12. 07. 2012.

Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori

Skadarsko jezero (c) Nataša Kovačević
Nakon tri i pol godine provedbe projekta „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode“, WWF je s partnerskim organizacijama postavio temelje za ekološku mrežu Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori

Uvažavajući činjenicu da se velik dio europske biološke raznolikosti nalazi u regiji Dinarskog luka, proširenje Natura 2000 na središnju i istočnu Europu pokazalo se iznimno važno za ostvarivanje političkih ciljeva EU vezanih uz bioraznolikost. Kako bi se Srbija i Crna Gora bolje pripremile za ulazak u Europsku uniju te u tom pravcu prilagodile i pri tom očuvale svoja prirodna bogatstva, WWF, svjetska nevladina organizacija za prirodu, u partnerstvu s nevladinom organizacijom Green Home iz Crne Gore, Mladim istraživačima Srbije i Institutom za primijenjenu ekologiju iz Slovačke Daphne, proveo je projekt „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode“.

Cilj projekta bio je pomoći tim zemljama u prilagodbi EU propisa vezanih uz zaštitu prirode. Nakon tri i pol godine trajanja projekta, kroz niz provedenih aktivnosti ostvarili su se mnogobrojni rezultati: 

- osnovane su dvije mreže nevladinih organizacija (Natura 2000 Resursni centar Srbije i Natura 2000 Info centar Crne Gore) koje se sastoje od čak 92 NVO-a, 

- više od 200 ljudi sudjelovalo je u stručnim razmjenama, održano je 7 treninga s temama vezanim uz osnove EU legislative i ekološke mreže Natura 2000, unutar kojih su sudionici treninga naučili mnogo o područjima buduće mreže Natura 2000, o upravljanju vodama u skladu s Okvirnom direktivom o vodama te o integriranju zahtjeva mreže Natura 2000 u druge sektore.

Ključni sektori vlade u Crnoj Gori i Srbiji bolje razumiju važnost i nužnost međusobne suradnje na temama Natura 2000.Nevladin sektor aktivno je uključen u izradu zakonodavstva koje integrira propise Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, također u radne grupe za pripremu pregovora s Europskom komisijom uključeni su i predstavnici Natura 2000 mreže u Crnoj Gori. Ukratko, nevladin sektor mobiliziran je naočuvanju prirodnog kapitala koji je ugrožen neadekvatnim investicijama i loše planiranim razvojem infrastrukture..

Važno je također naglasiti kako je u Crnoj Gori uspostavljena funkcionalna Natura 2000 baza podataka o vrstama i staništima s kartografski ucrtanim i terenski verificiranim podacima. Pripremljen je i katalog europski značajnih staništa prisutnih u Crnoj Gori.

Srbija i Crna Gora uvećale su svoje napore da postanu dio europske ekološke mreže, a pokazalo se i da je dugoročna i efikasna suradnja u regiji zapadnog Balkana zaista moguća i da polučuje odlične rezultate. Projekt je financiralo Ministarstvo vanjskih poslova kraljevine Norveške, vjerujući kako zapadni Balkan obiluje čudesnim biodiverzitetom koji treba sačuvati za buduće generacije. Završetkom ovog projekta ne prestaje ulaganje Norveške Vlade u ovu regiju. Više o projektu i rezultatima projekta „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode“ pročitajte na stranicama croatia.panda.org

Martina Šubašić, WWF Mediteranski program
NP Đerdap (c) Boris Erg


2 komentara:

  1. Ne želim da kvarim doživljaj ali Biogeografski seminari za Srbiju će biti verovatno i veći blamež od predstavljanja "Emeralda" gde uz ceo jedan segment Dunava "nije živeo vodomar" - ukoliko se ne potrudimo i organizujemo mi iz "blizu sto" NVO-a

    OdgovoriIzbriši
  2. Saznajte o tome kako zaraditi novac na internetu. PREPORUČUJEM PTC KOJI SU MENI ISPLATILI: http://internetzarada7.blogger.ba/

    OdgovoriIzbriši