06. 11. 2014.

On-line kurs o pregovaračkom poglavlju 27

S obzirom da se on-line platforma (obuke.mis.org.rs) pokazala kao veoma uspešna, Mladi istraživači Srbije, u saradnji sa stručnim saradnicima, nastavili su da razvijaju i postavljaju kurseve.
U okviru projekta „Kao na razglednici – šta prirodi Srbije donose EU integracije“, koji je podržala Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, postavljen je kurs o pregovaračkom poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promene.
 Kurs ima za cilj da polaznicima pruži osnovna znanja, o:
-          sadržaju pregovaračkog poglavlja 27 i obimu pravnih tekovina EU vezanih za životnu sredinu i klimatske promene;
-          toku pregovora i strukturi pregovaračke grupe za poglavlje 27;
-          kompleksnosti reformi koje su neophodne za usaglašavanje sa politikama EU vezanih za životnu sredinu i klimatske promene.
                                                    
Kurs je namenjen svima koji žele da steknu osnovna znanja o pregovorima vezanim za poglavlje 27.
Kurs je besplatan i dostupan je konstantno. Polaznici koji uspešno polože test dobijaju sertifikat.

Do sada, preko 20 polaznika dobilo je sertifikate za kurs o poglavlju 27, pokušaj i ti, idi na: obuke.mis.org.rs

Nema komentara:

Objavi komentar