

U svim zemljama učesnicama u programu, najveći problem predstavlja masovni turizam koji ima ogroman pritisak i negativan uticaj na životnu sredinu

U okviru programa P2P (People to People) predstavnici civilnog sektora iz zemalja zapadnog Balkana, Turske i Islanda boravili su u periodu od 20.-23. juna 2011. u studijskoj posjeti Briselu koju je organizovala Evropska komisija (Direktorat za proširenje ) u saradnji sa WWF-om. Ovo studijsko putovanje bila je još jedna prilika da predstavnici organizacija civilnog društva posjete institucije Evropske unije, upoznaju se sa njenom strukturom, procesom donošenja odluka, programima, politikama i primjerima dobre prakse. Ali svakako da je osnovni cilj bio upoznati se sa politikom Evropske unije u oblasti turizma, tačnije održivog turizma.
Tokom prvog radnog dana blizu 40 učesnika imalo je priliku da se upozna sa politikama Evropske unije u oblasti životne sredine, izazovima i mogućnostima, ali i da dobijemo kompletnu sliku o načinu funkcionisanja ovog sistema i razriješimo sve nedoumice. Kada govorimo o turizmu postavlja se pitanje kako turističku industriju kao važnu ekonomsku i socijalnu kariku svake zemlje uklopiti u okvire koji neće narušiti prirodne vrijednosti? Predloge za rješavanje ovog pitanja dao nam je Mathieu Hoeberigs iz DG Enterprisea dok je Eko turizam kroz Leader program Evropske unije predstavio Jean-Michel Courades DG Agriculturea.
Posjeta Evropskom Parlamentu, koja je na programu bila drugog dana, ostavila je najveći utisak na sve učesnike programa. Bila je to dobra prilika da čujemo na koji način se vode rasprave u ovom parlamentu (većina učesnika se odlučila da sluša o problemima zagadjenja Baltičkog mora koje je nastalo kao posledica poljoprivrednih aktivnosti okolnih zemalja) ali i da se upoznamo sa njegovom strukturom i razgovaramo sa predstavnicima Zelene grupe u Parlamentu koju čini 55 članova. Naravno ova studijska posjeta je bila i odlična prilika da se predstave neki primjeri turističke valorizacije područja koja su od izuzetne važnosti za očuvanje vrsta kao što su kornjače na nekim plažama u Turskoj (WWF Turska) ali i planine Prokletije u Crnoj Gori (Nataša Kovačević, NVO Green Home) koje predstavljaju Emerald zonu i važno ptičije stanište, ali i buduće Natura 2000 područje. Bilo je veoma zanimljivo čuti na koji način se ostvaruje saradnje izmedju velike organizacije koja se bavi zaštitom životne sredine i turističkih operatera (Nicola Koschel WWF/Tour Operator Initiative). Cilj je bio pokazati koliko je važna ova saradnja i koliko mi možemo podstaći i velike turističke korporacije na razmišljanje i „uvući“ ih u zajedničke projekte. Izdvajam i zanimljivu i na duhovit način predstavljenu prezentaciju Zoltana Kuna iz Pan parkova o održivom turističkom razvoju u zaštićenim područjima.
Moderator sesija tokom trećeg i četvrtog dana, tokom kojih su prezentovani zanimljivi projekti i neki video zapisi bio je Christoph Stein iz WWF-ova Mediteranskog programa. Na kraju, može se reći da u svim zemljama koje su učestvovale u programu, najveći problem predstavlja masovni turizam koji ima ogroman pritisak i negativan uticaj na životnu sredinu, koji opet dovodi do gubitka staništa, mnogih biljnih i životinjskih vrsta ali i negativan uticaj na kulturna naslijedja i socijalna pitanja. Kao alternativno rješenje koje bi zadovoljilo kako potrebe onih koji žele da zaštite prirodne i kulturne resurse ali ne na uštrb ekonomskog i socijalnog razvoja, kako to mnogi znaju naglasiti, tako i ljubitelje naglog prosperiteta predlažemo održivi turizam kroz edukaciju i korišćenje postojećih potencijala na lokalnom i regionalnom nivou.
Sanja Svrkota, Green Home


Nema komentara:

Objavi komentar