27. 01. 2023.

Obuke za organizacije civilnog društva širom Srbije

 

WWF Adria će tokom ove godine sprovesti obuke za organizacije civilnog društva širom Srbije sa ciljem im pomogne da ojačaju svoje programske, finansijske i operativne kapacitete.

Ukoliko ste zainteresovani i vaša organizacija radi na projektima iz oblasti zaštite životne sredine imate priliku da se prijavite za neku od obuka na našem sajtu. Takodje, ukoliko niste sigurni za koji od navedenih kapaciteta vam je najpotrebnija obuka, možete da popunite Upitnik o definisanju potreba organizacije koji je takođe na sajtu i tako uradite samoprocenu svoje organizacije.

Obuke će biti prilagođene potrebama svake organizacije, nakon ustanovljene procene potreba.

Procena kapaciteta organizacije će se vršiti na osnovu rezultata Upitnika o definisanju potreba organizacije, nakon čega će svaka zainteresovana organizacija dobiti preporuke od predstavnika WWF Adria Srbija za unapređenje kapaciteta organizacije i biće pozvana da učestvuje u prilagođenim obukama.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za navedeni program, molimo vas da unesite osnovne podatke organizacije na sledećem linku, a mi ćemo vas kontaktirati sa daljim uputstvima.

 

27. 09. 2016.

DINAMITOM NA BUDUĆA ZAŠTIĆENA MORSKA PODRUČJA

Kotor, uvala Žukovac – Ronioci na kartiranju biodiverziteta crnogorskog podmorja su se danas u blizini rta Žukovac suočili sa zastiđem naše kulture i jednom od najbeskrupuloznijih krivolovnih aktivnosti bacanja dinamita u podmorje, što je ujedno i jedna od najvećih prijetnji za morski biodiverzitet i društveno opasna radnja. Na lokaciji naseljenoj sa nekoliko kuća u obalnom dijelu je prišao crni golf dvojka, gdje su počinioci sačekali da naši ronioci izrone sa redovnog zarona na kartiranju biodiverziteta podmorja, da bi neposredno nakon ukrcavanja na istraživački brod, bacili dinamit u vodu. O ovom događaju smo odmah uputili poziv policijskoj stanici Opštine Kotor, koji su po prijavi izašli na teren. Nakon pola sata policija obaviješteni smo od istih da su počinioci otišli sa lica mjesta, bez dalje informacije o namjeri i daljem istraživanju ove nelegalne i društveno opasne aktivnosti.

Ovo je već drugi put da u roku od dvije sedmice se susrećemo sa nelegalnim aktivnostima krivolova ubojitim napravama i vrsta koje su trajno zaštićene odnosno morskim prstacima. Pethodne sedmice smo se susreli sa roniocem krivolovcem na dubini većoj od 10m, gdje su mu naši ronioci prišli i znacima ispod vode tražili da obustavi aktivnosti. Nažalost krivolovac se samo udaljio na nekoliko metara bez ikakvog straha ili panike, da bi se ponovo naknadno vratio na mjesto vršenja nelegalne aktivnosti, dok su saučesnici istog su čekali na obali. Da bi sve bilo gore, ove aktivnosti se dešavaju u području koje spada među najznačajnije sa aspekta zaštite morskog biodiverziteta, zbog čega je uvala Žukovac i predložena za zaštićeno područje. U području zarona od rta Arze do uvale Trašte smo imali priliku vidjeti pravilne brisane krugove usred livada morske trave za koje stručnjaci smatraju da su posljedica bacanja dinamita kao i brojna mjesta sa slomljenim stijenama zarad vađenja prstaca što predstavlja krivično djelo.

Apelujemo na nadležne organe da organizuju 24 časovne kontrole i obilaske na lokacijama na lokacijama na kojima su do sada najčešće uočavane i javno prijavljivanje nelegalne aktivnosti.  


Green Home

19. 09. 2016.

Diskusija: nova luka ili rezervat prirode?

Preporučujemo još jedan odličan tekst kolege Dragana Simića. Koje su alternative? Da li nam je pored postojeće, potrebna nova luka? Da li je nužno da ona bude površine Novog Beograda? Da li je ovo dobra lokacija za luku? Ako jeste, zbog čega? Ako nije, zašto nije? http://blog.b92.net/text/26909/Diskusija%3A-nova-luka-ili-rezervat-prirode/

15. 09. 2016.

Green Home, saopštenje za medije: Vlada na 25. godišnjicu Ekološke države Crne Gore potpisuje ekološku smrtnu presudu

Koalicija nevladinih organizacija jedan jadran poziva Vladu da hitno obustavi i preispita potpisivanje ugovora o koncesiji za eksploataciju nafte i gasa iz podmorja sa konzorcijumom Eni – Novatek i uvede moratorijum na istraživanje nafte i gasa, jer nije uspjela dokazati opravdanost ovog visokorizičnog projekta za zdravlje i život građana i visokodegradirajućeg za turizam kao najvažniju crnogorsku privrednu djelatnost.
Osuđujemo potpisivanje ugovora kojim se potpisuje i smrtna presuda obalnom turizmu i sa čijim ekološkim i ekonomskim posljedicama nije upoznato više od 80% građana na primorju. Izvještaj o strateškoj procjenu uticaja na životnu sredinu istraživanja nafte i gasa nije završen, što jasno ukazuje o kompletnom odsustvu brige nadležnih institucija za negativne uticaje na morske resurse, ribarstvo i turizam, javne rasprave na kojima su građani i prekogranična javnost davali mišljenja za ovaj program, te neosporni zaključak da nema informacija o ekonomski upotrebljivim količinama nafte.
Umjesto da posljedice naftnih istraživanja i izgradnje naftnih postrojenja budu naučno sagledane, a naročito njihov uticaj na održivost i razvoj postojeće privredne strukture i u odnosu na važeće razvojne strategije, dočekali smo da Vlada, za 25. godišnjicu Ekološke države Crne Gore, potpisuje ekocidni ugovor sa naftnim magnatima, kojim siječe granu na kojoj sjedi čitav privredni sistem i održivi razvoj privrede u Crnoj Gori. Dočekali smo da u godini koju je čitava svjetska nauka i javnost, pa čak i politika, proglasila presudnom za spas klime, mi licemjerno krećemo u avanturu prekopavanja podmorja i portage za fosilnim gorivima pogoršavajući sa time dodatno situaciju s klimom.
Nigdje na Zemlji ne postoji primjer uspješnog opstanka turizma, koji se zasniva na čistoj i očuvanoj životnoj sredini sa naftnim platformama. Eksploatacija nafte uništiće turizam na našem dijelu Jadrana. Građani nemaju nikakve garancije da neće doći do izlivanja nafte, uništenja morskog biodiverziteta i obala. Crna Gora nema opremu i ljudstvo i nije u stanju da nadzire tankere, naftovode, platforme, postrojenja za tretman sirove nafte...Kako misli kontrolisati rad međunarodnih naftnih korporacija kao što je ENI koja broji broje preko 400 izliva nafte godišnje i to u obalnom području koje je visokopodložno zemljotresima.

Nataša Kovačević, izvršna direktorica, NVO Green Home

02. 09. 2016.

Ugrožena kuća orlova

Ugrožena kuća orlova, ali, ujedno i domovi Beograđana

Plavno područje veličine Novog Beograda predviđeno je za nasipanje i izgradnju nove luke,

U njemu se gnezdi po jedinici površine najgušća populacija orlova belorepana ma gde u zemlji

Ono što ugrožava njihove voljene be(l)orepane ugrožava i same Beograđana (postoje čak mišljenja da je grad dobio ime po svojim orlovima-zaštitnicima)

Kada Dunav nadođe, to prostranstvo prima višak vode i time snižava i usporava poplavni talas pre nego što stigne do Beograda

Zavod za zaštitu prirode je “Dunavski forland” već predložio za zaštitu, ali je glasanje o predlogu bilo u poslednji čas sprečeno

Šta mislite o planovima za novu luku?Autor Dragan Simić - Liga za ornitološku akciju