14. 10. 2010.

Vijesti s projekta "Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori..."

Kratka informacija o aktivnostima na projektu “ Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za prilagodbu EU propisima zaštite prirode”
- Dvodnevna regionalna radionica “NATURA 2000 – poljoprivreda i šumarstvo” održana je u Beogradu (2.-3. 12. 2010.) gdje je 29 sudionika iz javih institucija, zaštićenih područja i NVO-a iz Crne Gore i Srbije, živahno raspravljalo o vezi između novog mehanizna zaštite prirode (Natura 2000) i praksu u sektoru poljoprivrede i šumarstva.
- Dvije radionice “NATURA 2000 i zaštićena područja” održane su u Crnoj Gori (Podgorica, 11.-12. 10. 2010) i u Srbiji (Novi Sad, 21.-22. 10. 2010) s ukupno 57 sudionika i 11 predavača iz različitih institucija.

Natura 2000 radionice u Podgorici

Svjetski fond za prirodu (WWF) je u saradnji sa NVO “Green Home”, u okviru projekta Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Crnoj Gori i Srbiji za usvajanje EU programa Natura 2000“ podržanog od strane Ministarstva Norveške, realizovao radionicu na temu “Natura 2000 i zaštićena područja”. Radionica se održavala 11. i 12. oktobra ove godine u prostorijama Republičkog zavoda za zaštitu prirode a bila je namijenjena upravljačima zaštićenih područja u Crnoj Gori.

Radionicu je otvorio uvodnom riječju direktor Republičkog zavoda za zaštitu prirode gospodin Zlatko Bulić koji je u svom kratkom govoru predstavio saradnju između WWF-a i zavoda kao i planirane aktivnosti zavoda vezano za implementaciju programa Natura 2000 u Crnoj Gori.Predavači radionice su bili eksperti iz WWF-a, Republičkog zavoda za zaštitu prirode koji rade na implementaciji programa Natura 2000 u Crnoj Gori kao i NVO sektora.

Realizacijom radionice učesnici su imali priliku da putem dobrih prezentacija I vježbi nauče više o programu Natura 2000, da se upoznaju sa primjerima dobre prakse iz regiona kao I terminologijom koja se koristi u oblasti zaštite životne sredine, Naturi 2000 i biološkoj raznovrsnosti.

Takođe, tokom radionice učesnici su imali mogućnost da čuju detaljnije o programu, procesu i koracima implementacije programa Natura 2000 u Rumuniji od strane experta Florentine Floresku iz WWF-a kancelarije u Rumuniji kao i o zemljama iz regiona.

Važno je još spomenuti da su na kraju radionice svi učesnici bili dobro informisani o temi i da se tokom radionice dosta diskutovalo kao i da su donošeni brojni zaključci o važnim temama koje se odnose na buduće aktivnosti u procesu implementacije programa Natura 2000 u Crnoj Gori i to: uspostavljanje knjige ugroženih vrsta – “crvena” knjiga ugroženih vrsta po IUCN standardima, edukacija naučnog kadra, harmonizaciji legislative u Crnoj Gori u oblasti očuvanja prirode sa EU legislativom, određivanje rokova za sprovodjenje aktivnosti, podjela nadležnosti, finansijski I organizacioni aspekti itd.

Učesnici su se tokom radionice složili oko tri teme vezano uz glavne nedostatke i mogućnosti implementacije programa Natura 2000 u Crnoj Gori te predložili nekoliko zajedničkih zaključaka.

Istakli su tri neophodna prioriteta:

1. Saradnju sa relevantnim institucijama

-podrška i veća zainteresovanost države za implementaciju programa N2000

-aktivno učešće svih zainteresovanih strana –pogotovo donosioca odluka

-obezbijedjivanje neophodnih finansijskih sredstava od strane države za implementaciju programa N2000

-prepoznavanje Natura 2000 kao prioriteta od strane Vlade – Natura 2000 obaveza države

2. Medjusektorsku i internacionalnu saradnju

-poboljšati međusektorsku saradnju ne samo među inatitucijama koje se bave zaštitom životne sredine već i drugim relevantnim institucijama u CG

-poboljšati saradnju sa drugim zemljma koje su u procesu implementacije N2000 kao i sa zemljama EU

-pružiti više mogućnosti za razmjenu iskustava i dobrih praksi

3. Jačanje kapaciteta i terenska istraživanja

-podizanje kapaciteta iz oblasti životne sredine i očuvanja biodiverziteta

-poboljšati rad na terenu i neka bude češći

-naučno zasnovani podaci - uspostaviti bazu podataka

- angažovati više eksperata i mapera

- edukacija za terenska istraživanja

-uključivanje studenata i drugih odgovarajućih profila za rad na terenu (uz adekvatnu edekaciju)

-formirati mrežu eksperata iz oblasti zaštite životne sredine i očuvanja biodiverziteta

- uključivanje prostornih planera i edukacija na temu N2000

Prezentacije i materijale sa radionice možete naći na :http://natura2000infocentar.wordpress.com/


Nema komentara:

Objavi komentar