15. 07. 2010.

Jesu li Srbija i Crna Gora sa svojim projektima na dobrom putu?

Predstavnici nevladinih organizacija iz centralno istočne Evrope kažu da smo u zavidnom položaju. Za razliku od njihovih zemalja, gde su nevladine organizacije kasnije počele da rade aktivno na Natura 2000, mi u Srbiji i u Crnoj Gori imamo sve preduslove da se obučimo, pripremimo, radimo i postignemo dobre rezultate.
I zaista, Natura 2000 je cilj, podcilj ili jedna od aktivnosti na brojnih projektima. Šta se sve dešava trenutno?
WWF Mediteranski program, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i organizacijom Green Home iz Podgorice, već drugu godinu radi na projektu ''Strengthening the Capacity Of Governments And Civil Sector in Serbia and in Montenegro to Adapt to EU Nature Protection Aquis ‘’
Isti tim radi i na projektu ‘’Partnership Actions for Biodiversity Protection in Western Balkan’’.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, u saradnji sa stranim ekspertima od januara 2010. godine sprovodi projekat ‘’Strengthening Administrative Capacities for Protected Areas in Serbia (NATURA 2000)".
IUCN će tokom projekta ‘’EU Environmental Policies and Strategies in South Eastern Europe: Capacity Building for the Implementation of EU Environmental Policies and Strategies in the F.Y.R. of Macedonia, Montenegro and Serbia’’ takođe raditi sa nevladinim organizacijama u Srbiji i u Crnoj Gori. Sve to na kraju upotpunjava BirdLife International sa projektom ‘’Wings across the Balkans: Preparing countries in the Western Balkans for implementing the EU Wild Birds Directive’’.
O rezultatima, aktivnostima i preporukama ovih projekata obaveštavaćemo vas u narednim izdanjima e-newslettera “Natura 2000 u zapadnom Balkanu” i na našem blogu.
Milka Gvozdenović

Nema komentara:

Objavi komentar