19. 07. 2010.

Novi glavni ciljevi politike biodiverziteta EU do 2020, i dugoročna vizija do 2050

Ciljevi i strategija bioraznolikosti u EU – nakon 2010.
U razvoju EU politike i strategije za zaustavljanje gubitka biodiverziteta u Europi došlo je do zamjetnog napretka – osiguran je politički mandat novih ciljeva, dok aktualni EU i globalni ciljevi ističu krajem 2010.

Osigurana politička podrška za ciljeve bioraznolikosti u EU
Zemlje članice EU-a u martu ove godine raspravljale su o svim opcijama koje im je predočila Europska komisija, a rezultat je dogovor koji najbolje opisuje i najambiciozniju opciju Komisije:
„Zaustaviti gubitak biodiverziteta i degradaciju usluga ekosustava u EU do 2020. godine, koliko god je moguće obnoviti ekosustave, te intenzivirati doprinose EU da globalno spriječi gubitak biodiverziteta“
Prema rezultatima studije „Ekonomije ekosustava i biodiverziteta“ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)), godišnji gubitak usluga ekosustava jednak je čak 50 milijardi eura. Trenutačne EU politike zaštite biodiverziteta ne prepoznaju dovoljno vrijednost takvih usluga ekosustava, pa biodiverzitet i usluge ekosustava u drugim područjima i sektorima politika trebaju zauzimati središnje mjesto u budućoj politici biodiverziteta EU-a.
EU strategija treba postaviti jasne i ambiciozne, a istovremeno realne i dostižne pod-ciljeve. Ta će strategija uzeti u obzir rezultate 10. Konferencije stranaka na Konvenciji o biološkoj raznolikosti u Nagoyi, Japanu u oktobru 2010. Tamo će se donijeti globalni strateški plan za Konvenciju u razdoblju od 2011 do 2020.
U međuvremenu, EU cilja da će se do 2050. godine izbjeći katastrofalne promjene uzrokovane gubitkom biodiverziteta i to na način da biodiverzitet i usluge ekosustava koje ono osigurava – njegov prirodni kapital – budu zaštićene, cijenjene i vrednovane kao bitan doprinos ljudskom boljitku.
Andrea Štefan

TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity project) je objavio novo poslovno izvješće. Možete ga pronaći na:
http://www.teebweb.org/ForBusiness/tabid/1021/language/en-US/Default.aspx

Nema komentara:

Objavi komentar