15. 10. 2010.

Inicijativa mladih za očuvanje biodiverziteta

Milica Miskovic, NIDSB ''Josif Pancic'': U Julu ove godine, u mestu Geel, Belgija, održana je Konferencija omladinske persepktive (Youth perspective conference-YouPEC,)koja je na temu biodiverziteta okupila 150 omladinaca Evrope iz 35 evropskih zemalja. Ovu konferenciju obeležile su brojne prezentacije, diskusije i razmišljanja na više različitih tema u vezi sa očuvanjem biodiverziteta. Rezultati rada raznih sekcija ove konferencije ukazali su na to da globalni cilj zaustavljanja gubitka biodiverziteta do 2010. nije ispunjen, kao i da se mnogi ekosistemi i dalje suočavaju sa destrukcijom i iščezavanjem vrsta. Na nivou Evrope, iako postoje pozitivne smernice kao što je npr. NATURA2000 mreža, gubitak biodiverziteta se nastavlja. Očuvanje biološke raznolikosti je od ključnog značaja za osiguravanje zdravog života, naše budućnosti i budućnosti nadolazećih generacija. Mi brinemo da će nam, ukoliko se ne zaustavi gubitak biodiverziteta, biti uskraćene vitalne usluge ekosistema kao što su kontrola poplava, čista voda, ublažavanje uticaja klimatskih promena itd. Suočeni sa ovakvim okolnostima,sastavili smo deklaraciju namenjenu donosiocima odluka sa posebnim fokusom na kontekst Evrope i biodiverziteta. Ova deklaracija ima kritički stav prema trenutnim zakonima u vezi sa biodiverzitetom , a mi pružamo svoje mišljenje o glavnim problemima u vezi sa biodiverzitetom i uslugama ekosistema.
Deklaracija se trenutno prosleđuje svim evropskim ministrima pred njihov sastanak u susret samitu u Nagoji, jer će oni odrediti stav EU u ovom izuzetno značajnom trenutku. Što se tiče Srbije, u svetlu nove situacije u zakonodavstvu u vezi zaštite životne sredine, nadamo se da Vam ova deklaracija i poruke Evropske omladine mogu poslužiti za poređenje i evaluaciju naše situacije. Bez obzira što je Srbija još uvek van EU, neophodno je da prepoznamo zajedničke probleme i interese i usvojimo univerzalni cilj očuvanja životne sredine i sprečavanja gubitka biodiverziteta do 2012.
Više informacija možete pronaći ovde

Nema komentara:

Objavi komentar