06. 11. 2014.

Prijavi se - Naj volonter za prirodu 2014.

Godišnja nagrada za volontere u zaštiti prirode, ima za cilj da promoviše značaj uključivanja volontera u aktivnosti zaštite prirode, da podstakne inicijative pojedinaca i organizovanih grupa, kao i da pokaže vrednosti volonterskog rada, saradnje i uključivanja građana u procese donošenja odluka vezanih za zaštitu prirode.

Iako, zvanično nije dovoljno vrednovano i priznato, volontersko angažovanje pojedinaca, na zaštiti prirode u Srbiji, tradicionalno je veoma rasprostranjeno. Nagrada „Naj volonter za prirodu“ samo je jedan od načina na koji Mladi istraživači Srbije, u saradnji sa brojnim organizacijama i institucijama, stvaraju povoljnije uslove za volontiranje i omogućavaju bolju zaštitu prirode.

Minimalne karakteristike koje moraju da budu zadovoljene, za konkurisanje za nagradu, su:
- volonterski rad da ne uključuje finansijsku nadoknadu, 
- da rad bude po slobodnoj volji onoga ko volontira i
- volonterski rad da bude u korist društva i/ili zaštite prirode.

Izbor „Naj volontera za prirodu u 2014.“ omogućen je uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Detaljne kriterijume, kao i prijavu, možete naći na ovom linku:


Rok za podnošenje prijave je 1. decembar 2014. godine.

Nema komentara:

Objavi komentar