05. 10. 2010.

EKOLOSKI FORUM

Izvjestaj sa godisnjeg sastanka

U periodu od 27-30. Septembra 2010 u Brselu je odrzan godisnji sastanak ekoloskog foruma koji sacinjavaju ekoloske NVO iz zapadne Evrope i Turska. Iz Crne Gore je u svojstvu clanice prisustvovala NVO Green Home sa jednim predstavnikom (Dragana Vukicevic).

Program drugog redovnog godisnjeg sastanka Ekoloskog foruma je bio podijeljen na tri cjeline: NVO sesija, tematska i informativna sesija i imao je za cilj razmjenu informacija, vaznih pitanja i ocekivanja izmedju NVO i Evropske komisije.

1. Program NVO sesije omogucavao je NVO-ima iz regiona da kroz interaktivnu diskusiju izloze probleme sa kojima se susrecu NVO-i u svojim zemljama, da razmijene iskustva kao i da se upoznaju sa primjerima dobre prakse iz regiona . Diskutovalo se o tehnickim i prakticnim aspektima postojanja godisnjeg sasnka.

2. Tokom diskusija je bio utvrdjen znacaj I doprinos EF za NVO-e, znacaj I nacini poboljsanja tematskog papira, zatim znacaj I svrha helpdeska kao I njegove primjene itd. Jedno od vaznih pitanja tokom diskusije je bilo kreiranje strategije za komunikaciju izmedju NVO-a i EC (u konkretnom pitanju kreiranje strategije za debatu sa komesarom Janezom Potocnikom).

3. Program tematske sesije odnosio se na diskusiju dvije tematske cjeline koje su prepoznate na pripremnim sastancima, pojedinacno u svim zemljama clanicama, medju kojima su kao najvaznije odabrane biodiverzitet i klimatske promjene.

4. I na kraju informativna sesija koja je objedinila prethodne dvije sesije i omogucuila NVO-ima da se bolje upoznaju sa EU politikama i procesima.

Biljeske

Seminar je otvorio Luka Petraulo ( Projekt menadzer EF tima) koji u uvodnoj rijeci predstavio rad EF na trodnevnom seminaru kroz kratku prezentaciju dogadjaja: pripremnog sastanka, helpdesk-a, uloge NVO-a (pozitivnih i negativnih iskustava kao i ciljeva za buducnost), izbora predstavnika NVO-a za EF, tematskog papira, uloge RENA I NVO-a, pripremnog sastanka za diskusiju sa komesarom kao I izbor cochair-a predstavnika sastanka.

Prvog dana seminara, tokom interaktivne diskusije regionalnih NVO-a odabrane su teme, govornici kao i dopresjedavajuci predstavnik NVO-a na sastanku sa komesarom. Dopresjedavajuca sastanka je bila Aleksandra Knez-Milojkovic, predstavnica Ambasadora zivotne sredine iz Srbije.

Teme o kojima se diskutovalo na sastanku su bile:

  1. Komunikacija izmedju EC I NVO-a – temu je predstavljao Toni Vidan iz Zelene akcije iz Hrvatske
  2. Energija i transport- temu je predstavljao Miodrag dakic iz Centra za zastitu zivotne sredine iz Bosne I Hercegovine
  3. SEA - (Strategy environmental assessments - Strateski uticaji na zivotnu sredinu ) temu je predstavljao Zvezdan Kalmar iz CEKOR-a iz Srbije

Takodje jedna od vaznih tema tokom prvog dana bila je i o ukljucenju i umjesanosti NVO-a i RENA-e. Na sastanku su se NVO-i opredjeljivali za jednu od 4 radne grupe RENA-e. Zatim diskutovalo o temama koje ce predstavnik EF predstaviti na RENA-a sastanku 30- tog Oktobra. ove godine.

Drugi dan je prosao u duhu EC gdje su predstavnici EC enlargmenta-a predstavljali ulogu NVO-a u EC, EC politike i procese kao i progrese i izazove buducih zemalja, kandidata i potencijalnih kandidata EU ( prezentaciju mozete vidjeti na ovom linku : http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm )

Potom je usledio govor gospodina Janeza Potocnika- komesara EC koji je u svom govoru predstavio rad EC, njihove ciljeve i politike zatim problematiku prikljucenja zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU kao i o problematiku sa kojom se susrecu NVO-i na osnovu tematskog papira.Glavni dio sastanka odnosio se na NVO sesiju u okviru koje su odabrani predstavnici EF na regionalnom nivou predstavljali teme koje su odabrane na pripremnom sastanku.

Pored izabranih predstavnika za rijec su se javili i predstavnici iz Kosova i Crne Gore koji su se na odgovor predstavnika teme SEA predstavljali primjere - case studies svoje zemlje (izmedju ostalog predsatvljena je i situacija u CG po pitanju SEA )

Jedan od veoma bitnih dogadjaja tokom drugog dana su bili i sastanci gdje su predstavnici svake zemlje ponaosob imali mogucnost da razgovoraju sa predstavnikom-desk officer-om EC za svoju zemlju, predstave trenutnu situaciju u zemlji zatim ulogu, uticaj i rad NVO-a.

Kraj drugog dana su obiljezile prezentacije na temu biodiverziteta od strane strucnjaka iz EC – Francoisa Delcueillerie i klimatskim promjena koju je odrzao Jurugen Salay kao i izlaganje izabranih dopresjedavajucih za pomenute teme .

Takodje zadnja diskuija koja je zaokruzila drugi dan odnosila se na regionalnu NVO koordinaciju kao i odabir predstavnika za RENA mrezu 4 radne grupe.

Treci dan je zapocet prezentacijom Parker Judi-a koji je mijenjao svoju kolegnicu Milenu Novakovu iz EC enlargmenta cija prezentacija se odnosila jednu od jako interesantnih tema – Evropski okvir za ekolosku procjenu planova, projekata i programa. Tokom prezentacije smo naucili o SEA kao i razlici i implementaciji SEA i EIA ( Environmental Impact Assesssment- Uticaji na zivotnu sredinu), zatim obaveze i uslove njihove implementacije u Planu, Programu ili Projektu.

I na kraju, seminara ucesnici su bili informisani medjusobno o proteklom periodu i desavanjima na polju realizacije aktivnosti EF i bili u prilici da iznesu svoje stavove i sugestije vezane za dalji rad EF.

Najinteresantnije iz zakljucaka:

· uspostaviti e-mail listu (septembar 2010.)

· dogovoreno vrijeme za naredni pripremni sastanak (vec pripreme zapoceti u oktobru putem e-mail liste)

· predlozene procedure oko donosenja odluka (postoje dvije opcije: 1. koncezusom -2/3 ili usvajati odluke pasivnim glasanjem u koliko se niko ne zali a u koliko ima neslaganja iznositi svoje stavove i donostiti odluke koncenzusom)

· nastaviti sa pripremama Tematskog Papira za odabrane teme za TP za III AM :

1.Energija

2. Transport

· izabrani predstavnici za pripremu draft verzije TP ( Toni Vidan, Miodrag Dakic, Zvezdan Kalmar i Milka Gvozdenovic)

· pozvati EC strucnjake za izabrane teme za sledeci godisnji sastanak

· odrediti kontinuitet i strukturu EF (razgovarati sa EC (pokroviteljem EF) posle sastanka u martu, jasno utvrditi buducnost EF )

· odrediti ulogu i buduci angazman EF u RENA-i ( poslati jasnu poruku EC o prikljucenju RENA-i i predociti jasan cilj EF na sastanku RENA-e 30. Oktobra 2010. – o aktivnostima RENA-a mreze i uloge NVO-a iz EF cemo biti naknadno informisani )

· predlozena i usvojena realizacija regionalnih sastanaka (februar mjesec)

· pozvati internacionalne NVO-e (Greenten-a u formi posmatraca koji ce nam prenijeti svoja iskustva sa EC

Vise informacija mozete naci na : www.enviforum.eu

Nema komentara:

Objavi komentar