13. 07. 2011.

Razvoj Natura 2000 u Crnoj Gori

Od prošlog izdanja E-newslettera dogodile se se neke važne promjene vezane uz projekt ”Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za usvajanje EU propisa iz područja zaštite prirode”.

Za kartiranje „Natura staništa i vrsta“ prisutnih na dodacima Direktive o staništima

i Direktive o pticama te za rad na bazi podataka Natura 2000, Ministarstvo održivog razvoja i turizma angažiralo je četvero mladih stručnjka: Mihajilo Jovićević, Ivanka Simonović, Milica Vujačić, i Darko Garčević. Uz njih pojavila se grupa zainteresiranih stručnjaka za određene skupine vrsta u Crnoj Gori koji će također raditi na prikupljanju podataka za buduću ekološku mrežu Natura 2000.

U međuvremenu je WWF Mediteranski program u suradnji s DAPHNE institutom za primijenjenu ekologiju organizirao terensku obuku za kartiranje vrsta i staništa, testirana je metodologija, a upravo traje obuka o klasifikaciji i identifikaciji staništa koju vodi prof Dmitar Lakušić s Instituta za botaniku (Srbija).

Od ostalih vijesti iz Crne Gore ističemo da je otkrivena nova vrsta kopnene kornjače grčka čančara, te da su viđene endemske biljke u kanjonu Morače i Aurora Boralis.

Andrea Štefan, WWF

1 komentar:

  1. Bogicu, svaka cast! Da nema tebe, Vuka i Mihe - ne bi nista od NATURE u Crnoj Gori bilo!

    OdgovoriIzbriši