15. 07. 2010.

Forum za životnu sredinu – glas NVO u Briselu

Evropska komisija , kroz Generalni direktorat za životnu sredinu (DG ENV), nastavila je praksu uključivanja nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom u dijalog sa institucijama EU i nacionalnim institucijama. Od septembra 2009. godine, projekat Environment Forum (Forum za životnu sredinu) okupio je organizacije sa zapadnog Balkana u cilju unapređenja dijaloga i širenja saradnje na polju životne sredine i evropskih integracija.
Kroz Forum za životnu sredinu nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom u regionu imaće priliku da direktno i ujedinjeno predstave svoja mišljenja, iskustva, preporuke i primere dobre/loše prakse Evropskoj komisiji.
Teme godišnjeg sastanka u Briselu, ove 2010.godine, su biodiverzitet i klimatske promene.
U toku su propreme stavova o ovim temama i o procesu primene evropske legislative vezane za biodiverzitet i klimatske promene.
Više o Forumu za životnu sredinu možete pročitati na http://www.envforum.eu/doku.php/theproject/start. Na tom se sajtu nalazi i servis ''help desk'' koji možete iskoristiti da postavite pitanja i dobijete odgovore stručnjaka o EU integracijama, EU zakonodavstvu, svemu što se tiče evropskih integracija i životne sredine.
Milka Gvozdenović

Nema komentara:

Objavi komentar