14. 11. 2011.

Početak projekta “Socio ekonomske koristi područja Natura 2000“

Cilj projekta je podrška razumevanju socio ekonomskih koristi koje će doneti adekvatna primena EU acquis u oblasti zaštite prirode, pre svega uspostavljanje i upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000. Projekat je podržan od strane Kraljevine Holandije – Ministarstva spoljnih poslova, kroz Matra program ambasade u Srbiji. Trajanje projekta je 12 meseci a realizuju ga Mladi istraživači Srbije, WWF i članicama mreže „Natura 2000 Resursni centar Srbije“.
Tokom projekta upravljači zaštićenih dobara će biti obučeni o socio ekonomskim koristima Natura 2000, nevladine organizacije će imati priliku da rade zajednički na edukativno-promotivnim materijalima, šira javnost će biti informisana putem postera u izabranim lokalnim zajednicima, ali i putem web stranica, bloga i facebook-a.
Više informacija ovde

Nema komentara:

Objavi komentar