31. 01. 2011.

NA SKADARSKOM JEZERU ZABILJEŽEN NAJMANJI BROJ VODENIH PTICA U POSLEDNJIH 20 GODINA

Zimsko prebrojavanje ptica, IWC jedno je od najproduktivnijih aktivnosti u monitoringu ptica, a koja se od 1967. godine provodi pod okriljem globalnog lidera za zaštitu močvara i njihovo održivo upravljanje pod nazivom Wetlands International. Svake godine dvadesetak hiljada ornitologa i volontera širom Evrope izbroji više od 15 miliona ptica.

Ova aktivnost se posljednjih godina sprovodi i na drugim kontinentima u više od 120 zemalja. Rezlultati zimskog prebrojavanja ptica koriste naučnicima za procjenu stanja vodene ornitofaune po zemljama i po staništima. Kako su ptice najbolji indikator stanja životne sredine rezultati zimskog prebrojavanja ukazuju i na promjene koje se dešavajau na močvarama a koje su u diretkoj vezi sa upravljanjem.

Zavod za zaštitu prirode uključuje Crnu Goru u ovaj program od 1991.godine od kada se obavlja zimsko prebrojavanje ptica na Skadarskom jezeru. Od 1999.godine prebrojavanje se vrši na Tivatskim solilima i Ulcinjskim močvarama da bi od 2006.godine ovim programom bile pokrivene i ostale vodene površine u državi.

Rezultati ovogodišnje monitoringa vodenih ptica na većini vodenih površina ne odstupaju od ranijih cenzusa. Međutim drastično je podbacilo stanje na Ulcinjskoj solani i Skadarskom jezeru. Na Skadarskom jezeru je izbrojano najmanje vodenih ptica u posljednjih 20 godina od kada se radi monitoring i 12 puta manje od najbolje godine prebrojavanja 1999. kada je na jezeru izbrojano oko 250 000 ptica. Ove godine na jezeru nije bilo baljoške koja je ujedno činila i najveći udio u ranijem prebrojavanju.

Broj pataka i gnjuraca takođe je bio najniži u posljednjih 20 godina dok je jedina dobra situacija registrovana kod vranca. Još gora je situacija u Albanskim vodama gdje je na trećini površine Skadarskog jezera koje pripada ovoj zemlji, registrovano svega 2000 vodenih ptica.

Na Ulcinjskoj solani je situacija bila slična, ptica je bilo ali i krivolova, te je Zavod morao da vrši naknadini cezus. I na Skadarskom jezeru i na Ulcinjskoj solani registrovan je porast krivolova u odnosu na ostale godine.

Darko Saveljić, ornitolog, Zavod za zaštitu prirode Crne Gore

Nema komentara:

Objavi komentar