12. 07. 2012.

Održana radionica na temu “Natura 2000 i šumarstvo”

Učesnici radionice "Natura 2000 i šumarstvo"
U okviru projekta „Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU iz oblasti zaštite prirode“ održana je radionica 21.maja 2012. godine u JP “Srbijašume” u Beogradu. Tema radionice bila je "Natura 2000 i šumarstvo".

Cilj radionice bio je preneti iskustvo zemlje članice EU Slovenije u uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 sa posebnim naglaskom na sektor šumarstva. Učestvovalo je preko 40 predstavnika ovog sektora i sektora zaštite prirode – JP “Srbijašume”, JP “Vojvodinašume”, Institut za šumarstvo, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Minisarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Zavod za zaštitu prirode i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Učesnike skupa pozdravili su Radislav Momirov, pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Duška Dimović, direktor programa WWF-a za Srbiju. Zatim je Andrea Štefan, savetnik za regionalnu saradnju i EU integracije WWF Mediteranskog programa, predstavila glavne ciljeve i postignute rezultate projekta.

Dr Biljana Panjković, direktorka pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, istakla je da je primena koncepta ekološke mreže Natura 2000 dobar način i šansa za očuvanje prirode i prirodnih resursa. Učesnicima je predstavila Akcioni plan uspostavljanja ekološke mreže u Srbiji i zadatke koje treba ispuniti u narednom periodu. Posebno je istakla međusektorsku saradnju i uključivanje organizacija civilnog društva u ovaj proces.

Tematske prezentacije u okviru radionice održali su eksperti iz Slovenije. Stručnjak za Natura 2000 Aleksander Golob predstavio je sistem upravljanja šumama i šumskim područjima Natura 2000 u Sloveniji, kao i šumske tipove staništa koje su definisali u procesu uspostavljanja ekološke mreže. Andrej Bibič iz Ministarstva poljoprivrede i životne sredine Slovenije predstavio je Operativni program upravljanja područjima Natura 2000 za Sloveniju. Takođe je istakao koje šumske vrste, sa posebnim fokusom na ptice, su od ključnog značaja i na šta obratiti pažnju prilikom sastavljanja liste zaštićenih vrsta prema Direktivi o Staništima i Direktivi o pticama. Nakon svake prezentacije sledila je diskusija, a gosti iz Slovenije davali su detaljne odgovore na postavljena pitanja kako bi istakli sve izazove koji nam predstoje u procesu uspostavljanja Natura 2000 ekološke mreže u Srbiji.

Sonja Bađura, WWF Dunavsko-karpatski program

Nema komentara:

Objavi komentar