15. 07. 2010.

Regionalna saradnja kroz projekat RENA

Projekat RENA (The Regional Environmental Network for Accession) ima za cilj jačanje saradnje u oblasti životne sredine u zemljama Zapadnog Balkana i Turske tokom pristupanja Evropskoj uniji. Osam zemalja regiona je uključeno u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Kosovo pod UNSCR 1244 i Turska. Kako mnogi problemi životne sredine imaju prekogranični karakter, zemlje Evropske unije, koje se graniče sa zemljama regiona, će takođe biti uključene.
RENA će raditi paralelno na političkom (Ministarski sastanci) i na tehničkom nivou. Dok će sastanci na nivou Ministara težiti ka političkim dogovorima i raditi na odabiru prioriteta, rad stručnjaka će se odvijati kroz seminare, treninge i druge načine izgradnje kapaciteta.
Četiri bitne komponente rada RENA-e su: Strateško planiranje i investicije (uključujući monitoring progresa i proveru ispunjavanja obaveza); Klimatske promene; Prekogranična saradnja i Međunarodni sporazumi iz oblasti životne sredine (naglasak na zaštiti prirode, zaštiti voda, proceni uticaja na životnu sredinu, strateškoj proceni uticaja) i ECENA (Environmental Compliance and Enforcement Network for Accession).
Prvi ministarska konferencija u okviru RENA će biti održana u Briselu, krajem septembra 2010. godine. Nevladine organizacije će pripremiti svoje stavove i biti predstavljene na ovom sastanku.
Tanja Petrović

Nema komentara:

Objavi komentar